1)Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı kaçtır?

advertisement
ADI:………………………………………………
3.sınıf-matematik
GENEL TEKRAR-5
6)
1)Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı
en küçük tek sayı kaçtır?
A)101
B) 102
C) 103
Okul bahçemizde 250 çam ağacı, çam
ağaçlarından 25 fazla meşe ağacı vardır.
Okul bahçemizde kaç ağaç vardır?
A) 575
2) “1, 4 , 0” rakamları ile yazılabilecek üç
basamaklı en büyük ve en küçük doğal
sayıların toplamı kaçtır?
A) 505
3)
B) 514
örüntüde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır
B) 15
C) 18
4) “<” işareti hangi sayılar arasına
konulmalıdır?
A) 678 …. 687
B) 543 …. 534
C) 765 …. 759
5) 4 7 9
+ 2 2
601
A) 1
Yandaki işlemde
kaçtır?
A) I, II, III
9)
B) II,III
C) I
2 – 3 – 5 – 8– 12 –….….
Yukarıdaki örüntüde sayılar arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 katının ,1 eksiği…
B) 1 fazla, 2 fazla, 3 fazla,4 fazla……
C) 3 katının 3 eksiği, 3 katının 4 eksiği…
10) Silindirin açınımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B) 2
Aşağıdaki bilgilerden
hangileri doğrudur?
I) Üç basamaklı en küçük tek sayı 101’dir.
II) İki basamaklı en büyük çift sayı 99’dur
III) Bir basamaklı en büyük çift sayı 9’dur
3 - 4 - 6 - 9 - 13 -
A) 16
C) 275
7)Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar
basamağındaki rakam en büyüktür?
A. 268
B. 954
C. 370
8)
C) 550
B) 525
C) 3
yerlikaya
B)
C)
ADI:………………………………………………
3.sınıf-matematik
11)
?
………
yukarıdaki örüntüye göre soru işareti olan
yere hangi şekil gelmelidir?
A)
B)
14)
Zeki, çantasının kilidinin şifresini unutmamak için geometrik cisimlerin yüzey sayılarını kullanmıştır. Zeki’nin, çantasının
kilidinin şifresini kaçtır?
C)
12) I - III- VI- X - ?
Yukarıda Roma rakamları ile oluşturulan
örüntüde soru işareti yerine hangi sayı
yazılmalıdır?
A) XV
B)XVI
C) IXX
Kilidin şifresi:
A) 302
B) 111
C) 312
13)
Ben 59 yaşındayım.
Ben 55
yaşındayım.
15) Aşağıdaki hangi geometrik cismin yüzünü kullanarak bir kağıt üzerine dikdörtgen
çizemeyiz ?
Yukarıda verilen bilgilere göre, 3 yıl sonra
ikisinin yaşları toplamı kaç olacaktır?
A)
A) 114
B) 117
C) 120
yerlikaya
B)
C)
Download
Study collections