3-l-sinifi-matematik-sene-sonu-pekistirme

advertisement
3-L SINIFI MATEMATİK DERSİ
SENE SONU ÇALIŞMASI
1- “739-298-898-198-464” sayılarını küçükten büyüğe
sıralarsak baştan ikinci sayı kaç olur?
a) 198
b) 298
c) 739
16) Bir bölme işleminde bölüm 12, kalan 3, bölen 5 ise
bölünen sayı kaçtır?
a) 20
b) 41
c) 63
2- “3-6-9” sayılarıyla oluşturulabilecek en büyük çift
sayının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri
toplamının farkı kaç olur?
a) 954
b) 918
c) 1000
17)
804 ÷ 4 = işleminin sonucu kaçtır?
a) 21
b) 201
c) 210
18) Bir sınıfta 16 sıra vardır. Bu sınıftaki öğrenciler
3- Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tektir?
a) XX – XVI =
c) XIV-XI =
b) XV + III =
9 sıraya üçerli, geri kalan sıralara ikişerli
oturduklarına göre sınıfın mevcudu kaçtır?
A) 41
B) 38
C) 27
4- “25’den başlayıp” 7’şer saydığımızda (25 dahil)
söylediğimiz 6. Sayı kaç olur?
a) 53
b) 60
c) 67
19) Doğa’nın 28 bilyesi, Ege’nin ise Doğa’nın
bilyelerinin 3 katı kadar bilyesi vardı. Doğa, Ege ve
Can bilyelerini birleştirerek bir takım kuruyorlar.
Takımın 135 bilyesi olduğuna göre Can takıma kaç
bilye vermiştir?
A) 23
B) 51
C) 104
5- 368 sayısında 8 rakamının sayı değeri ile 6 rakamının
basamak değerinin farkı kaçtır?
a) 2
b) 52
c) 68
6) üç basamaklı en büyük çift doğal sayı ile iki
basamaklı en küçük tek doğal sayının farkını bulup
bulduğumuz sayıya 113 eklersek kaç eder?
a) 1100
7)
b) 1099
c) 1101
 < 800 ilişkisinde  yerine
en büyük sayı kaçtır?
a) 799
b) 801
yazılabilecek
c) 699
8) 618 – 245 < K sıralamasında K yerine
yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
a) 373
b) 374
c)372
9) Üç basamaklı 325 sayısının birler ve yüzler
basamağındaki rakamları yer değiştirirsek. Oluşan yeni
sayı ile 325 i toplarsak kaç eder?
A) 523
B) 848
C) 3
10)4 onluk, 5 yüzlük, 6 birlikten oluşan sayının onlar ve
yüzler basamağını yer değiştirirsek yeni sayı kaç olur?
a) 456
b) 546
c) 564
11) Hangi basamakta olursa olsun değeri değişmeyen
rakam aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0
b) 1
c)9
20- Bir pastanede, satılmak üzere 17 tepsi kurabiye
hazırlandı. Her tepside 35 tane kurabiye olduğuna
göre, toplam kurabiye sayısı kaçtır?
A) 595
B) 52
C) 18
21- Bir kırtasiyeci 8 koli defter aldı. Her koliden 45
defter çıktı. Defterlerin 157 tanesini ilk hafta sattı.
Geriye kaç defter kaldı?
A) 217
B) 203
C) 112
22- Yarısı 150 olan sayının 3 katı kaçtır?
A) 300
B) 450
C) 900
23- Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek
öğrencilerin sayısının 2 katından 182 öğrenci
eksiktir. Bu okulda 265 erkek öğrenci olduğuna
göreöğrencilerin toplam sayısı kaçtır?
a) 348
b) 613
c) 447
24-
12) Bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam 5
artırılırsa sayı kaç artar?
a) 5
b) 50
c) 500
13) 7 rakamını kullanarak yazabileceğimiz kaç tane iki
basamaklı doğal sayı vardır?
a) 9
b) 18
c) 10
14) 23 yumurtayı 4 sepete eşit olarak paylaştırırsak
elimizde kaç yumurta artar?
a) 3
b) 8
c) 10
15) Bengisu saatte 7 sayfa okuyor. 35 sayfayı kaç saatte
okur?
a) 245
b) 42
c) 5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yukarıdaki şekilde boyalı bölgenin çevresi kaç
birimdir?
A)12 birim
B)10 birim
C) 8 birim
25- Bir kenarı 16 m olan kare şeklindeki bir evin çebresi
kaç metredir?
a) 20
b) 31
c) 64
Yandaki şekil …….. sembolize
etmektedir.
Yukarı boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
a) Doğru Parçası
b) Doğru
c) Işın
26-
27- Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarı 26m
ve uzun kenarı 72m’dir. Bu bahçenin etrafına 5 sıra tel
çekmek için kaç metre tel gerekir?
a) 980
b) 490
c) 98
5cm
5cm
28- Yukarıdaki karelerin kenar uzunlukları beşer
santimetredir. İki kareyi yan yana çizerek bir dikdörtgen
elde edersek . Dikdörtgenin çevresi kaç santimetre olur?
A)40 cm
B) 20cm
C) 30cm
Radyo anteni aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
29a) Doğru
30a) koni
b) Işın
c) Doğru parçası
Kutu kola aşağıdakilerden hangisine örnektir?
b) Küre
c) silindir
32- Aşağıdaki doğrulardan hangisi paralel doğru
değildir ?
A-
B-
C-
33- Aşağıdakilerden hangisi bir doğru belirtir?
A) Ağaç
B) Musluk
C) Hortum
34- Z harfinde hangi doğru çeşidi yoktur?
a-) yatay doğru
b-) dikey doğru
c-) Eğik doğru
39-
Yandaki şeklin simetriği
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
ABBCCCABBCCC
40- Yukarıda verilen örüntüde verilen ilişki
aşağıdakilerden hangisinde de bulunmaktadır?
a) 1233312333
b) 122333122333
c) 123123123
41- Berrin 4 lira 10 kuruşa oyuncak, 3 lira 90 kuruşa
şeker aldı. Berrin’in aldıkları kaç lira tutar?
a) 1.80 TL
b) 7.100 TL
c) 8.00 TL
42. Babamın 95 TL’si var. 46 TL’yi harcadı.
Babamın kaç lirası kaldı?
a) 4 tane 10TL+1 tane10 TL+ 1 tane 1 TL
b) 2 tane 20 TL+1 tane 5 TL+ 4 Tane 1 TL
c) 2 tane 20 TL+1 tane 10 TL+ 4 tane 1 TL
43. Talha 15:00 da okuldan geldi. 1 saat 25 dk oyun
oynadı. Sonra 40 dk kitap okudu. Talha kitap okumayı
bitirdiğinde Saat kaç olur?
a) 16:05
b) 17:05
c) 16:65
44. 11 litrelik sıvı yağ, yarım litrelik şişelere
dolduruluyor. Kaç tane yarım litrelik şişe kullanılır?
A) 22
B) 25
C) 20
45. 3 metrelik yolun 1 metre 40 santimetresini
yürüdüm.Geriye kaç santimetrelik yolum kaldı?
a) 160
b) 60
c) 440
46- Bir toplama işleminde toplananlardan biri 56 ve toplam
68 dir. Diğer toplanana 2 deste eklersek kaç eder?
a) 36
b)32
c) 22
35- Hangi seçenekte yer alan doğrular birbirine göre dik
doğrular dır?
A)
B)
C)
36- Mine 90 km’lik yolun 2/9’unu yürüyerek gitti.
4/9’unu araba ile gitti. Mine kaç km yol gitti?
a) 60
b) 54
c) 30
37- Sinem 63 lirasının 3/7’si ile defter, 2/7’si ile kitap
aldı. Geriye kaç lirası kaldı?
a) 18
b) 45
c) 36
38) Suna 72 lirasının 3/8’i ile pasta aldı. Geriye kalan
parasının 2/5’i ile meyve suyu aldı. Geriye kaç lirası
kaldı?
a) 27
b) 35
c) 37
47) Yukarıdaki kesirler arasına aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) ›
b) =
c) ‹
48- Mehmet’in babası günde 8 saat çalışmaktadır. Ve 1
saatlik ücreti 4 TL’dir. Babası bir haftada kaç TL kazanır?
a) 32
b) 224
c) 28
49-Cenk 23 yaşında ve annesi Cenk’ten 24 yaş büyük
olduğuna göre 7 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?
a) 61
b) 77
c) 84
50- Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
a) 34 x 26 = 884
b) 603 ÷ 3 = 201
c) 80 ÷ 8 = 1
Her zaman çalışan kazanır.
Download
Study collections