Bölünebilme kuralları

advertisement
Bursa, 2007
MC
Cebir Notları
Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr
Bölünebilme Kuralları
1.
1 ve 300 dahil doğal sayılar içinde 4 ile bölünüp 6 ile bölünemeyen kaç tane doğal sayı
vardır?
A) 75
4.
A) 7
K = {x: 2 ≤ x ≤ 15
x ∈ N} kümesinin
kaç tane elemanı 3 veya 5 ile tam bölünür?
A) 42
B) 5
C) 3
D) 2
E) 1
B) 60 C) 55 D) 52 E) 50
5.
2.
(15a05b) sayısının 72 ile tam bölünmesi için
a kaç olmalıdır?
B) 48 C) 54 D) 65 E) 68
Bir a doğal sayısı 5 ile bölündüğünde 4 kalanını vermektedir. a2 sayısı 10 ile bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 7
E) 8
3.
(a34b) sayısı 21 ile tam bölünebilen bir sayıdır.
Bu koşula uyan kaç tane sayı vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
6.
15 ile tam bölünebilen 3 basamaklı bir doğal
sayının, yüzler basamağındaki rakam, onlar
basamağındaki rakamdan 4 fazladır.
Bu koşula uyan kaç tane sayı yazılabilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
www.matematikclub.com
7.
(5x76x) beş basamaklı sayının 9 ile bölümünden kalan 4 tür. (xyxy.......xy) 20 basamaklı sayısı 5 ile tam bölünebiliyor ise, 3 ile
bölümünden elde edilecek kalanların toplamı kaçtır?
A) 1
8.
B) 2
C) 3
D) 4
10.
x > y olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır?
A) 53
E) 5
x doğal sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 3
tür. x sayısının en az kaç katı 5 ile bölünürse
2 kalanını verir?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
Dört basamaklı 3x4y sayısı 15 ile bölündüğünde 7 kalanını veriyor.
11.
E) 4
(aab) üç basamaklı sayısı 15 in tam katıdır.
Buna göre, a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 18
9.
(3aa4b) sayısı 36 ya bölündüğünde kalan 4
ise a yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 9
12.
B) 51 C) 39 D) 33 E) 30
B) 24 C) 30 D) 33 E) 45
Rakamları farklı, beş basamaklı 72a3b sayısının 4 ile bölümünden kalan 3 tür.
Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre, a nın
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
A) 14
2
B) 18 C) 22 D) 24 E) 32
Download