2015 2016 eğitim öğretim yılı vali necati çetinkaya

advertisement
2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VALİ NECATİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU 6/O 1.DÖNEM
1.MATEMATİK YAZILI SORULARIDIR.
ADI:
SOYADI:
SINIF:
1.Aşağıdaki ifadeleri doğru yanlış olarak
ayırınız?(10 p.)
(….) Bir doğal sayının 1.kuvveti kendisine
eşittir.
(….) Dokuz basamaklı en küçük doğal sayı
109 dur.
(….) Sıfır bir sayma sayısıdır.
(….) Çıkarma işleminin değişme özeliği
yoktur.
(….) 5 ile bölünebilen çift sayıların birler
basamağı 0 yada 5 tir.
NO:
b.) 420 sayısının asal çarpanlarının toplamı
kaçtır?
c.) E.k.o.k (18,24) =
2.Aşağıdaki boşluklara uygun matematiksel
ifadeleri yazınız?(10p.)
*.(16.42) = (20.16).42 =……
*Sıralı işlemlerde önce …………… , yoksa,
parantezli
işlemler,
daha
sonra……………………….işlemi,
sonra
toplama veya çıkarma işlemi yapılır eğer aynı
önceliğe
sahip
işlemler
yan
yana
gelirse……………………….doğru
işlem
yapılır.
* a ve b doğal sayı olmak üzere a.b=b.a
eşitliği olduğuna göre doğal sayılarda çarpma
işleminin .………………özelliği vardır.
3. Aşağıdaki işlemleri yapınız?20p.
a.) 7- 25: 5 + 𝟒𝟐 – 17 =
d.)Bir açı tümlerinden 12 derece büyük ise
bu açı kaç derecedir?
5.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları işlem
yaparak çözünüz?5p.
b.) 20 + 5 : 5 +(121: 11) =
1.) ab………………ab sayısı 3 ve 4 e
bölünebilen 22 basamaklı en küçük doğal
sayıdır. Buna göre bu sayının rakamları
toplamı kaçtır?
c.) 𝟓𝐚 = 125 ve 𝟑𝐛 = 81 ise a + b = ?
A.44
d.) Bir çiftlikte tavukların sayısı ineklerin
sayısının 3𝟐 katı olduğuna göre ve toplam
200 hayvan olduğuna göre inek sayısı
kaçtır?
4.Aşağıdaki işlemleri yapınız?20p.
a.) 5 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı
en büyük sayı ile 3 basamaklı rakamları
farklı en küçük sayının toplamı kaçtır?
B.33
C.24
D.18
2.)İki çalar saatten birincisi 24 diğeri 36
dakikada bir çalmaktadır. İkisi ilk kez aynı
anda saat 14:00 de çaldığına göre 16:49 kadar
toplam kaç kez çalmışlardır?
A.7
B.9
C.10
D.11
3.)Eni 30 m boyu 45 m olan dikdörtgen tarla
en büyük karesel parsellere bölünmek
isteniyor. Kaç tane karesel parsel elde edilir?
A.3
B.4
C.6
***Zihin paraşüt gibidir, açıkken işe yarar.
Başarılar dilerim.***
D.8
Şahin Gültekin/Mat.Öğrt.
4.) Bir kg salça markette 25 tl dir. Salçalık
domatesin kilosu ise pazarda 5 tldir. 1kg salça
için 3 kg domates harcandığına göre;
Pazardan 30 kg domates alıp salça yapan
Fatma Hanım, elde ettiği salçayı marketten
almış olsaydı kaç tl zarar ederdi?
A.75
B.100 C.150
D.250
150
5.) a sayısı bir doğal sayı ise a kaç farklı
değer alır?
A.10
B.12
C.15
D.18
6.) Bir çubuk 4 eşit parçaya bölünüyor. Her
bir parçanın uzunluğu 3 cm kısa olsaydı, bu
çubuk 6 eşit parçaya bölünecekti. Buna göre
bu çubuk 3 parçaya bölünseydi her bir
parçanın uzunluğu kaç cm olurdu?
A.11
B.12
C.13
D.14
7.) Aşağıdaki sayılardan hangisi asal değildir?
A.11
B.13
C.17
D.26
8.) Aşağıdaki sayılardan hangisi 5, 3 ve 2 ye
kalansız bölünür?
A.40
B.50
C.60 D.70
Download