Page 1 10. SINIF MATEMATİK PERMÜTASYON KOMBİNASYON

advertisement
10. SINIF MATEMATİK PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK
ADI SOYADI:
2.
3.
42!
x
4.
ifadesi bir çift sayı olduğuna göre, x in en büyük
8
değeri kaçtır?
5.
P(n + 2, 2) + P(n + 1, 2) = 72 eşitliğini sağlayan n sayma
sayısı kaçtır?
Aralarında Ahmet ve Murat’ın da bulunduğu 7 kişi yan
yana sıraya dizileceklerdir. Ahmet ve Murat yan yana
olmamak üzere kaç farklı şekilde sıralanırlar?
GRUBU: B
PUANI:
A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları kullanılarak
yazılan, rakamları birbirinden farklı tüm üç basamaklı
sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre
38. sırada hangi sayı vardır?
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesindeki elemanlar ile 6
basamaklı ve herhangi iki tek sayı yan yana gelmeyecek
şekilde rakamları farklı kaç doğal sayı yazılır?
Namık Karayanık /// Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi
1.
NO:
7
6.
⎛ 3 1⎞
5
⎜ x − x ⎟ ifadesinin açılımında x li terimin katsayısı
⎝
⎠
kaçtır?
7.
2.C(n, n − 2) = C(2n, 1) eşitliğini sağlayan n sayma sayısı
kaçtır?
12. Aşağıdaki şekilde yarım çember üzerinde 8 nokta
verilmiştir.
8.
6 erkek ve 5 kız öğrenci arasından bilgi yarışmasına
katılmak üzere 4 kişilik bir yarışma ekibi seçilecektir.
Ekipte en az iki kız bulunacak biçimde kaç farklı şekilde
seçim yapılabilir?
Köşeleri bu noktalar olan üçgenlerden biri seçildiğinde bu
üçgenin bir köşesinin B noktası olma olasılığı kaçtır?
13. Aşağıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır?
9.
Aynı düzlemde bulunan 10 farklı çember en fazla kaç
noktada kesişebilir?
10. Bir sınavda sorulan 10 sorunun ilk dördünden en az
üçünü cevaplandırmak koşuluyla 6 soru kaç değişik
biçimde seçilebilir?
14. Aşağıdaki şekilde bir kenarı 5 birim olan ve birim
karelere bölünmüş kare verilmiştir. Buna göre;
11. İki basamaklı doğal sayılardan rastgele seçilen bir
sayının 40 dan küçük olduğu bilindiğine göre, 10 nun
katı olma olasılığı kaçtır?
a)
Şekilde kaç tane kare vardır?
b)
Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır?
NOT: İlk 6 sorunun her biri 6 şar puan ve diğer 8 sorunun her biri 8 er puandır. Süreniz bir ders saatidir. Başarılar dilerim.
Download