matematik testi - Bornova Koleji

advertisement
MATEMATİK TESTİ
1.
Kemal yemek sırasında baştan yirmi yedinci, sondan ise otuz üçüncü sırada olduğuna
göre, yemek sırasında toplam kaç kişi vardır?
A) 58
B) 59
C) 60
4.
Ok yönünde yola
başlayan Gamze şekildeki pistte bisiklet
sürmesini öğreniyor.
Gamze sağa dönmesini biliyor, sola dönmesini bilmiyor.
D) 61
Buna göre, Gamze A dan B ye gidebilmek için
en az kaç kere dönmelidir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
2.
İ
Z
M
İ
R
B
O
R
N
O
V 5.
A
1 den başlayarak tüm sayılar 5 sütunlu, çok
satırlı tabloya yukarıdaki gibi yazıldığında K
2015 sayısının bulunduğu satırın numara- O
sı A, sütunun numarası B olduğuna göre, L
E
A + B toplamı kaçtır?
A) 405
B) 406
C) 407
J
D) 408 İ
Üç raftan oluşan bir kitaplıkta toplam 132 kitap
vardır. En üst rafta bulunan kitap sayısı, orta rafta bulunan kitap sayısından 13 fazladır. Alt rafta
bulunan kitap sayısı ise orta rafta bulunan kitap
sayısından 7 eksiktir.
Buna göre, orta rafta bulunan kitap sayısı kaçtır?
A) 41
B) 42
C) 43
D) 44
3.
4 lahmacun ve 3 döner alabileceğimiz paraya
hiç döner almadan 10 lahmacun alabiliyoruz.
6.
3abcdef8 sayısının herhangi ardışık 3 rakamının
toplamı 15 tir.
Aynı paraya hiç lahmacun almadan kaç döner alabiliriz?
Buna göre, a, b, c rakamlarının çarpımı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
A) 96
D) 7
3 B) 105
C) 80
D) 120
11. 500 yarışmacının katıldığı bir tenis turnuvasında
maçlar karşılıklı birer kişi ile oynanıyor ve yenilen
turnuvadan eleniyor.
→ Birim üçgen
7.
Bu birim üçgenlerle aşağıdaki üçgenler
oluşturuluyor.
Birincinin belli olması için kaç maç yapılmalıdır?
A) 400
B) 449
C) 499
D) 500
Buna göre, 27. şekilde kaç birim üçgen
vardır?
A) 729
B) 739
C) 749
D) 759
12. Üç sayılı örüntünün ilk üç terimi
8.
Yandaki şeklin bir
doğruya göre simetrik
olabilmesi için en az
kaç kare siyaha boyanmalıdır?
A) 5
9.
B) 4
C) 3
İ
Z
M
İ
R
A) 704
B) 806
C) 908
D) 415
B
O
R
N
D) 2 O
V
A
K
O
L
Bir kuru yemişçi 2015 adet kutuya sırasıyla 7, 4, E 13. Enes parası ile 8 kitap alabiliyor. Kitaplar 50 kuruş daha ucuz olsaydı. 10 kitap alabilecekti.
5, 6, 4 çekirdek koyuyor. Papağan da bu kutular- J
dan sırasıyla 1, 2, 3, 4 çekirdek alıp yiyor.
İ
Buna göre, Enes’in kaç lirası vardır?
Buna göre, papağan bütün kutulardan belirtilen miktarlarda çekirdek yedikten sonra kaç
kutu boş kalmıştır? (2015. kutudan sonra tekrar başa dönülmüyor.)
A) 198
B) 199
C) 200
A) 24
B) 12
C) 14
C) 20
D) 18
14. 318, 813 ve 262 sayılarının üçünün de rakamları
çarpımı 24 tür.
Bu dört kutunun her birinde eşit sayıda bilye
olabilmesi için en az kaç bilyenin yeri değiştirilmelidir?
A) 10
B) 22
D) 201
10. Dört farklı kutudaki bilyelerin sayısı sırasıyla 20,
26, 32 ve 38 dir.
(1, 3, 7), (2, 6, 10), (3, 9, 13) ise 100. terimindeki üç sayının toplamı kaçtır?
D) 16
Rakamları çarpımı 24 olan kaç tane üç basamaklı doğal sayı vardır?
A) 24
4
B) 21
C) 20
D) 15
15. Buse, İpek ve Sibel her zaman yalan söylüyorlar. Her birinde sarı veya kırmızı renkte bir
toka vardır.
18.
Buse : Benim tokam Sibel’in tokası ile aynı
renkte
Sibel : Benim tokam İpek’in tokası ile aynı
renkte
İpek : Üçümüzden tam olarak iki kişinin tokasının rengi kırmızıdır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
Yandaki 5x5 lik şekilde, her
bir kareye 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından birisi yazılacaktır.
Her satır ve sütundaki rakamlar farklı olacağına göre, ? yerine hangi rakam gelmelidir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
A) Üçünün de tokası aynı renktir.
B) Sibel’in tokasının rengi kırmızıdır.
C) Buse ile İpek’in tokalarının rengi farklıdır.
D) Buse’nin tokasının rengi kırmızıdır.
16.
19.
İ
Z
M İ
R
Elimizde 1 kg, 5 kg ve 8 kg lık ağırlıklardan birer
tane vardır.
Bu ağırlıkları kullanarak eşit kollu terazide
kaç farklı ağırlıktaki ürünü tartabiliriz?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
B
O
R
N
O
V
A
Murat’ın elinde 320 tane bilye vardır. Yukarıdaki
kutulara sırasıyla kutu numarası kadar bilye atılıyor. 5. kutudan sonra 1. kutuya dönüyor ve bu
işlem elindeki bilyeler bitene kadar devam ediyor. (Elinde kalan son bilyeler kutu numarasından az olsa bile o bilyeleri kutuya atıyor.)
Buna göre, son durumda 3. kutuda kaç bilye
vardır?
A) 62
B) 63
C) 65
K
O 20. Aslı ile Kerem’in yaşları toplamı 16 dır.
L
8 yıl sonraki yaşları toplamı, 4 yıl önceki yaşE ları toplamının kaç katıdır?
J
İ
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
D) 66
17. Rakamları tersten yazıldığında kendisine eşit
olan sayıya “tersidüzübir” sayı denir. Örneğin;
13631 sayısı tersidüzübirdir.
21. Berfin 5 basamaklı bir doğal sayı seçiyor ve bu
sayının rakamlarından birini silerek 4 basamaklı
bir sayı elde ediyor. Berfin elde ettiği 4 basamaklı
sayı ile seçtiği 5 basamaklı sayıyı topladığında
52713 sayısını buluyor.
Buna göre, en büyük altı basamaklı tersidüzübir sayı ile en küçük beş basamaklı tersidüzübir sayısı arasındaki fark kaçtır?
A) 989998
B) 989989
C) 998998
D) 999898
Buna göre, Berfin’in seçtiği 5 basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır?
A) 23
5
B) 20
C) 19
D) 17
22. 2015 sayısını oluşturan rakamlarla yazılabilecek
tüm dört basamaklı sayılar küçükten büyüğe
doğru bir sıra halinde yazılıyor.
26.
Şekildeki gibi kareli kağıt üzerinde 12 nokta verilmiştir.
Bu noktaların dört tanesi birleştirilerek toplamda kaç tane
kare elde edilebilir?
Art arda gelen iki sayı arasındaki fark en fazla
kaç olur?
A) 3010
B) 2502
C) 1495
A) 6
D) 494
B) 7
C) 9
D) 11
27. Ceyda 6 tane kek yapacaktır ve pişirme sırasına
göre 1’den 6 ya kadar numaralandıracaktır. Ceyda kek yaparken çocukları ara sıra mutfağa girip
en sıcak keki yiyorlar.
23. Fatma, 4 şekerini her gün en az bir tane yiyerek kaç farklı şekilde bitirebilir? (Örneğin; ilk
gün 1, ertesi gün 2, sonraki gün 1 tane yiyerek
veya ilk gün 4 ünü yiyerek)
A) 6
B) 7
C) 8
Aşağıdakilerden hangisi yenilen keklerin sırası olamaz?
A) 654321
B) 125436
C) 325461
D) 456231
İ
Z
D) 9
M
İ
R
28. Bir sınıfta en az kaç öğrenci olursa, aynı ayda
B
doğmuş olan üç öğrenci kesinlikle bulunur?
O
R
A) 36
B) 25
C) 24
D) 3
N
O
24. Yağız üç haneli bilgisayar şifresini unutuyor. Şif- V
renin içerisinde sıfır rakamının olmadığını ve şif- A
renin rakamlar toplamının 8 olduğunu hatırlıyor.
K
Ceyda, şekildeki tabloyu her
n adet denemeden sonra bilgisayarını açabili- O 29.
satırdaki sayıların toplamı birL
yorsa n nin en büyük değeri kaçtır?
birine eşit ve her sütundaki
E
sayıların toplamı da kendi araA) 15
B) 18
C) 21
D) 28 J
larında birbirine eşit olacak
İ
şekilde doldurmak istiyor.
Buna göre, taranmış karelere gelmesi gereken sayıların çarpımı kaçtır?
A) 9
B) 12
C) 15
D) 20
25. Her birinden yeterli miktarda mavi, yeşil, kırmızı,
beyaz ve sarı renkli 612 adet boncuk bir ipe sırasıyla 2 mavi, 3 yeşil, 4 kırmızı, 5 beyaz ve 6 sarı
renkli olarak dizilecektir.
Bundan sonra da aynı sıra tekrar edecek şekilde dizilecektir.
Buna göre, boncuklar dizildiğinde sondan 3.
boncuğun rengi ne olur?
A) Beyaz
B) Kırmızı
C) Yeşil
D) Mavi
Yanda verilen 5x5 lik kare
içinde A harfini içine alan
kaç kare vardır?
30.
A) 12
6
B) 13
C) 14
D) 15
Download