4.SINIF TOPLAMA-ÇIKARMA İŞLEMİ

advertisement
4.SINIF TOPLAMA-ÇIKARMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ
Adı-Soyadı:………………………
No:………….
1-) Bir çıkarma işleminde çıkan 2008, fark 4879’dur. Bu işlemde eksilen kaçtır?
2-) Bir çıkarma işleminde çıkan 4208, fark 5003’dür. Bu işlemde eksilen kaçtır?
3-) Bir kümeste 786 tavuk, tavukların 209 fazlası da ördek vardır. Buna göre bu kümeste
ne kadar hayvan vardır?
4-) Bir ekmek fırınında üretilen 4082 ekmeğin 2178 tanesi bakkallara, 822 tanesi de
marketlere gönderildi. Fırında kaç ekmek kalmıştır?
5-) 7 binlik, 4 yüzlük, 6onluk ve 9 birlikten oluşan sayıdan 5 yüzlük, 9 onluk ve 9 birlik
çıkarılırsa kaç kalır?
6-) Dört basamaklı rakamları farklı en büyük sayıdan dört basamaklı en küçük sayı
çıkarılırsa ne kalır?
7-) 1986 yılında doğan bir kişi bugün kaç yaşında olur?
8-) “7,0,9,5” sayıları bir kez kullanılarak oluşturulacak dört basamaklı en büyük ve en
küçük sayıların toplamı kaç olur?
9-) 8689 sayısında 6 ve 9 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
10-) “22-24-26-28-30” sayılarının kısa yoldan toplamını bulunuz?
11-) “41-43-45-47-49” sayılarının kısa yoldan toplamını bulunuz?
12-) Dört basamaklı en büyük çift doğal sayının 749 fazlası kaç eder?
13-) Kirazlık Cumhuriyet İlkokulu’nda 3152 erkek öğrenci ve erkeklerden 529 eksik kız
öğrenci vardır. Buna göre okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır?
14-) Bir meyve bahçesinde 2078 elma, elma ağaçlarının 401 eksiği ceviz, ceviz ağaçlarının
358 fazlası da nar ağacı vardır. Buna göre bu bahçedeki ağaç sayısı ne kadardır?
15-) Bir toplama işleminde toplananlardan biri 7894, toplam ise 10 698’dir. Buna göre
diğer toplanan sayı kaçtır?
16-) Şeyda 10 yaşındadır. Annesi Şeyda’dan 28 yaş büyüktür. 2 yıl sonra Şeyda ve
annesinin yaşları toplamı kaç olur?
17-) 354 sayfalık bir kitabın ilk gün 39 sayfasını okudum. Daha sonra 1. gün 21 sayfa, 2.
gün 19 sayfa, 3.gün 2.günden 5 sayfa fazla okudum. Buna göre okumadığım kaç sayfam
kaldı?
18-) Bir çıkarma işleminde eksilen 7896, fark ise 3244’dir. Buna göre çıkan sayının 5 katı
kaçtır?
19-) “4,6,0,9” rakamları ile yazılabilecek en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayı
arasındaki fark kaçtır?
20-) Dört basamaklı en büyük doğal sayı ile üç basamaklı en büyük çift doğal sayı
arasındaki fark kaçtır?
21-) “ 4 675, 3965, 3 123, 4 023” sayılarını büyükten küçüğe sıraladığımızda en baştan 2. ve
3. sayıların toplamı kaç olur?
22-) Kirazlık Köyü’nde 4563 kadın, kadın sayısından 1872 fazla erkek vardır. Çocukların
sayısı 1003’dür. Buna göre Kirazlık Köyü’nde toplam kaç kişi vardır?
23-) Bir kütüphanede 2096 çocuk dergisi, 4444 hikâye kitabı ve hikâye kitaplarının 385
fazlası masal kitabı vardır. Buna göre bu kütüphanede toplam kaç kitap vardır?
24-) Divan pastanesi sabahları 3987 tane, öğlenleri de 2354 tane simit üretiyor ve ürettiği
simitlerin 4869 tanesini' gün içinde satıyor, Buna göre bu pastanede kaç tane simit
satılmamıştır?
25-) Bir müzeye, birinci gün 2345 turist, ikinci gün 3435 turist, üçüncü gün ise bunların
toplamı kadar turist gelmiştir. Buna göre müzeyi üç günde kaç kişi ziyaret etmiştir?
26-) Bir kamyonun boş iken kütlesi(dara) 3876 kg, üzerine konulan buğdayın kütlesi 14
650 kg’dır. Şoförün kütlesi 74 kg ise kamyonun şimdiki kütlesi kaç kg’dır?
27-) Bir mağazadan 2578 TL' ye TV, 3058 TL' ye buzdolabı, 1096 TL' ye de çamaşır
makinesi aldım. Kasadaki görevliye 10 000 TL ödedim. Geriye kaç TL para üstü almam
gerekir?
28-) Bir fabrika yurt dışına 4850 adet gömlek, 3904 adet pantolon ve gömleklerin 201
eksiği kadar ayakkabı satmıştır. Buna göre bu fabrika toplam ne kadar giyim malzemesi
satmıştır?
29-) Bir araç önce 4567 km sonra 5123 km yol almıştır. Bu araç toplam kaç km yol
almıştır?
30-) “5 binlik + 5 birlik” ten oluşan sayı ile “ 3 yüzlük + 9 birlik’ten oluşan sayının toplamı
kaçtır?
31-) A şehrinden yola çıkan bir yolcu B şehrine geldiğinde 657 km yol yaptığını; B den de
C ye gidip mola verdiğinde 843 km daha yol yaptığını hesaplamıştır. Yolcu C den A ya
tekrar döndüğünde toplam kaç km yol yapmış olur?
32-) Hatıra ormanına okulumuz adına 2865 fidan diktik. Bu yıl ise önceki yılın 3365 fazlası
fidan dikilmiştir. Hatıra ormanında okulumuzun toplam kaç ağacı vardır?
33-) 3012 + 1023 + 4563 = M ise, M + 3210 işleminim sonucu kaçtır?
@mstf_ycgl
Download