Çarpanlar ve Katlar

advertisement
TEST
Çarpanlar ve Katlar
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. Asal çarpanların çarpımı 23.32.5 olan sayı kaçtır?
A) 240
1 4. 630 sayısının kaç tane birbirinden farklı asal
çarpanı vardır?
B) 480
C) 360
D) 720
2. 72 sayısının asal çarpanlara ayrılmış şekli aşa-
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
5. ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 42.32
C) 23.32
a b c
2880 = 2 .3 .5
B) 23.34
D) 22.32.6
Tahtada 2880 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış
şekli verilmiştir.
Buna göre, a + b + c işleminin sonucu kaçtır?
A) 9
3. 132 sayısının asal çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.3.11
C) 22.33
BİLTEST YAYINCILIK
B) 22.3.11
D) 2.3.22
B) 8
C) 7
D) 6
6. 360 sayısının çarpanları gösterilirken hangi
asal sayılar kullanılır?
A) 1, 2 ve 5
B) 2, 9 ve 5
C) 2, 3, 9 ve 5
D) 2, 3 ve 5
11
TEST 1 Çarpanlar ve Katlar
7. a ve b birer doğal sayı olmak üzere,
4
10. 35 ile 90 sayıları çarpanlarının çarpımı olarak
2
yazıldığından hangi çarpanı ortak olur?
144 = a .3
2
75 = b.5 dir.
Buna göre, a + b işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
rilmesinde en büyük asal sayının kuvveti kaç
olur?
B) 2
C) 3
B) 5
C) 3
D) 2
D) 8
8. 66 sayısının asal çarpanlarının şeklinde göste-
A) 1
A) 7
D) 6
9.
11. 22.31.53 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış
olan sayının birbirinden farklı asal çarpanları
kaç tanedir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
12. 144 sayısı kaç tane asal sayının çarpımı ile elde
Bir çarpanı çift asal sayı olan bir sayı
söyleyiniz.
edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
Öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap
veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
12
47
15
B)
D)
27
12
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
2 Çarpanlar ve Katlar
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. 20
10
A
A
1
30
15
15
5
1
4. 2
2
3
B
7, 3, 14, 6
2, 42, 21, 1
Verilen işleme göre A + B işleminin değeri kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 8
D) 10
Tahtada listelenen sayıların tamamı hangi sayının çarpanlarıdır?
A) 63
5. 2. 15 ile 35 sayılarının EKOK’u kaçtır?
A) 5
B) 21
C) 105
B) 49
D) 525
C) 42
48
A
D) 16
63
12
3
B
Yukarıdaki sayıların verilen çarpanlarına göre
göre A + B kaçtır?
A) 17
3. 10 ile 15 sayılarının EKOK’unun kaç tane doğal
B) 21
6. 2
sayı çarpanı vardır?
A) 8
B) 6
C) 25
76
38
C) 5
D) 3
16
D) 27
19
1
4
Tabloda verilen sayılardan 76’nın çarpanı olan
sayılar kesilip atılıyor.
Buna göre kalan şekil aşağıdakilerden hangisi
olur?
BİLTEST YAYINCILIK
A)
B)
C)
D)
13
TEST 2 Çarpanlar ve Katlar
7. 70 = 2a.5b.c olduğuna göre b ile c’nin EKOK’u
10. 14 ile 42 sayısının 150’den küçük en büyük
kaçtır?
A) 35
ortak katı kaçtır?
B) 14
C) 7
D) 5
8. 40 ile 50 nin en küçük ortak katı kaçtır?
A) 100
B) 120
C) 200
D) 2000
A) 168
11.
B) 126
C) 142
D) 84
1
1
+
15 35
Yukarıdaki toplama işlemini yapabilmek için
iki kesrinde paydası en az kaç olmalıdır?
A) 70
B) 105
C) 210
D) 515
9. Cansu tokalarını on ikişerli ve on beşerli gruplara
12. ax.by.cz, 300 sayısının asal çarpanları şeklinde
Buna göre, Cansu’nun en az kaç tane tokası
vardır?
y < x = z = a ve c gösterimdeki en büyük asal
çarpan olduğuna göre c ile x.z nin en küçük
ortak katı kaçtır?
ayırabiliyor.
A) 30
B) 45
C) 48
D) 60
gösterimidir.
A) 10
14
B) 15
C) 20
D) 40
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
3 Çarpanlar ve Katlar
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. Aşağıdakilerden hangisi 30 sayısının bir böleni
5. değildir?
A) 3
24
B) 5
C) 6
6
D) 9
144
48 ile 72 sayılarının EKOK’u EBOB’una bölündüğünde elde edilen sayı hangi renkli balonun
üzerinde yazıyordur?
2. 96 ile 144 sayılarının EBOB’u kaçtır?
A) 56
B) 48
C) 36
36
D) 24
A) SARI
B) KIRMIZI
C) MAVİ
D) YEŞİL
3. A = 23.34.52
B = 24.33.53
6. 60 ile 150 sayısının EBOB’u A ise
Yukarıda verilenlere göre A ile B nin EBOB’u
kaçtır?
A) 23.33.53
3
4
2
C) 2 .3 .5 A) 15
B) 30
C) 60
A2
kaçtır?
15
D) 90
B) 24.34.53
D) 23.33.52
7.
4. 8 ile 17 sayılarının her birinin 3 katı ile elde edilen yeni sayıların EBOB’unda nasıl bir değişim
olur?
A) Değişmez
B) 1 katı olur.
C) 2 katı olur.
D) 3 katı olur.
BİLTEST YAYINCILIK
56 m ve 63 m uzunluğundaki iki top kumaş eşit
parçalara bölünmek isteniyor.
Her bir parçanın uzunluğu en fazla kaç m olabilir?
A) 3
B) 7
C) 9
D) 21
15
TEST 3 Çarpanlar ve Katlar
8. Bir sandıkta 90 tane portakal ve 72 tane de elma
vardır. Portakallar ve elmalar birbirine karıştırılmadan eşit sayıda ve artmayacak bir şekilde
paketlenecektir.
Buna göre, en az kaç tane paket yapılması
gerekir?
A) 4
B) 5
C) 9
kırmızı boncuk vardır. Renkler karıştırılmadan
boncuklar eşit sayıda olacak ve artmayacak
şekilde paketlenecektir.
Buna göre, en az kaç tane paket yapılabilir?
10.
B) 4
C) 7
2
B
3
A) 220
B) 210
C) 180
D) 8
EKOK (12,28) = D
olduğuna göre (D – C)2 kaçtır?
A) 100
B) 160
C) 196
D) 1600
14. Can elindeki aynı renk olan kartları üçerli, beşerli,
ve onarlı gruplandırdığında her seferinde 1, 3 ve
8 tane kart artıyor.
B) 1008
C) 1152
B) 28
C) 30
D) 32
D) 120
maklı en küçük sayı kaçtır?
16
C) 6
13. EBOB (12,28) = C
A) 26
7
11. 8, 9 ve 16 sayılarıyla bölünebilen dört basaA) 1000
B) 4
Buna göre, Can’ın elinde en az kaç tane kart
vardır?
C
3
A) 2
D) 12
Yandaki çarpan ağacına göre A + B + C nin
değeri kaçtır?
A
tanesi depoya geri gönderilirse beşerli, altışarlı ve sekizerli paketleme yapılabilir?
D) 20
9. Bir kutuda 120 tane mavi boncuk, 160 tane de
A) 3
12. Depodan gelen 122 tane oyuncaktan en az kaç
15. 48 sayısının asal olmayan kaç tane pozitif tam
sayı çarpımı vardır?
D) 1296
A) 8
B) 6
C) 5
D) 3
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
Çarpanlar ve Katlar
4 8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
4. 72 kg siyah zeytin ve 162 kg yeşil zeytin birbirine
karıştırılmadan kovalara konulacaktır. Bütün
kovalarda eşit ağırlıkta zeytin olacak ve hiç zeytin artmayacaktır.
A)İki sayının çarpımı, sayıların EKOK’udur.
B) En büyük ortak böleni 1 olan sayılar aralarında
asal sayılardır.
Bunun için en az kaç kovaya ihtiyaç vardır?
C)Bütün sayıların en büyük ortak böleni 1 dir.
A) 4
D)EBOB 1’den büyük olamaz.
B) 9
C) 13
D) 16
2. (18,42)
(8,33)
(14,63)
(25,70)
Öğretmenin tahtaya yazdığı sayı çiftlerinden
hangisi aralarında asal sayılardan oluşmuştur?
A) (8,33)
B) (14,63)
C) (18,42) D) (25,70)
5. Bir firmanın üç otobüsü aynı anda aynı yerden
hareket ediyor. Bu otobüslerden birincisi 5
günde bir, ikincisi 7 günde bir, üçüncüsü 9
günde bir aynı yerden hareket ediyor.
Buna göre, bu otobüsler kaç gün sonra hep birlikte hareket ederler?
A) 35
B) 145
C) 315
D) 350
3.
12 ile aralarında asal olabilecek
bir sayı söyleyiniz.
Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir?
A)
C)
51
45
BİLTEST YAYINCILIK
B)
D)
6.
49
9
18
25
48
6
49
38
45
Tabloda verilen sayılardan hangisi diğerlerinin
tamamı ile aralarında asaldır?
64
A) 9
B) 25
C) 45
D) 49
17
TEST 4 Çarpanlar ve Katlar
7. Aralarında asal iki sayının EKOK’u 408 dir.
10.
EBOB’u ile EKOK’unun çarpımı
210 olan sayılardan biri 30 olduğuna göre diğeri kaçtır?
Bu sayılardan biri 24 olduğuna göre diğeri kaçtır?
A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
Şafak Öğretmenin sorduğu soruyu doğru
yanıtlayan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
B)
5
6
D)
7
9
8. İki sayının en küçük ortak katı 400 dür. Arala-
rında asal olan bu sayılar aynı zamanda ardışık
iki sayının kareleridir.
Buna göre, küçük olan sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 25
B) 16
C) 5
D) 4
11. 252 sayısından, en küçük hangi doğal sayı
çıkarılırsa elde edilen sayı 48 ve 60 sayılarının
ikisiylede tam bölünebilir?
A) 32
B) 24
12. A
C
C
E
1
9. a ve b sayıları aralarında asaldır.
a
45
=
25
b
18
B) 6
C) 9
B
D
C
E
1
D) 9
2
2
3
5
Yukarıda verilen asal çarpan algoritmasına
olduğuna göre, a doğal sayısı kaçtır?
A) 4
C) 12
D) 11
göre
A) 3
B
kaçtır?
A
B) 2
C) 1
D)
1
2
BİLTEST YAYINCILIK
Download