2017 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

advertisement
2016 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİŞEHİR ORTAOKULU
8/B SINIFI MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı – Soyadı
Numarası
:
:
Aldığı Not
:
Her sorunun değeri 5 puan olup, sınav süresi 40 dakikadır.
SORULAR
www.ufukhocam.com
5) Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D),
yanlış olanların başına (Y) yazınız.
a)
EBOB (12,18)
23.32
a) (……) Aralarında asal iki sayının EBOB’u 1’dir.
b) (……) 12 sayısının asal çarpanlarının sayısı 3’tür.
c) (……) 1’den 500’e kadar olan sayıların içinde 1 tane
çift asal sayı vardır.
d) (……) Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek
kuvvetleri negatiftir.
e) (……) 0,7.108 sayısı bilimsel gösterim ile
gösterilmiştir.
b)
EKOK (6,8)
c)
6
56
72
24
d)
EKOK (7,8)
e)
5-2
2) 300 sayısını asal çarpanlarına ayırarak, asal
çarpanlarının çarpımı şeklinde ifade ediniz.
6) Fatih elindeki bilyeleri üçerli, dörderli ve beşerli
gruplandırdığında hiç bilyenin artmadığını görüyor.
Buna göre Fatih’in en az kaç bilyesi vardır?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 120
7) 27 lt ve 45 lt’lik bidonlarda bulunan zeytinyağı, hiç
artmayacak şekilde en büyük ölçekli eşit hacimli
şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç
vardır?
A) 8
3)
B) 12
C) 15
D) 24
(28)
1
x
4
y
14
28
Yukarıdaki şekilde 28 sayısının çarpanları küçükten
büyüğe yazılarak eşleştirilmiştir. Eşleştirmenin doğru
olabilmesi için x ve y harfleri yerine hangi sayılar
gelmelidir?
x
y
A)
4
7
B)
2
4
C)
7
2
D)
2
7
4) Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal
A)
1
64
B) 9 ile 45
C) 5 ile 12
B) 
1
64
C) 64
D) – 64
9) Çözümlenmiş hali 2.102 + 1.100 + 5.10-1 + 7.10-2
olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A) 210,57
B) 201,507 C) 201,57
D) 21,507
10) Ahmet Bey’in 4 8 adet cevizi vardır. Bu cevizlerin
yarısını kardeşi Mahmut’a verdiğine göre, Mahmut’a
verdiği ceviz kaç tanedir?
A) 22
sayılardır?
A) 8 ile 20
8) (4) ( 3) üslü sayısının değeri kaça eşittir?
B) 215
C) 24
D)44
D) 33 ile 121
“Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur.”
11)
Yan tarafta bir haltercinin
kaldırdığı ağırlık gösterilmiştir.
17) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü olarak ifade
Bu ağırlığın her iki tarafındaki
miktar eşit olduğuna göre ‘?’
yerine aşağıdakilerden hangisi
yazılamaz?
a) 2 4.2 7 
12) Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri
negatiftir?
A) (-3)0
B) (-3)-4
C) (-3)6
ediniz.
b) 7 3.7 5 
c)
12 9

12 4
d) (11) 70 .(11)10 .(11) 40 
e)
1015.10 3

10 8
D) -32
18) Güneşin ekvator yarıçapı 695 500 000 km’dir.
-2
13)
(0,3)
üslü ifadesinin değerini rasyonel sayı
olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
14)
9
100
B)
100
9
C)
10
3
D)
3
10
3 3 3 3
. . .
çarpımının üslü olarak gösterimi
4 4 4 4
hangisidir?
A)
3
44
3
4
B)  
2
3
4
C)  
4
D)
34
4
15)
Şekildeki iki bulut çarpışınca üzerlerinde yazılı olan
sayıların çarpımı kadar enerji açığa çıkartıyorlar. Buna
göre bu iki bulutun açığa çıkaracağı enerji miktarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 27
B) 28
C) 29
D) 210
Buna göre, güneşin ekvator yarıçapının metre
cinsinden bilimsel gösterimle yazılışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 6,955.108
B) 6,955.1011
11
C) 69,55.10
D) 695,5.108
19) Aşağıdakilerden hangisi 3,975.109 sayısına eşit
değildir?
A) 39,75.108
C) 397,5.1011
B) 0,3975.1010
D) 3975.106
20) İnsan vücudunda günde ortalama 200 milyar
alyuvar parçalanır. Bir haftada parçalanan alyuvar
sayısının bilimsel gösterimini yazınız.
Hayatta bir gayesi olmayan
insanlar, bir nehir üzerinde
akıp giden saman çöplerine
benzerler. Onlar gitmezler
sadece suyun akışına kapılırlar.
16) Uzunluğu 9 4 cm olan bir tel, 33 cm uzunluğundaki
eş parçalara ayrıldığında toplam kaç parça elde edilir?
A)9
B)27
C)81
D) 243
BAŞARILAR DİLERİM
Ufuk ÖZTÜRK
Matematik Öğretmeni
Download