8.sınıf matematik

advertisement
8.SINIF
MATEMATİK
DENEME SINAVI
AYDIN TAŞDEMİR
4) Öğretmeni Umut’dan 80 sayısının çarpanlarını
tahtaya yazmasını istemiş Umut’ta tahtaya aşağıdaki
sayıları yazmıştır.
Buna göre Umut’un tahtaya yazdığı sayılardan kaç
tanesi yanlıştır?
1) 24 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,2,3,4,6,8,12,24
B) 2,3
C) 1,2,4,6,12,24
D) 1,2,3,8,12,24
2) 18 sayısının çarpanlarından kaç tanesi tek doğal
sayıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
5) 90 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
3) 48 sayısının çarpanları aşağıdaki gibi sırayla yazılırsa
boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
yazılamaz?
A) 3
B) 6
C) 14
D) 24
1
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
6)
144 = 2x .3y
144 sayısının asal çarpanlarına
yukarıdaki gibi verildiğine göre,
ayrılmış
8) 240 sayısını asal çarpanlarına ayırmak isteyen
Mustafa işleme aşağıdaki gibi başlıyor.
Buna göre Mustafa işlemin hangi basamağına
geldiğinde 240 sayısının bütün asal çarpanlarını elde
etmiş olur?
hali
(x).y
çarpımı kaçtır?
A) 4
C) 8
B) 8
D) 4
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
7)
9)
(18,24)EKOK  (20,30)EBOB
işleminin sonucu kaçtır?
Yukarıda verilen eşitliğin sağlanması için aşağıdaki asal
çarpanlara ayırma işlemlerinden hangisindeki A, B, C
değerleri kullanılmıştır?
2
A) 82
B) 78
C) 62
D) 50
10) 23.32.5 ve 22.34.5 şeklinde verilen doğal sayıların
EBOB’u kaçtır?
12) 42 ve 63 sayılarını tam bölebilen en büyük doğal
sayı kaçtır?
A) 180
B) 120
A) 3
B) 7
C) 60
D) 30
C) 14
D) 21
13) Özlem Hanım turşu yapmak için aldığı 40 kg ve 55
kg lık çuvallarda ki salatalık ve biberleri birbirine
karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde aynı
büyüklükteki kavanozlara koymak istiyor.
Buna göre bu iş için en az kaç tane kavanoz gerekir?
A) (K,L)EBOB=18 dir.
B) (K,L)EKOK=108 dir.
C) K = 36 dır.
A) 19
B) 11
C) 8
D) 5
D) L = 27 dir.
3
14) Bir alışveriş merkezindeki temizlik işlerinden
sorumlu olan iki kişiden biri 30 dakikada, diğeri ise 45
dakikada bir temizlik kontrolü yapmaktadırlar. İlk
kontrollerini saat 10.00 da birlikte yapan bu görevliler
daha sonra ilk kez saat kaçta birlikte kontrol yaparlar?
A) 11.00
B) 11.30
C) 12.00
D) 12.30
15) Aşağıdakilerden
aralarında asaldır?
hangisinde
verilen
A) 8 ile 21
B) 9 ile 15
C) 10 ile 36
D) 12 ile 30
16) Aşağıdaki tablolardan aralarında asal olacak şekilde
birer sayı seçilip eşleştirildiğinde TABLO 2 de hangi sayı
açıkta kalır?
A) 20
B) 15
C) 30
D) 12
sayılar
17) Aralarında asal iki doğal sayının EKOK ve EBOB
larının farkı 59 a eşittir.
Buna göre bu iki doğal sayının toplamı en az kaçtır?
4
A) 23
B) 19
C) 17
D) 16
18)
20) İki doğal sayının EBOB’u 6, EKOK’u ise 90 dır. Bu
sayılardan birisi 30 olduğuna göre bu iki sayının farkı
kaçtır?
I) (100,300)EBOB=100
II) (250,750)EKOK=500
III) (81,82)EBOB=1
IV) (20,21)EKOK=420
A)20
B) 16
C) 14
D) 12
V) (15,17)EBOB=15
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
19) 6’ya bölündüğünde 5, 8’e bölündüğünde 7 kalanını
veren en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
Test bitti cevaplarınızı kontrol ediniz.
5
Download