6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

advertisement
ADI:
SOYADI:
SINIF:
OKUL NO:
ALDIĞI NOT:
2015 - 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI …………………………………….. ORTAOKULU
MATEMATİK DERSİ 6/A SINIFI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
1) Aşağıdaki tabloda verilen sayılar, yukarıda verilen sayılara kalansız bölünüyorsa "
bölünemediği sayılara " X " koyunuz. ( 24 puan )
2 ile
3 ile
4 ile
5 ile
6 ile
",
9 ile
7560
568420
90000
452301
2) Aşağıda verilen tekrarlı çarpma
işlemlerini üslü sayı olarak yazınız. ( 3p )
a) 3.3.3.3.3 = ...............................................
b) 5.5.5 = .....................................................
c) 10.10.10.10.10 = .....................................
5) 12 + 3 : 3 + ⃝ = 33 olduğuna göre; ⃝
yerine aşağıdaki sayılardan hangisi
gelmelidir? ( 4p )
A) 18
B) 20
C) 23
D) 28
6) 120 : 8 - 2 . ( 2³ + 1 ) + 3 = ? işleminin
sonucunu bulunuz. ( 10 puan )
3) Aşağıda verilen üslü sayıların değerlerini
bulunuz. ( 3p)
a) 107 = .........................................................
b)43 = ............................................................
75
e)1 = ..........................................................
4) Dört basamaklı rakamları birbirinden
farklı 3b2a sayısı 5 ile tam bölünebilen bir
tek sayıdır.
Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için b
yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ( 6p )
7) Aşağıda verilen ifadeler doğruysa ( D ),
yanlışsa ( Y ) harfi koyunuz. ( 10 puan )
( ... ) Çarpmanın yutan elemanı "0" dır.
( ... ) 15 sayısı asaldır.
( ... ) Toplamanın etkisiz elemanı 1'dir.
( ... ) Çift sayılardan sadece 2 asal sayıdır.
( ... ) 3'e tam bölünen her sayı 9' a da tam
bölünür.
( ... ) Bir sayı 8'e bölünüyorsa 2'ye de kesin
bölünür.
( ... ) 29 asal sayıdır.
( ... ) İşlem önceliğinde çarpma ve toplama
varsa, önce toplama yapılır.
( ... ) 5⁰ = 1'dir.
( ... ) 8² = 16' dır.
8) Aşağıdaki sayıların çarpanlarını çarpan
ağacı yöntemi ile bulunuz. ( 10 puan )
11)
a) 250=
b) 720=
9) 24kg ve 36kg olan iki çuval pirinç,
birbirine karıştırılmayacak
ve hiç
artmayacak şekilde eşit ağırlıktaki poşetlere
konulacaktır.
Buna göre en az kaç poşet gereklidir? ( 7p )
( 7 puan )
12) Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri
toplama işleminin özellikleri yardımıyla
bulunuz. ( 6 puan )
a) 5 + A = 12 + 5 ise; A kaçtır?
b) B . 36 + B . 24 = 8 . ( 36 + 24 ) ise; B
kaçtır?
c) 5 x (12 + 15) = (5 x 12) + (5 x C) ise; C
kaçtır?
13) Aşağıda verilen işlemlerini yapınız. (4p)
a) 14 + 10 : 5 - 7 =
10) T481V beş basamaklı doğal sayısı 3 ile
kalansız bölünebildiğine göre; T + V
toplamının en büyük değeri kaçtır? ( 6p )
b) 6⁰ + 3² + 10 : 2 =
* Sınav süresi 1 ders saatidir. (40 dk)
*Her sorunun puan değeri sorunun yanında yazmaktadır.
BAŞARILAR DİLERİM...
Download