4. sınıf matematik - Yeşilgiresun İlkokulu

advertisement
YEŞİLGİRESUN
SINIFI
İLKOKULU
4/M
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SINAV
MATEMATİK 1. DÖNEM 2.
Adı Soyadı :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………,,,,,,,,,,,,
,,,,
10 .12..2014
Numarası : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.
Yandaki abaküste modellenen sayıya göre aşağıdaki
yanıtlayınız. (20p)
a. Binler bölüğünün basamak değeri kaçtır?
__
__ __
__
__
________________________________________
__
d. Birler bölüğünün basamak değeri kaçtır?
b. Binler bölüğünün sayı değerleri toplamı kaçtır?
________________________________
__________________________________________
e. Birler bölüğünün sayı değerleri toplamı kaçtır e. Verilen sayının konuşunu yazınız.
________________________________
_______________________________________________
2. (8 100) + (7  10 000) + (4  1) + (2  100 000) şeklinde karışık çözümlenmiş sayı (10 p)
3. 538 264 sayısının çözümlenişi =________________________________________________
______________(10p)
4. Tablodaki boşlukları doldurun. (4 p)
SAYI
EN YAKIN ONLUK
SAYI
8634
2065
4350
987
EN YAKIN YÜZLÜK
5. 718 < 7518 eşitsizliğinde “” yerine yazılacak
rakamların sayı değerleri toplamı kaç eder? (3 p)
6. Aşağıda verilen sayılarr belli bir kurala göre dizilmiştir. Son iki kutucuğa hangi sayılar gelmeli? (3p)
Sayı örüntüsü =
1
4
9
16
25
?
?
7. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen basamaklardaki rakamları bulunuz. (6 p)
2A55
31B8
C26C
52A8
 3C4B
D124

 7419
11805
8025
8 Aşağıdaki ardışık sayıları kısa yoldan toplayın. 9. 76 549 sayısının 6 rakamının basamak ve sayı değeri
36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41
(6 P)
farkı kaçtır?(6 P)
10. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen basamaklardaki rakamları bulunuz. (6 p)
A2B4
- 5C7D
2717
8126
- 
2385
11. Birbirinden farklı dört basamaklı 4 doğal
sayının toplamı 7149’dur. Buna göre, bu
sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir? ( 3 p)

- 2598
6642
* Çıkarma işleminin doğruluğunu
………………….……… işlemi yaparak öğrenebiliriz.
15.
12. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve
farkın toplamı 286’tür. Eksilen sayı kaçtır?(3 p)
Zülal 25 yaşında ,ablası Aslı da
Zülal’den 7 yaş büyüktür. 10 yıl sonra
ikisinin yaşları toplamı kaç olacaktır?(3P)
13. Ardışık iki sayının toplamı 125’tir. Büyük
sayı kaçtır? (3 p)
14.Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle
tamamlayınız.(8 puan)
16. İki sayının farkı 394 tür.Eksilen 75
artar,çıkan 16 azalırsa yeni fark kaç olur? (3 p)
çıkan , toplama , fark , çıkarılır
* Toplama işlemi yaparken toplananlardan biri
verilmemişse toplamdan verilen
toplanan……………………………..
* Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak
için eksilenden ………………………………… çıkarılır.
17. Birler, yüzler ve on binler basamağında 3
rakamı bulunan altı basamaklı en büyük ve en
küçük doğal
sayıların farkı kaç eder? (3 p)
Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için fark ile
……………………… toplanılır.
Download