8. sınıf ünite 1

advertisement
8.1.1 Çarpanlar
ve Katlar
A
+:
+
ÜNİTE 1
B
2
3
A
B
C
D
KDS4) Nappier, su dolu bir depoyu 5’er litrelik kovalara
ayırdığında 4 litre, 8 litrelik kovalara ayırdığında ise 7 litre arta kaldığını görüyor. Bu depo en az kaç litre su alır?
Yanda verilen çarpan ağacına göre
A - (B + C)
ifadesinin değeri kaçtır?
B
8. SINIF
D
KONU DEĞERLENDİRME
TESTİ
KDS1)
A
C
A)37
B)38
C)39
D)40
C
3
A)20
5
B)30
C)40
D)50
KDS5) Ömer Hayyam’ın bir miktar parası vardır.
Parasının yarısını aylık masrafı için ayırt etmiştir. Aylık
masrafını saydığında bu paranın 12’ye, 16’ya ve 18’e
tam olarak bölündüğünü görüyor. Buna göre Ömer Hayyam’ın ilk başta en az kaç lirası vardır?
KDS2)
210
2
(I)
105
2
(II)
35
3
(III)
15
3
(IV)
5
5
Yanda verilmiş olan
asal bölen listesine
göre ilk kez hangisinde
hata yapılmıştır?
A)288
B)275
C)240
D)210
1
A)(I)
B)(II)
C)(III)
D)(IV)
KDS6) Boyutları 12 cm, 16 cm ve 20 cm olan bir
dikdörtgenler prizması şeklindeki kaldırım taşları küp
şeklinde birleştirilip satışa sunulacaktır. Bu iş için en az
kaç tane kaldırım taşı kullanılması gerekir?
KDS3) a ve b asal sayılar olmak üzere
320 = ax . by
ise x+y kaçtır?
A)5
B)6
C)7
A)3000
D)8
35
Mesut YAŞA
Matematik Öğretmeni
B)3200
C)3600
D)4200
8.1.1 Çarpanlar ve Katlar
KDS10) Bir manav, 48 kg, 75 kg ve 90 kg’lık 3 farklı
meyve çuvalını hiç artmayacak şekilde kasalara yerleştirmek istiyor. Buna göre en az kaç kasa gereklidir?
KDS7) Boyutları 360 m ve 540 m olan bir bahçenin içine, köşelerine ve kenarlarına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az sayıda kaç tane ağaç gereklidir?
A)30
B)35
C)40
A)70
D)45
KDS8) x ve y 1’den farklı doğal sayı olmak üzere aynı
zamanda aralarında asal sayılardır.
x .y = 18
ise x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A)10
B)11
C)12
D)13
KDS9)
A = 22 . 5
B = 23 . 3
Asal çarpanları verilmiş olan A ve B sayılarına göre
C)50
D)73
B)2
C)3
D)4
KDS12)
Açıklama: 1’den başka ortak böleni olmayan iki pozitif
doğal sayıya aralarında asal sayılar denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki şıklardan hangisi aralarında asaldır?
Ekok( A,B)
işleminin sonucu kaçtır?
Ebob( A,B)
B)40
C)72
KDS11) Öklid, öğrencilerini gruplara ayırarak bir oyun
oynatmak istiyor. Öğrencilerini 3’er 3’er grupladığında
2 öğrenci, 4’er 4’er grupladığında 3 öğrenci, 5’er 5’er
grupladığında ise 4 öğrenci açıkta kalıyor. Öklid’in öğrencileri 60’dan az ise en az kaç öğrenci daha gelmelidir
ki bu oyun 7’şerli gruplar halinde açık kalmadan oynatabilsin?
A)1
A)30
B)71
A)7 ile 15
D)60
36
Mesut YAŞA
Matematik Öğretmeni
B)20 ile 25
C)42 ile 65
D)18 ile 70
8.1.1 Çarpanlar ve Katlar
KDS13)
A
KDS16)
5. Ebob (8, 12) + Ekok (9, 15) = 5 . (x -1 )
denklemindeki x’in değeri kaçtır?
B
2
21
3
7
3
A)14
B)16
C)18
D)20
15
3
5
Yukarıdaki çarpan ağaçları verilen A ve B sayılarının en
küçük ortak katı kaçtır?
A)600
B)630
C)720
D)810
KDS17) A ve B sayma sayıları olmak üzere
A + B = 15 eşitliğine göre Ebob(A, B)’nin en büyük
değeri kaçtır?
A)1
B)2
C)3
D)5
KDS14) İki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal
sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayının en büyük
ortak böleni kaçtır?
A)2
B)3
C)4
D)12
KDS18) 400 sayısına en az kaç eklenmelidir ki 3, 5 ve
7’ye bölündüğünde hep 2 kalanını versin?
A)20
KDS15)
A
B
2
C
D
2
E
D
3
E
E
5
1
1
A)100
B)21
C)22
D)23
Yandaki asal bölen listesine göre
Ekok (C, D) . Ebob (A, B)
işleminin sonucu kaçtır?
KDS19) a3 . 32 ve a2 . 5 çarpanlarına ayrılmış doğal
sayılarının en büyük ortak böleni 4 ise a kaçtır?
B)200
C)300
A)2
D)400
37
Mesut YAŞA
Matematik Öğretmeni
B)3
C)4
D)5
Download