mini deneme 12 12

advertisement
12
MİNİ DENEME 12
1. Arda, Büşra, Ceren , Deniz ve Emre kişileri
3. f(AB)=A2-B2
aşağıdaki kurala göre oyun oynuyor;
g(AB)= AB-BA
1. Adım: Sırası gelen oyuncu elindeki bilye
sayısını 2 ile bölünüyorsa bölüp yarısını I
numaralı yöndeki arkadaşına veriyor 2 ile
bölünmüyorsa 2. Adıma geçiyor.
2. Adım: Sırası gelen oyuncu elindeki bilye
f(AB)=g(AB) ise A+B toplamı kaçtır ?
A)4
B)5
C)7
D)8
E)9
sayısı 3 ile bölünüyorsa 1/3 ini II yönündeki
arkadaşına veriyor. 3 ile tam bölünmüyorsa
sıra I yönündeki diğer arkadaşına geçiyor. 2
ve 3 ile tam bölünmediğinde oyun bitiyor.
II
Arda
I.
E
B
D
C
Sıra Arda’da olduğuna göre ve herkeste 20
bilye olduğuna göre, bütün oyuncular I. Ve
II. Adımı gerçekleştirdiğinde elinde en az
bilye kalan kimdir ?
A)Arda B)Büşra C)Ceren D)Deniz E)Emre
2. y = 3x + 2 doğrusu ile y = 3x2 + m
parabolünün ortak noktası olmadığına göre, m
nin alabilecegi en küçük tamsayı degeri
kaçtır?
A) −1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3
4. Bir sitede, iki odalı , üç odalı ve dört odalı
olmak üzere toplam 60 daire vardır.
Bu dairelerde toplam 185 oda bulunduğuna
göre , 4 odalı daire sayısı en az kaçtır ?
A)29
B)30
C)31
D)32
E)45
1
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
EZBER BOZAN SORULAR
12
MİNİ DENEME 12
5. İki farklı mağazada fiyatı aynı olan bir
gömlek vardır.
Birinci mağazada ilk indirim önce %40 sonra
indirimli fiyat üzerinden %20 indirim
7. Çift bir doğal sayının 7 ile bölümünden
kalan 1 olduğuna göre, bu sayının 14 ile
bölümünden kalan kaçtır?
A)2
B) 4
C)6
D)8
E)10
yapılmaktadır.
İkinci mağazada ise bu gömlek fiyatına %50
indirim yapıldığında ikinci mağazanın gömlek
fiyatı birinci mağazanın gömlek fiyatından 3
TL fazla oluyor.
Buna göre bu gömlek kaç TL dir ?
A)75
B)50
C)100
D)150
E)200
6. Pozitif bölenlerinin toplamı asal olan doğal
sayılara asallık sayı denir.
Örneğin; 9 sayısının pozitif bölenleri 1,3,9
dur. 1+3+9=13 olup 13 sayısı asal olduğundan
9 sayısı asallık sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi asallık
sayıdır ?
A)18
B)23
C)24
D)36
E)49
8. Üç basamaklı ABC sayısının % 10’u iki
basamaklı AB sayısına ve bu ABC sayısının
onlar ve birler basamağının yer
değiştirilmesiyle elde edilen üç basamaklı
ACB sayısının % 10’u ise iki basamaklı
AC sayısına eşittir.
Buna göre, bu şekilde yazılabilen kaç tane
ABC sayısı vardır?
A)7
B)8
C)9
D)10
E)11
2
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
EZBER BOZAN SORULAR
12
MİNİ DENEME 12
9. Ali’nin sınıfında, Ali haricindeki erkek
öğrencilerin sayısı, aynı sınıftaki kız
öğrencilerin sayısının yarısına eşittir.
Bu sınıfta toplam 37 öğrenci olduğuna göre,
kaç kız öğrenci vardır?
1.
B
6.
D
2.
E
7.
D
A)20
3.
E
8.
C
4.
D
9.
C
5.
D
10.
C
B)22
C)24
D)26
E)28
MİNİ DENEME 12
10. Bir manavda % 60’ı elma, kalanı ise
portakal olmak üzere, bir miktar meyve
bulunmaktadır. Bu manavda, elmaların % 20’si
ile portakalların % 40’ı satılınca geriye
toplam 54 kg meyve kalıyor.
Buna göre, başlangıçta manavda toplam kaç
kg meyve bulunmaktadır?
A)80
B)90
C)75
D)100
E)95
3
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
EZBER BOZAN SORULAR
Download