2016 * 2017 E**T*M Ö*RET*M YILI ***

advertisement
2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………. . ……………. . …
OKULU 7/… SINIFI
MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI
Tarih: …/…/……
ADI - SOYADI:……. . ……………………… NU:…………. .
PUAN:………
A) Aşağıda verilenlerin doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların
yanına “Y” yazınız. ( 1’er puan)
(……)Ters işaretli sayılar çarpılırken önce sayılar çarpılır ve sonra
büyük sayının işareti konur.
(……)İki boyutlu dik koordinat sisteminde y ekseni üzerindeki noktaların
apsisleri sıfırdır.
(……) Ayrık iki olay aynı anda meydana gelmez.
(……) Rasyonel sayılarda bölme işleminin etkisiz elemanı birdir.
(……) Cebirsel ifadelerde benzer terimlerle toplama işlemi yapılırken
terimlerin katsayıları toplanarak katsayı olarak yazılır.
B) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. ( 1’er puan)
a)Negatif tam sayıların tek kuvvetleri ………………….dir.
b) 1 den n ye kadar olan doğal sayıların çarpımına …………………
denir.
c) İki boyutlu dik koordinat sisteminde yatay olan x eksenine
………………………………denir.
d)
e)
sayısının toplama işlemine göre tersi………………
noktası dik koordinat sisteminde………… bölgededir.
C) Aşağıdaki sorularda dört seçenek verilmiştir. Doğru seçeneği
işaretleyiniz.
(Her biri 5 er puan 5.18=90 PUAN)
1.) Aşağıdaki sayılardan hangisi
arasındadır?
ile
kesirleri
2.) Rasyonel sayılarda işlemlerle ilgili verilen özelliklerden hangisi
yanlıştır?
A) Toplama işleminin etkisiz elemanı 0 dır.
B) Çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.
C) Bölme işleminin değişme özelliği vardır..
D) Çıkarma işleminin birleşme özelliği yoktur.
3.)
işleminin sonucu kaçtır?
A) 12
B)-12
C)14
D)-14
4.)
işleminin sonucu kaçtır?
Problemin çözümü hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Soru doğru çözülmüştür.
B) 1. adımda hata yapılmıştır.
C) 2. adımda hata yapılmıştır.
D) 3. adımda hata yapılmıştır.
5.)
işleminin sonucu kaçtır?
A) 36
B) 30
C) -20
D) -30
6.)
Yandaki
şemada
sayılar
dizilmiştir.
Buna göre a yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 450
B) 455
belli
bir
kurala
göre
C) 462
D) 469
7.) A={2, 3, 4, 5} kümesinin elemanlarından üç basamaklı rakamları
birbirinden farklı kaç sayı yazılır?
A) 64
B)48
C)32
D) 24
8.) Bir zar ile madeni para aynı anda atılıyor. Paranın yazı, zarın altı
gelme olasılığı kaçtır?
9.) Bir sınıfta 14 kız 18 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 4 ü, kız
öğrencilerin 3 ü matematik dersinden başarısız olmuştur.
Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya matematikten
başarılı olma olasılığı nedir?
10.)
işleminin sonucu nedir?
11.)
devirli
hangisidir?
ondalık
sayısının
karşılığı
aşağıdakilerden
12.) 2.x – 3 = 3.(x-4) denkleminin sağlayan x değeri hangisidir?
A) -15
B) 3
C) 9
D) -9
13.)
denkleminin sağlayan x değeri hangisidir?
14.) Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise
üçüncüden 2 fazla bilye alarak paylaşıyorlar.
Buna göre en az bilye alan, kaç tane almıştır?
A)14
B)15
C)16
D)17
15.) 2(3x–4)+3(4x+5) cebirsel ifadesinin en sade hali hangisidir?
16.)
Şekildeki A ve B şehrinden aynı anda aynı yönde harekete
başlayan iki araçtan hızlı olan, yavaş olana C şehrinde 7
saatte yetişiyorsa, A ile B arası kaç km dir?
A) 100
B) 120
C) 140
D) 160
17.)
Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I. En fazla alınan not 4 tür.
II. Sınıfta 6 öğrenci 3 ten fazla not almıştır.
III. Sınıfta 3 veya 4 alan toplam 7 öğrenci vardır.
IV. Sınıfta 5 kişi 5 almıştır.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18.) Bir çocuk 9, annesi 42 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı,
çocuğunun yaşının 4 katına eşit olur? Problemin çözümünü veren
denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 42 – x=4.(9 + x)
B) 42 + x=4.(9 – x )
C) 42 + 2x=4.(9 + x)
D) 42 + x=4.(9 + x)
Başarılar Dilerim…
CEVAP ANAHTARI
A) Y, D, D, Y, D
B) NEGATİF, n FAKTÖRİYEL, APSİS,
, 4.
C)
1) D
2) C
3) B
6) D
7) D
10) B
11) A
4) B
5) A
8) C
9) A
12) C
13) D
14) C
16) C
17) B
18) D
15) B
Download