MATEMATİK SORULARI 1)Kütleleri 32kg, 40kg ve 48kg olan üç

advertisement
MATEMATİK SORULARI
1)Kütleleri 32kg, 40kg ve 48kg olan üç torba şeker eşit ağırlıklı torbalara paylaştırılacaktır.
Bu iş için en az kaç kaç torba gerekir?
A)15
B)17
C)19
D)8
2)Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?
A)8-56
B) 9-63
C)12-55
D)3-32
3) 3 arkadaştan her birinin içinde bilyeler olan 9 kutusu bulunmaktadır. Her kutuda 27 bilye
olduğuna göre bu üç arkadaşın toplam kaç bilyesi vardır?
A)36
4)
√2,25+√0,01
√0,16
A)4
B)37
C)38
D)39
C)6
D)7
işleminin sonucu kaçtır?
B)5
5)Aşağıda verilenlerden hangisi rasyoneldir?
A)3,56749…
B)√8
C)π
D) 0.2
6)
Yanda verilen ABC üçgeninde aşağıda verilen işlemlerde
hangisi yapılırsa BC kenarına ait kenarortay elde edilir?
A)AC kenarı AB kenarının üzerine katlanır.
B)C köşesi AB kenarı üzerine katlanır.
C)B köşesi C köşesiyle birleştirilip BC kenarının orta noktası
A köşesiyle birleştirilir.
D) A köşesi C köşesiyle birleştirilip AC kenarının orta
noktası B köşesiyle birleştirilir.
7) İçinde 5 yeşil, 4 kırmızı, 3 mavi, 4 sarı bilye bulunan bir torbadan rastgele bir bilye
çekiliyor. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşittir.
B) Kırmızı olma olasılığı mavi olma olasılığından azdır.
C) Mavi olma olasılığı sarı olma olasılığından azdır.
D) Yeşil olma olasılığı en fazladır.
Yanda verilen üçgende X uzunluğu kaç cm’dir?
8)
150
X
A) 170
B) 190
C) 220
D) 250
200
9) A(2,-5) noktası orijin etrafında saatin tersi yönde 90° döndürülüp, y eksenine göre simetrisi
alındığında oluşan şeklin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
A)(5,2)
B)(-5,2)
C)(5,-2)
D)(-5,-2)
10)Koordinat düzleminde verilen şekil X ekseni boyunca 4br. sola, Y ekseni boyunca 1br.
aşağı öteleniyor. Oluşan şeklin köşe noktalarının koordinatları toplamı kaçtır?
A)1
B)2
C)3
11) 4x3+2x2-3 cebirsel ifadesinin terim sayısı kaçtır?
A)3
B)4
C)5
D)4
D)6
12) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi özdeşliktir?
A) 2.(X+3)=2X+3
B) (a+b)2=a2+b2
C)3X+15=3.(X+5)
D)5a+5=5a+1
13) 20232-20222 işleminin sonucu kaçtır?
A) 4043
B) 4044
C) 4045
D) 4046
14) Eş çokgenlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün kareler eştir.
B) Eş çokgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
C) Eş çokgenlerin karşılıklı açı ölçüleri eşittir.
D) Bütün dikdörtgenler eştir.
15) Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi y=3x-3 doğrusu üzerindedir?
A) (0,3)
B) (1,0)
C) (-3,5)
D) (2,2)
16) (3,c) noktası 4x-3y+3=0 doğrusu üzerinde olduğuna göre c kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
17)
Yukarıda verilen doğrunun eğimi kaçtır?
A) 1
2
3
B)3
4
C) 4
D) 3
18) 3y+6=3x eşitliğinde y’nin x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-6
B) x-3
C) 3x-2
D) x-2
19) ‘Bir sayının 2 fazlasının yarısı’ ifadesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
𝑥+2
2
B) 2x
C)
𝑥−2
D) x-2
2
𝑥
20) 3 + 5=12 denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20
B)21
C)22
D)23
Download