6.sınıf oran-orantı çalışma soruları

advertisement
6.SINIF ORAN-ORANTI ÇALIŞMA SORULARI
1.
18
4
=
kaçtır ?
A) 8
x
36
orantısındaki bilinmeyen , x
B) 162
C) 216
D) 324
5. x-2 ile y+2 çoklukları doğru orantılı olarak
değişmektedir. x = 5 iken y = -1 olduğuna göre,
x = 11 iken y kaçtır ?
A) -3
B) -2
C) 1
D) 2
2. 3 kg limondan 18 lt limonata elde ediliyor.
Buna göre, 36 kg limondan kaç lt limonata
elde edilir ?
A) 144
B) 180
C) 216
D) 252
6. 80 soruluk bir testte tüm soruları cevaplayan bir öğrencinin 16 yanlışı çıkmıştır. Buna
göre, öğrencinin başarı yüzdesi kaçtır ?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
3. Bir araç 7,5 saat’te 300 km yol alırsa , 9
saat’te kaç km yol alır ?
A) 360
B) 380
C) 400
D) 440
7. Bir tarlayı 14 işçi 48 günde çapalıyor. Bu
tarlanın çapalanmasının 8 günde bitirilebilmesi
için kaç işçi daha gereklidir ?
A) 26
B) 38
C) 64
D) 70
4. 440 gramlık bir tuzlu su karışımında tuzun
suya oranı
2
9
dur. Buna göre, karışımdaki tuz
miktarı kaç gramdır ?
A) 20
B) 40
C) 80
D) 120
8. 6 işçi bir işi 72 saat’te yaparsa aynı işin 48
saat’te bitirilebilmesi için aynı kapasitede kaç
işçi daha gereklidir ?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
9. Bir bisikletli 4 saatte 70 km yol alıyor. Buna
göre , bu bisikletli aynı hızla 14 saat’te kaç km
yol alır ?
A) 20
B) 190
C) 235
D) 245
10. a ve b ters orantılıdır. a = 6 iken b = 9
olduğuna göre, b = 3 iken , a kaçtır ?
A) 14
B) 16
C) 18
D) 19
11. 2a = 9b eşitliğini sağlayan a sayısının
değeri 36 olduğuna göre, bu eşitlikte ki b’nin
sayısal değeri kaçtır ?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 18
12. 120 tane cevizi üç arkadaş 4,5 ve 6
sayılarıyla doğru orantılı olarak paylaşıyorlar.
Buna göre, en çok ceviz alan kaç tane ceviz
almıştır ?
A) 32
B) 40
C) 48
D) 54
13. 84 tane misket iki kardeşe yaşlarıyla ters
orantılı olarak paylaştırılıyor.2 yaşındaki küçük
kardeş , 5 yaşındaki büyük kardeşinden kaç
tane misket fazla almıştır ?
A) 24
B) 26
C) 32
D) 36
14. İki sayının farkı ve toplamı sırasıyla 2 ve 5
sayılarıyla doğru orantılıdır. Bu sayılardan biri
35 olduğuna göre, diğer sayı kaçtır ?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 28
15. Bir kütük testereyle 4 eşit parçaya 18
dakikada ayrılabiliyor. Aynı şartlarda başka bir
kütük 9 eşit parçaya kaç dakikada ayrılır ?
A) 32
B) 40
C) 48
D) 54
16. Bir çiftlikte 36 keçiye 30 gün yetecek
kadar yem vardır . Kaç gün sonra 12 keçi satılmalıdır ki yem kalan keçilere 30 gün yetsin ?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
TESTİN CEVAPLARINI GÖREMİYORSANIZ
http://www.videomatematik.com/6.sinif-oran-oranti-testi.html
LİNKİNİ TIKLAYINIZ.
Download