Yazılı Sorularını Şimdi İndir

advertisement
….. ÖĞRETİM YILI …. …….. ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR I. DÖNEM III.
DEĞERLENDİRME SINAVI
AD –SOYAD:
SINIF:
1) 4,2 cm
3,17cm
5)
3 . 100 + 5 . 1 + 7 .
+2.2
1,17cm
Yukarıda verilen üçgen ile karenin çevre
uzunlukları birbirine eşittir.
Buna göre karenin bir kenarının uzunluğu kaç
cm’dir?
Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen ondalık
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 305,72
072
B) 305,072 C) 35,72
D) 35,
6)
A) 2,27
B) 2,29
C) 2,32
D) 2,39
2) 2, 51a ondalık kesrinin yüzde birler
basamağına göre yuvarlanmış şekli 2,52
olduğuna göre a yerine yazılabilecek
rakamların toplamı kaçtır?
A) 39
B) 35
C) 30
7)
D) 24
3) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
A) 0,24 : 10= 2,4
B) 10,05x 100 = 105
8)
C) 40,56 : 100 = 0,4056
D) 3,287 x1000 = 32870
4)Meltem , 2
saat matematik, 1
saat fen ve 2
saat de Türkçe dersine
çalışmıştır. Günün kalan kısmının
’i
kadar zamanda uyuduğuna göre kaç saat
uyumuştur?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
9)
< <
sıralamasının doğru
olabilmesi için y yerine kaç farklı doğal sayı
yazılabilir?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
10) Eş adımlarla yürüyen Tuğba’nın her bir
15)
adımının uzunluğu
m’dir. Buna göre
Tuğba 12 m’lik bir mesafeyi kaç adımda
yürüyebilir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
16) Aslı aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu
sayının asal çarpanları 2 ve 3 olduğuna göre
bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 54
11)
:
+
B) 1
C)
D) 25
17) Dört basamaklı 3A5B doğal sayısı 5 ve 6 ile
tam bölünebiliyor. Buna göre A + B
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
D) 1
A) 1
B) 5
C) 9
D) 14
18) 107802 sayısı aşağıdaki sayılardan
hangisine kalansız bölünemez?
12)
AÇI
TÜMLEYENİ BÜTÜNLEYENİ
0
40
X
Y
700
Yukarıdaki tabloda verilenlere göre x + y ‘ nin
değeri kaç derecedir?
A) 80
C) 27
.
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?
A)
B) 32
B) 100
C) 120
D) 160
A) 9
19)
B) 6
C) 4
D) 2
83 x 105 + 83 x 45 = 83 x B
işleminde B sayısına karşılık gelen doğal sayı
kaçtır?
A) 60
B) 120
C) 150
D) 180
13)
20) 23 + 22 .2
A) 12
işleminin sonucu kaçtır?
B) 16
C) 24
D) 36
BAŞARILAR DİLİYORUM 
14)
ARZU TAKKAÇ
Download