SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI 1

advertisement
SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI
1)
1000a  10b ifadesi aşağıdaki sayılardan han gisinin çözümlenmiş biçimidir?
A) ab
B) a0b
D) ab0
C) a0b0
E) ab00
ÇÖZÜM:
1000a  10b  1000.a  100.0  10.b  1.0
 a0b0
Doğru Cevap : C şıkkı
2)
5ab sayısı 3 basamaklı bir sayıdır. x  5ab olduğuna göre ab2 sayısının x cinsinden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) x  498
B) x  498
D) 10x  498
C) 10x  498
E) 10x  4988
ÇÖZÜM:
ab sayısı x cinsinden ifade etmeye çalışalım.
x  5ab  500  ab  ab  x  500
Şimdi ab2 sayısında ab'yi ayıracak şekilde yazalım. Sonra da yerine x yazalım
ab2  ab0  2
 10.ab  2
 10(x  500)  2
 10x  5000  2
 10x  4998
Doğru Cevap : E şıkkı
3)
ab ve ba iki basamaklı sayılardır.
ab  ba  54
olduğuna göre, kaç farklı ab sayısı vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
ÇÖZÜM:
ab  10a  b
ba  10b  a
ab  ba  10a  b  (10b  a)  54
10a  b -10b  a  54
9a - 9b  54
9(a - b)  54
ab  6
 
9 3
8 2
7 1
6 0  60 sayısının tersi 06 olup iki basamaklı
sayı olmadığı için bu değerleri alamayız.
Toplam üç farklı ab sayısı vardır. (93, 82, 71)
Doğru Cevap : B şıkkı
4)
ab, ba ve 2b iki basamaklı sayılardır.
ab  ba  154
ba  2b  58
olduğuna göre a.b çarpımıkaçtır?
A) 45
B) 46
C) 48
D) 49
E) 50
ÇÖZÜM:
İlk denklemi çözersek;
ab  ba  154  10a  b  10b  a  154
11a  11b  154
11(a  b)  154
a  b  14
İkinci denklemi çözersek;
ba  2b  58
10b  a - (20  b)  58
10b  a  20  b  58
9b  a  20  58
9b  a  78
İki denklemi alt alta yazarsak;
9b  a  78
a  b  14 (iki tarafı da  1 ile çarpalım)
9b  a  78
a  b  14 (Taraf tarafa toplayalım)
8b  64  b  8 bulunur
a  b  14 denkleminde b'yi yerine yazalım
a  8  14
a  6 bulunur  a.b  6.8  48 dir.
Doğru Cevap : C şıkkı
5)
a  b  2 ve b  3c koşulunu sağlayanüç basamaklı abc sayılarının toplamıkaçtır?
A) 1393
C) 1593
B) 1493
D) 1650
E) 1750
ÇÖZÜM:
c ye rakam değeri vermeye başlayarak oluşan sayıları inceleyelim
c

b  3c
 a b 2
 abc
0

0
 2
 200
1
2


3
6
 5
 8
 531
 862
3

9
 11
 x
(11 rakam değil)
Toplam: 200  531  862  1593
Doğru Cevap : C Şıkkı
6)
c  a  3 koşulunu sağlayan üç basamaklı
rakamları farklı kaç abc sayısı vardır?
A) 48
B) 54
C)56
D) 60
E)70
ÇÖZÜM:
c ye rakam değeri vermeye başlayarak oluşan sayıları inceleyelim
c

b  3c
 a b 2
 abc
0

0
 2
 200
1
2


3
6
 5
 8
 531
 862
3

9
 11
 x
(11 rakam değil)
Toplam: 200  531  862  1593
Doğru Cevap : C Şıkkı
7)
abc, bca, cab üç basamaklı sayılardır.
abc  bca  cab  1665
olduğuna göre, üç basamaklı en büyük abc
sayısı en küçük abc sayısından kaç fazladır?
A) 752
B) 760
D) 792
ÇÖZÜM:
C) 780
E) 801
Üç sayıyı da çözülmüş hallerini yazıp toplarsak;
abc  100a  10b  c
bca  100b  10c  a
cab  100c  10a  b
abc  bca  cab  111a  111b  111c  1665
 111(a  b  c)  1665
a  b  c  15 bulunur.
En büyük abc sayısı için c'yi en küçük a'yı da en büyük seçmeliyiz.
c  1 olsun, a  9 seçeriz, b'ye de 5 kalır.  abc  951
En küçük abc sayısı için de c'yi en büyük a'yı da en küçük seçmeliyiz.
a  1 olsun, c  9 seçeriz, b'ye de 5 kalır.  abc  159
En büyük en küçük farkı  951 - 159  792
Doğru Cevap : D şıkkı
8)
abc üç basamaklı, ab ve bc iki bsamaklı sayı lardır.
abc  ab  bc  485
olduğuna göre, a.b.c kaçtır?
A) 36
B) 40
C) 45
D) 50
E) 56
ÇÖZÜM:
abc, ab, bc sayılarının çözülmüş halleriyle işlem yapalım;
abc  100a  10b  c
ab  10a  b
bc  10b  c
abc  ab  bc  100a  10b  c  (10a  b)  10b  c
 100a  10b  c -10a -b  10b  c
 90a  19b  2c  485
Enbüyük katsayıya sahip olan harften başlayarak a,b,c değerlerini bulalım.
485'e yaklaşmak için a'ya 5 verilmeli. 485 / 90  5 (kalan  35)
kalan 35 i sağlayabilmek için b 1 olmalı. 35 / 19  1 (kalan  16)
kalan 16'yı sağlaması için c 8 olmalı. 16 / 2  8
a.b.c  5.1.8  40
Doğru Cevap : B şıkkı
9)
Üç basamaklı 5AB sayısı iki basamaklı AB sayı sının 21 katıdır. Buna göre,
A  B toplamı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
ÇÖZÜM:
Bu soruyu, AB sayısını çözümlemeden yaparsak daha kolay çözüme ulaşırız.
5AB  21.AB
500  AB  21.AB
500  21.AB - AB
500  20AB
AB  25  A  B  2  5  7
Doğru Cevap : C şıkkı
10)
2ab, ab5 üç basamaklı ve ab iki basamaklı
sayılardır.
2ab  ab5  4(ab)
olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
A) 5
B) 10
C)12
D) 15
E)20
ÇÖZÜM:
2ab  ab5  4(ab)
200  ab  10.ab  5  4.ab
200  ab  14.ab  5
200  5  14.ab  ab
195  13.ab
ab  15  a.b  1.5  5
Doğru Cevap : A şıkkı
11) İki basamaklı bir doğal sayı, rakamları toplamının 5 katına eşit olduğuna göre bu sayı
kaçtır?
A) 18
ÇÖZÜM:
B) 27
C) 36
D) 45
E) 54
İki basamaklı sayıya ab dersek;
ab  5(a  b)
10a  b  5a  5b
10a - 5a  5b -b
5a  4b


4
5  ab  45 bulunur.
Doğru Cevap : D şıkkı
12)
abc sayısı 3 basamaklı bir sayı ve b>c dir. abc
sayısının birler ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde değeri 495 artıyor. Buna göre bu
koşula uygun kaç farklı abc sayısı vardır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
ÇÖZÜM:
cba  abc  495 olduğu soruda verilmiş. Çözümleme yaparsak;
100c  10b  a  100a  10b  c  495
100c  c  a  100a  495
99c  99a  495
99(c  a)  495
ca 5
c  a  5 şimdi bu koşula ve b  c koşuluna uyan sayıları yazalım.
a  c  a  5  b  c  abc
1
6
7,8,9
3 farklı sayı yazılabilir.
2
7
8,9
2 farklı sayı yazılabilir.
3
8
9
1 sayı yazılabilir.
Toplam 6 farklı sayı yazılabilir.
Doğru Cevap : A şıkkı
13) Üç basamaklı abc sayısının sağına 2 yazılarak
elde edilen dört basamaklı sayı, soluna 2 yazılarak elde edilen sayıdan 855 fazladır. Buna
göre abc sayısı kaçtır?
A) 225
B) 256
D) 317
C) 297
E) 325
ÇÖZÜM:
Soruda abc2  2abc  855 olduğu verilmiş. abc sayısı açmadan çözümleme
yaparsak;
abc0  2  (2000  abc)  855
10.abc  2  (2000  abc)  855
10.abc  2  2000  abc  855
9.abc  855  2000  2
9.abc  2853
abc  317
Doğru Cevap : D şıkkı
14) Üç basamaklı 6AB sayısı iki basamaklı BA sayısının 15 katından 6 eksiktir. Buna göre AB sayısı kaçtır?
A) 18
B) 20
C) 24
D) 27
E) 28
ÇÖZÜM:
Soruda 6AB  15.BA  6 olduğu verilmiş. Çözümleme yaparsak;
600  10A  B  15.(10B  A)  6
600  10A  B  150B  15A  6
600  6  150B  B  15A  10A
606  149B  5A
Kat sayısı en büyük olan sayıya değer vermeye başlayarak A ve B değerlerini
bulalım.
606 / 149  4 kalan(10)  B 4 olmalı
10 / 5  2  A 2 olmalı
AB sayısı 24 olarak bulunur.
Doğru Cevap : C şıkkı
AB
15)
BC
 CA
154
Yandaki toplama işleminde AB,
BC ve CA iki basamaklı sayılardır.
Buna göre, A.B.C çarpımının en
büyük değeri kaçtır?
A) 96
B) 100
D) 125
ÇÖZÜM:
C) 120
E) 150
AB  BC  CA  154 olduğu soruda verilmiş. Çözümleme yaparsak ;
10A  B  10B  C  10C  A  154
11(A  B  C)  154
A  B  C  14 buluruz.
Çarpımın en büyük olması için A, B ve C değerlerini birbirine en yakın veril mesi gerekir. Bu değerler 5, 5, 4 tür.
A.B.C  5.5.4  100 buluruz.
Doğru Cevap : B şıkkı
A72B
16)
Yandaki çıkarma işlemine göre
 2CD7
A  B  C  D değerikaçtır?
3562
A) 21
B) 24
C) 25
D) 27
E) 30
ÇÖZÜM:
B  7  2 olmalı . Buna göre B=9 bulunur.
2  D  6 olamaz.  12  D  6  D  6 dır.
A 76 2 B9
6  C  5  C  1 dir.
2 C D 7
A  2  3  A  5 tir.
1
6
3562
A  B  C  D  5  9  1  6  21bulunur.
Doğru Cevap : A şıkkı
17)
AB 
x 74 
abc 
 def V
Yandaki işlemde yanlışlıkla V.
satır bir basamak sağa kaydırılarak toplanmıştır.
187
Buna göre bu işlemin doğru sonucu kaçtır?
A) 1124
B) 1150
D) 1250
ÇÖZÜM:
C) 1176
E) 1258
AB
x 74
abc  (AB).4 tür.
 def  (AB).7 dir.
187
(AB).11
11.(AB)  187 olduğuna göre AB  17 bulunur. Bulduğumuz AB ile çarpımı
tekrar yaparsak;
17
x 74
68
119
1258
Doğru Cevap : E şıkkı
AB4
x 4C
18)
1404
 ...
Yandaki çarpma işleminde AB4
üç basamaklı ve 4C iki basamaklı sayılardır.
.....
Buna göre A  B  C toplamı kaçtır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 11
E) 13
ÇÖZÜM:
C ile 4 ün çarpımı sonu 4 olan bir sayı olmalı. Bu da sadece 4 ile 6 nın çarpımı
olan 24 ile mümkün olabili. Bu sebeple C  6 bulunur.
1404 sayısı da AB4 sayısının C  6 ile çarpımı sonucu elde edilmiştir.
AB4  1404 / 6  234 tür.
A  B  C  2  3  6  11bulunur.
Doğru Cevap : D şıkkı
19) Uygunkoşullarda üç basamaklı 6 sayının yüzler basamağı 2 azaltılır, onlar basamağı 9
artırılır ve birler basamağı x artırılırsa bu 6
sayının toplamı 618 azalıyor. Buna göre x
kaçtır?
A) 4
ÇÖZÜM:
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Bir sayının yüzler basamağı 2 azaltılırsa sayı 200 azalır.
Bir sayının onlar basamağı 9 artırılırsa sayı 90 artar.
Bir sayının birler basamağı x artırılırsa sayı x artar.
Buna göre bir sayı (200  90  x) azalır.
6 sayı 6.(200  90  x) azalır.
6.(200  90  x)  618
6.(110  x)  618
110  x  103
x  7 bulunur.
Doğru Cevap : D şıkkı
20) Üç basamaklı abc sayısında a'yı 4 artırıp, b'yi
7 azaltıp c'yi 8 artırırsak abc sayısı nasıl değişir?
A) 272 artar
B) 272 azalır
D) 338 azalır
C) 338 artar
E) 346 artar
ÇÖZÜM:
a 4 artarsa sayı 400 artar.
b 7 azalırsa sayı 70 azalır.
c 8 artarsa sayı 8 artar.
Sonuç : 400  70  8  338 artar.
Doğru Cevap : C şıkkı
21)
a ve b iki basamaklı sayılardır. a  b  127 ise
a ve b sayılarının onlar basamağı 2 şer azaltı lırsa a.b çarpımı kaç azalır?
A) 2140
B) 2160
D) 2240
ÇÖZÜM:
C) 2200
E) 2260
Onlar basamağı 2 azaltılırsa sayılar 20 azalır. Buna göre yeni çarpım;
(a  20).(b  20)  a.b  20.a  20.b  400
 a.b  20.(a  b)  400
 a.b  20.(127)  400
 a.b  2540  400
 a.b  2140  2140 azalır.
Doğru Cevap :A şıkkı
22) Rakamları sıfırdan farklı dört basamaklı bir
sayının onlar ve binler basamağı yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı
arasındaki fark en çok kaç olabilir?
A) 7900
B) 7920
D) 7940
C) 7930
E) 7950
ÇÖZÜM:
Sayımız abcd olsun. Binler ve onlar basamağı yer değiştirilirse yeni sayı
cbad olur.
abcd  cbad  1000a  100b  10c  d  (1000c  100b  10a  d)
 1000a  100b  10c  d  1000c  100b  10a  d
 1000a  10a  10c  1000c
 990a  990c
 990(a  c) a'ya en fazla 9, c'ye de en az 1 verebiliriz. O halde
 990(9  1)  990.8  7920 bulunur.
Doğru Cevap :B şıkkı
TEST 2
1)
Rakamları çarpımı 36 olan 4 basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?
A) 10450
B) 10500
D) 10600
ÇÖZÜM:
C) 10560
E) 10660
Enbüyük sayıyı yazabilmek için basamak değeri en yüksek olan rakamlar
olabildiğince büyük seçilmeli. Tam tersi durumda da en küçük sayıyı elde
etmek için basamak değeri en büyük olan rakamlar küçük seçilmelidir.
Sorudarakamları farklı demediği için de aynı rakamları tekrar kullanabiliriz.
Böylece;
36  9.4.1.1 çarpımı ile en büyük sayıyı elde ederiz  9411
36  1.1.4.9 çarpımı ile de en küçük sayıyı elde ederiz  1149
Toplam : 9411
 1149
10560 bulunur.
Doğru Cevap :C şıkkı
2)
Rakamları çarpımı 36 olan rakamları farklı en
büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?
A) 990
B) 1090
D) 1250
C) 1170
E) 1360
ÇÖZÜM:
Sayıların kaç basamaklı olması gerektiği soruda belirtilmemiş ancak rakamların farklı olması bizi sınırlayacak bir unsur olacak. En büyük sayı için basamak değeri en büyük olan rakamı en büyük seçip mümkün olduğunca en
fazla basamak sayısına ulaşacağız. Bunun için
36=9.4.1 şeklinde yazarak en büyük sayıyı elde ederiz.  941
En küçük sayı için de basamak değeri büyük olan sayıyı küçük seçip, basamak
sayısını en az yapmalıyız. Bunub için 36 sayısını az sayıda rakam kullanarak
elde etmeliyiz.
36=4.9 şeklinde yazarak en küçük sayıyı elde ederiz.  49
Toplam
Toplam : 941
 49
990 bulunur.
Doğru Cevap :A şıkkı
3)
Rakamları toplamı 17 olan beş basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının birler ve
yüzler basamağındaki sayıların çarpımı kaçtır?
A) 9
B) 18
D) 36
C) 27
E) 45
ÇÖZÜM:
Enküçük sayıyı elde etmek için basamak değeri en büyük rakamı en küçük
seçmeliyiz. O halde sayı 1 _ _ _ _ şeklinde başlayacak. Birler basamağını da
9 yaparak da diğer sayıların küçük olmasını sağlamalıyız.  1 _ _ _ 9
Şimdi 1 ve 9 u kullandık. Rakamları toplamı 17 olacak şekilde kalan yerlere
0 , 2 , 5 şeklinde yerleştirme yaparsak rakamları farklı en küçük sayıyı elde
etmiş oluruz.  10259
Birler basamağı: 9 , Yüzler basamağı: 2  Çarpımları  2.9  18 bulunur.
Doğru Cevap : B şıkkı
4)
Rakamları çarpımı bir sayma sayısının küpüne
eşit olan rakamları bir birinden farklı en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?
A) 124
B) 139
D) 193
C) 142
E) 248
ÇÖZÜM:
Bu sayıyı deneme yanılma yöntemi ile bulmaya çalışalım.
Mesela rakamları çarpımı 23  8 olsun. 8 = 1.2.4 şeklinde rakamları kullanarak 124 sayısını elde ederiz.
Mesela rakamları çarpımı 33  27 olsun. 27 = 1.3.9 şeklinde rakamları
kullanarak 139 sayısını elde ederiz.
Bu şekilde devam edersek sayıların büyüdüğünü görüyoruz. O halde bu şartlara uygun rakamları farklı en küçük sayı 124 tür.
Doğru Cevap: A şıkkı
5)
Üç basamaklı en küçük pozitif tek sayı ile iki
basamaklı en küçük negatif sayının toplamı
kaçtır?
A) 3
B) 4
D) 6
ÇÖZÜM:
C) 5
E) 7
Üç basamaklı en küçük tek sayı  103
iki basamaklı en küçük negatif sayı   99 dur.
Bu iki sayının toplamı  103  (99)  103  99  4
Doğru Cevap : B şıkkı
6)
bulunur.
Rakamları asal sayı ve birbirinden farklı olan
üç basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamla rı çift olan en küçük iki basamaklı doğal sayı nın farkı kaçtır?
A) 733
B) 833
D) 933
C) 855
E) 955
ÇÖZÜM:
Rakamları asal birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı  753
rakamları çift iki basamaklı en küçük doğal sayı  20 dir.
Bu iki sayının farkı  753  20  733 bulunur.
Doğru Cevap : A şıkkı
7)
İkibasamaklı 5 farklı doğal sayının toplamı
123' tür. Buna göre, bu sayılardan en büyüğü
en çok kaçtır?
A) 67
B) 70
D) 77
C) 75
E) 80
ÇÖZÜM:
Enbüyük sayıyı en fazla yapmak için diğer dört sayıyı en küçük seçmeliyiz.
En küçük iki basamaklı farklı 4 sayı  10, 11, 12, 13 seçeriz.
Bu dört sayının toplamını, tüm sayıların toplamından çıkarırsak sonucu buluruz.
10  11  12  13  46
123
 46
77 bulunur.
Doğru Cevap : D şıkkı
8)
Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı dört
farklı doğal sayının toplamı 320 dir. Buna göre
bu sayılardan en küçüğü en az kaçtır?
A) 25
B) 28
D) 30
C) 29
E) 32
ÇÖZÜM:
Enküçük sayıyı en az yapmak için diğer üç sayıyı en büyük seçmeliyiz.
En büyük iki basamaklı farklı 3 sayı  98, 97, 96 seçeriz.
Bu üç sayının toplamını, tüm sayıların toplamından çıkarırsak sonucu buluruz.
98  97  96  291
320
 291
29 bulunur.
Doğru Cevap : C şıkkı
9)
Dördü 35 ten büyük olan 6 farklı çift doğal sayının toplamı 185 tir. Buna göre bu sayıların
en büyüğü en çok kaçtır?
A) 60
B) 66
D) 70
C) 68
E) 72
ÇÖZÜM:
Soruda 4 sayının 35 ten büyük olduğu verilmiş. Aradığımız sayı 35 ten büyük
olacağı için geriye kalan 3 sayıyı 35 ten büyük en küçük çift sayılar olarak
seçelim  36, 38, 40 olacaktır.
Toplam 6 sayı vardı. 2 sayı hakkında bir koşul tanımlanmamış, sadece çift
olduğu belirtilmiş. Buna göre 0 ve 2 sayıları seçelim.
Seçtiğimiz5 sayının toplamı: 0  2  36  38  40  116
O halde 6.sayı  186  116  70 olarak buluruz.
Doğru Cevap : D şıkkı
10) İkibasamaklı birbirinden farklı beş doğal sayının toplamı 250 olduğuna göre, bu sayıların
en küçüğü en çok kaçtır?
A) 48
C) 50
B) 49
D) 51
E) 52
ÇÖZÜM:
Enbüyük sayının en az olması ya da en küçük sayının en çok olmasının
istenmesi durumunda sayıların ortalamasını almalıyız. Daha sonra bu ortalamaya yakın olarak sayıları seçmeliyiz. Bir nevi sayıları ardışık sayılar gibi
kabul edip çözmeye çalışmalıyız.
Soruda 5 sayının toplamı 250 olarak verilmiş.
Ortalama: 250 / 5  50
1.Sayı 2.Sayı 3.Sayı 4.Sayı 5.Sayı
50
50
2
1
50
50
50
1
2



48
49
50 51
Doğru Cevap: A şıkkı

52
 Sayılar farklı dediği için olmaz
 Sayıları ardışık sayılar gibi yapalım
 Cevabı 48 olarak buluruz.
11) Rakamlarıbirbirinden farklı 4 doğal sayının
toplamı 63 tür. Buna göre bu sayıların en büyüğü en az kaçtır?
A) 14
B) 15
D) 17
ÇÖZÜM:
C) 16
E) 18
Enbüyük sayının en az olması ya da en küçük sayının en çok olmasının
istenmesi durumunda sayıların ortalamasını almalıyız. Daha sonra bu ortalamaya yakın olarak sayıları seçmeliyiz. Bir nevi sayıları ardışık sayılar gibi
kabul edip çözmeye çalışmalıyız.
Soruda 4 sayının toplamı 63 olarak verilmiş.
Ortalama: 63 / 4  15 (kalan:3)
1.Sayı 2.Sayı 3.Sayı 4.Sayı
15
15
15
1
15  Kalan 3'ü 3.ve 4. sayılara dağıtalım.
 2



15
15
16
17  Sayılar farklı dediği için olmaz.

  1.sayıyı 1 azaltıp 2.sayıyı 1 artıralım.

1

1
14
16
16
17  Sayılar farklı dediği için olmaz.
1
1
 1
 1  1.ve 2.sayıyı1 er azaltıp 3. ve 4.sayıları 1 er artıralım
13
15
17 18  Cevabı 18 olarak buluruz.
Doğru Cevap: E şıkkı
12)
a, b, c ve d birbirinden farklı rakamlardır.
a  c  b  d şartını sağlayan dört basamaklı en
büyük abcd sayısının yüzler basamağı ile bir ler basamağı arasındaki fark kaçtır?
A) 1
B) 2
D) 4
C) 3
E) 5
ÇÖZÜM:
En büyük abcd sayısı için a ve b yi en büyük seçmeliyiz; daha sonra c ve d
yi buna uygun hale getirmeliyiz.
Bu şartlarda a  9 ve b  8 olur.
a  c  b  d  9  c  8  d eşitliği için c  6 ve d  7 seçilmeli
Bu şartlarda abcd  9867
Yüzler basamağı -Birler basamağı  b - d  8  7  1 bulunur.
Doğru Cevap : A şıkkı
13) 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak yazılabile cek üç basamaklı ABC doğal sayılardan kaç
tanesi A  B  C şartını sağlar.
B) 7
A) 6
D) 9
C) 8
E) 10
ÇÖZÜM:
Sorudarakamlar farklı denmediği için aynı sayıları da kullanabiliriz. Buna göre
sayıları oluşturalım.
A BC
A BC
A BC
A BC
5  4 1
4  31
312
2 11
51 4
4 13
3 21
523
4 22
532
Toplam 10 farklı durum var.
Doğru Cevap : E şıkkı
Download