matematik_deneme_sinavi

advertisement
ADI SOYADI:
MATEMATİK
1- Çözümlenmiş hali “ 8 yüz binlik + 2 binlik + 4 onluk” şeklinde çözümlenen sayı hangisidir?
A) 820 010
B) 802 400
C) 802 040
D) 800 240
2- Beş basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 900 000
B) 99 999
C) 900 000
D) 999 999
3- Aşağıdakilerden hangisi 1768 ve 3249 doğal sayılarının en yakın yüzlüğe yuvarlanarak toplanmasının
sonucudur?
A) 4000
B) 4600
C) 4800
D) 5000
4- Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir değildir?
A)
8
7
B)
9
10
C)
5-
6
5
D)
15
12
Sayı doğrusunda gösterilen A noktası aşağıdaki
kesirlerden hangisini belirtir?
A)
1
2
3
B)
2
1
4
C)
3
2
4
D)
3
6
6- Aşağıdakilerden hangisi, altı basamaklı doğal sayılardaki bölük adlarıdır?
A) onlar – yüzler
B) birler – yüzler
C) birler – binler
D) onlar – binler
7- 5 tane yüz binlik 6 tane binlik ve 8 tane onluktan oluşan doğal sayı kaçtır?
A) 506 008 B) 506 080 C) 540 080 D) 548 000
8- 564 362 sayısında 6 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
A) 59 000
B) 59 940
C) 60 000
D) 50 000
9- Aşağıdaki sayılardan hangisindeki 5 rakamının basamak değeri 5 000’ dir?
A) 4 352
B) 25 678
C) 534 981
D)657 803
109317 > 8317 > 7250 > ……. > 1250 sıralamasında boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelebilir?
A) 8500
B) 845
C) 3485 D) 9847
11-Çözümlenmiş şekli: ( 2 x 100 000 ) + ( 3 x 1 000 ) + ( 1 x 100 ) + ( 9 x 1 ) olan sayı hangisidir?
A) 2 319
B) 20 319
C) 23 109
D)230109
12- Ali’nin 2500 TL parası vardır. Parasının 750 TL’sine televizyon, 350 TL’sine radyo almıştır. Ali’nin geriye
kaç TL parası kalmıştır?
A) 1000
B) 1200
C) 1400
D) 1600
13- 1140 yolcu ile hareket eden bir tren ilk durakta 179 yolcu almış, ikinci durakta 364 yolcu indirmiştir. Üçüncü durağa geldiğinde
trende kaç yolcu vardır?
A) 955
B) 1486
C) 1325
D) 1683
14-“Seksen bin seksen sekiz” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
800808
b) 80088
c) 88088
d) 80008
15- İki açısının toplamı 113 derece olan bir üçgenin 3. açısının ölçüsü kaç derecedir?
a) 77
b) 57
c) 67
d) 90
16 - 60750 – 48962 = ? işleminin sonucu kaçtır?
a) 11788
b) 12888
c) 22788
d) 12788
17- 7953 + 2068 = toplama işleminde sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin edilmiş sonuç kaçtır?
8800
b) 9900
c) 10000
d) 10100
18.Bir çıkarma işleminde çıkan 67, fark 25 ise eksilen kaçtır?
a) 92
b) 42
c) 35
d) 34
19.Babası ile oğlunun şimdiki yaşlarının toplamı 54’ tür. Oğlu şimdi 9 yaşında olduğuna göre, 6 yıl önce baba kaç
yaşındadır?
a) 51
b) 45
c) 48
d) 39
20.Bir bölme işleminde; bölüm 15, bölen 17 ve kalan 7’dir.Bölünenin birler basamağında hangi rakam vardır?
a) 7
b) 1
c) 3
d) 2
21.Bir manifaturacı 43 m kumaşın önce 9 m’ sini, sonra 17 m’ sini sattı. Geriye kaç m kumaş kalmış?
a) 16
b) 27
c) 52
d) 17
22. Saatte 18 km koşan bir koşucu, bir dakikada kaç metre koşar?
a) 180
b) 300
c) 360
d) 540
23. 3/4’ ü 90 tane olan ekmeklerin 39 tanesi satıldı. Geriye kalan ekmekler kaç tanedir?
a) 51
b) 30
c) 81
d) 120
24. Bir araç iki kent arasındaki yolun önce 3470 metresini, daha sonra ise 4389 metresini gidiyor. Bu iki kent
arası uzaklık 9867 metre olduğuna göre, aracın gitmesi gereken daha kaç metre yolu vardır?
a) 1670
b) 1890
c) 2008
d) 2056
25.800 cm kumaşın 3 metresini kullanan bir terzinin geriye kaç metre kumaşı kalmıştır?
a) 500
b) 50
c) 5
d) 797
26.6 çuvalı 492 kg olan kömürün 2 çuvalı kaç kilogramdır?
a) 244
b) 172
c) 164
d) 132
27.Bir kutunun içinde 20 tane çikolata vardır. Bu kutu boşken kütlesi 100 gram’dır. Çikolata ile dolu iken 480
gram’dır. Buna göre bir çikolatanın kütlesi kaç gram’dır?
a) 18
b) 17
c) 19
d) 16
28.Bir tiyatro salonunda 134 erkek, erkeklerden 28 fazla kadın ve kadınlardan 68 eksik çocuk vardır. Buna göre
tiyatro salonunda kaç izleyici vardır?
a) 360
b) 390
c) 3090
d) 930
29.En yakın yüzlüğe yuvarladığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir?
a) 2150
b) 2151
c) 2190
d) 2199
30. 5 kg 600 g ayvanın 1 kg 750 g’ı yenildiğine göre geriye kaç g ayva kalmıştır?
A.4850
B.3850
C.2850
D.3750
31. 48 litrelik bir bidon suyu önce 2/6 ‘sı sonra 3/6 ‘ü harcamıştır.Geriye kaç litre su kalmıştır?
A.7
B.8
C.42
D.14
32.Bir bölme işleminde bölen 12,bölüm 45,kalan 8 olduğuna göre bölünen kaçtır?
A.540
B.548
C.532
D.448
33.345 sayfalık kitabı bir günde 15 sayfa okuyarak bitiren Merve,bu kitabı kaç günde
bitirmiştir?
A.20
B.21
C.22
D.23
34.5,9,6,9,3 rakamlarıyla yazılabileceği beş basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal
sayı arasındaki fark kaçtır?
A.53 954
B.63 954
C.45 000
D.50 000
35.3698 fazlasının 118 eksiği 8192 olan sayı kaçtır?
A.3245
B.4612
C.2419
D.3400
36.Aşağıdaki işlemlerden hangisinin çarpımı en büyüktür?
A.2052x10
B.252x100
C.25x1000
D.2x10000
37.Bir mağazada 170 TL’lik kabanlardan 29 tane vardır.Mağazada bulunan kabanların toplam değeri kaç TL’dir?
A.493 TL
B.4930 TL
C.5000 TL
D.4847 TL
38.193 fazlası 1451 olan sayının yarısı kaçtır?
A.629
B.730
C.1258
D.258
39.23456 basamak değeri en büyük olan sayı kaçtır?
A.2
B.6
C.5
D.4
40.Bir toplama işleminde toplanan terimlerden biri 450’dir.Toplam 1200 olduğuna göre diğer toplanan kaçtır?
A.800
B.750
C.700
D.600
41.4 kardeşin yaşları toplamı 22’dir.6 yıl sonra bu kardeşlerin yaşları toplamı kaçtır?
A.24
B.46
C.48
D.60
42.3/10 kesri ile hangi kesir sayısı toplanırsa 9/10 kesri bulunur?
A.6/10
B.5/10
C.4/10
D.7/10
43.Özge 1000 sayfalık kitabın önce 300 sonra 451 sayfasını okudu.Geriye okuyacağı kaç sayfası kaldı ?
A.300
B.240
C.249
D.250
44.1255 sayısının 2/5’sinin 49 eksiği kaçtır?
A.450
B.451
C.452
D.453
45. Uzun kenarı 78m kısa kenarı bundan 15 m kısa olan bir dikdörtgenin çevresine 4 sıra tel çekmek için kaç m
tel gerekir?
A) 1218
B) 1028
C) 1128
D) 1238
46. Bir kenarının uzunluğu 30cm olan karenin çevresi ile, eşit kenar bir üçgenin çevresi eşittir. Bu üçgenin bir
kenarı kaç cm uzunluktadır?
A) 60
B) 40
C) 45
D) 50
47. Çevresine 5’er m. ara ile 120 ağaç dikilen kare şeklindeki bir arsanın bir kenarı kaç m. dir?
A) 100
B) 150
C) 200
D) 250
48. 6 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük çift sayı ile 4 basamaklı en büyük çift sayının farkı
kaçtır?
A) 92348
B) 83544
C) 93457
D) 82447
49. İkiz kenarlarından biri 27cm olan bir üçgenin çevresi 79cm dir. Üçgenin ikiz olmayan kenarı kaç cm dir?
A) 23
B) 24
C) 25
D) 26
50.Aşağıda verilen ondalıklı kesirleri rakamla karşılarındaki boşluğa yazınız.
Beş tam yüzde üç =………………..
İki tam onda sekiz =….……………
Dört tam yüzde yirmi beş =……….
Sıfır tam yüzde on üç = …………..
On iki tam onda iki =……………..
51.Aşağıda verilen çevirmeleri yapınız.
A- 2 t 300 kg =……………………kg
B- 4 kg 10 g =……………………g
C- 2500 kg =………t…………..kg
D- 8 t 500 kg =……………………kg
E - 4250 g =…………kg…………g
52.Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A-3 m 5 cm =305 cm
B-1 km 100 m =1100 m
C-3 cm 5 mm = 305 mm
D-3000 m = 3 km
53.Hatice’nin boyu annesinin boyundan 25 cm daha kısadır. Annesinin boyu 164 cm olduğuna göre Hatice’nin boyu
kaç cm’dir?
A) 1290
B) 1365
C) 1390
D) 1410
54.Bir masanın etrafı karışımla 27 karış gelmektedir. Her bir karışım 18 cm olduğuna göre masanın etrafı kaç
cm’dir?
A) 486 cm
B) 476 cm
C) 386 cm
D) 450 cm
55.Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
a) 120 X 10 =………………………….
b) 18 X 100 =………………………….
c) 122 X 5 =…………………………...
d) 16 X 25 =…………………………...
e) 86 X 50 =…………………………..
BAŞARILAR
Download