1)(18x20)+(4x20) işleminin kısa yoldan yapılı

advertisement
MATEMATİK(DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ)
ADI-SOYADI:
TARİH:...../...../20..
1)(18x20)+(4x20) işleminin kısa yoldan yapılı- 8) 3,8,4 rakamları ile yazılabilecek en küçük
şı hangi seçenekte verilmiştir?
üç basamaklı sayıyı 4’e bölersek bölüm kaç oA)20x(18+4)
B)(20x18)x80 lur?
C)(4x20)x360
2)Bir bölme işleminde bölüm 8, bölen 7 ise bölünen hangisi olamaz?
A)63
B)61
C)56
3)6 düzine renkli kağıdı 3 kişi paylaşırsa her
birine kaç kağıt düşer?
9)Bir saatte 72 km yol giden bir aracın 4
saat gittikten sonra 324 km’lik yolda gidilecek
kaç kilometre yolu kalmıştır?
10)Desteler halinde paketlenen 14 paket
4)28 kız, 16 erkekten oluşan bir sınıfta 4
defteri 280 TL’ye alıp 420 TL’ye satan kırtagrup oluşturuluyor. Her bir grupta diğerlerine
siyeci bir düzine defterden kaç TL kâr eder?
eşit sayıda kız ve erkek öğrenciler olduğuna
göre bir gruptaki kız ve erkek öğrenci sayısını
bulunuz.
11) “Üç katı 69 olan doğal sayının 1 fazlası
kaçtır?” probleminin çözümü hangisidir?
5)“8 dakikada 16 soru çözen Emel, 32 daki- A)69÷3=23 ; 23+1=24
kada.......soru çözer.” tümcesini tamamlayan sayı
B)69÷3=72 ; 72-47=25
hangi seçenekte verilmiştir?
C)69_3=66 ; 66÷3=22
A)52
B)64
C)72
12)
(98÷2)+3=a÷3
6)Çarpanlarından ikisi 8 ve 3 olan üç çarpanlı
Yukarıdaki eşitlikte a yerine yazılması gereken
bir çarpma işleminin çarpımı 624 olduğuna
sayı hangi seçenekte verilmiştir?
göre 3.çarpan kaçtır?
A)138
B)156
C)159
13)Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
A)27x2=54÷3
B)66÷2=132÷4
7)64 TL’si olan Gözde, parasının 3 katı kadar
C)38x5=190÷4
daha biriktirirse almak istediği müzikçaların
14)Hangi bölme işleminin sonucu yanlıştır?
yarısını ödeyebilecektir. Müzikçalar kaç TL’dir?
A)28÷28=1
B)0÷5=5
C)140÷10=14
15)Okulu ile evi arasındaki mesafede 65
21)
metre ola Ercan 4 gün sonunda evden okula
ve okuldan eve toplam kaç metre yol yürümüş
olur?
Yandaki küpleri
üçerli grupladığımızda kaç grup
oluşur?
22)
16) (84x9)+118< eşitsizliğinde yerine
yazılabilecek en küçük tek sayı hangisidir?
A)875
B)877
C)879
17)Yarısının yarısı 93 soru olan test ödevimin
83 sorusunu yaptım. Buna göre kaç soru daha
yaparsam ödevimin yarısını bitirmiş olurum?
Melis’in 28 boncuğu var. 7 boncuktan bir kolye yaparak arkadaşlarına hediye etmek istiyor.
Melis kaç arkadaşına kolye hediye edebilir?
23)Mehmet Bey kümesten topladığı 48 yumurtayı, 6’lı yumurta kutularına yerleştirerek
satmaya götürdü. Mehmet Bey satmak için kaç
kutu yumurta hazırladı?
18)13 yaşında olan Didem şimdiki yaşının 3
katı yaşına gelince annesi 63 yaşında olacak.
Buna göre annesinin şimdiki yaşı kaçtır?
24)Bir manav toptan aldığı 85 limonu beşerli
olarak filelerde satmak istiyor. Manavın kaç
fileye ihtiyacı vardır?
19)18 ve 36 sayıları en yakın onluğa yuvarlanarak çarpıldığında elde edilen çarpım için
aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)600 ile 700 arasındadır.
B)750 ile 800 arasındadır.
25) 32 şekeri 8 çocuğa kaçar kaçar dağıtırsak her çocuk eşit sayıda şeker alır?
C)750 ile 850 arasındadır.
20) 2 3
x4
46
+ 2
Yandaki çarpma işlemine göre
÷
bölümünden kalan
26) 212÷4 işleminin sonucu kaçtır?
kaçtır?
66
27)18÷3 işleminin sonucu kaçtır?
A)2
B)3
C)6
Download