Adı-soyadı: Numarası: 1.) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların

advertisement
8\
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SERHAN ÇALIK ORTAOKULU
MATEMATİK DERSİ 8.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
Adı-soyadı:
25 .10.2016
Numarası:
1.) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D,
yanlış olanların yanına Y yazınız. (6puan)
8.) Aşağıdaki sayıların EBOB ve EKOK’unu bölme
algoritmasından yararlanarak bulunuz. (7puan)
...Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir.
...Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir.
24
72
36
42 90
...1’in tüm kuvvetleri 1’dir.
...Tabanları eşit olan üslü sayılar çarpılırken üsler
çarpılır.
...Tabanları aynı olan üslü sayılar bölünürken üsler
çıkarılır.
...EBOB’u bulunacak sayılardan biri diğerinin katı ise
EBOB büyük olan sayıya eşittir.
2.) Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerini bulunuz.
(5puan)
9.) Enbüyük ortak bölenleri 7 olan farklı üç sayının
toplamı en az kaçtır? (5puan)
a) (-2)4=
10.) 200 sayısının asal çarpanlarının çarpımı biçiminde
yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? (5puan)
A) 23.52
B) 23.53 C) 22.52 D) 23.5
c) (-1/3)-4 =
b) 3-2 =
d) -28 =
e) 172 =
3.) Aşağıda verilen işlemlerde harflere karşılık gelen
değerleri bulunuz. (6puan)
a) 3m.9=3-3
5
11.) m=6, n=3 için mn kaçtır? (5puan)
c)108.10k =10-1
n
12.) iki sayı aralarında asal ve çarpımları 264’tür. Bu
sayılardan biri 8 ise diğeri kaçtır? (10puan)
3
b) n.7 .3.7 =-6.7
4.) Aşağıdaki ondalık sayıları 10’un kuvvetine göre
çözümleyiniz. (6puan)
a)125,005=
b)4071,01=
13.) Boyları 15m ve 18 m olan iki tel hiç artmayacak
şekilde en büyük boyda parçalara ayrılıyor.kaç parça tel
elde edilir? (10puan)
c)29,0571=
5.) Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimini yazınız.
(6puan)
a) 384 400 000 =
14.)Arzu kalemlerini beşer beşer saydığında her
seferinde 2 kalemi artıyor. Arzu’nun enaz kaç boya
kalemi vardır? (5puan)
b) 0,000000001=
15.) Boyutları 63m ve 77m olan dikdörtgen biçimindeki
tarlanın çevresine eşit aralıklarla en az kaç ağaç
dikilebilir? (10puan)
c) 100200300 =
6.) Aşağıdaki sayılardan asal olanları yuvarlak içine
alınız. (6puan)
19 2
65
89
17
84
13
41
95
7.) Aşağıdaki sayı çiftlerinden aralarında asal olanları
yuvarlak içine alınız. (3puan)
(79,18)
(54,15)
(67,45)
(102,63)
(55,56)
16.) 23.104 : 2.5-3 =? İşleminin sonucu kaç basamaklıdır?
(5puan)
Download