www.egitimdeposu.net

advertisement
Adı- Soyadı:.................................................................................................................
No: ......................
03.12.201.
.......... ORTAOKULU 201..-201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MATEMATİK DERSİ
1.DÖNEM 2. YAZILI DEĞERLENDİRME
1)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. ( 5 p)
(…........) En küçük asal sayı 2’dir.
(…........) Üssü 1 olan sayılar kendisine eşittir.
(…........) Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya doğru açı denir.
(…........) 2 ve 3’e kalansız bölünebilen tüm sayılar 6’ya da kalansız bölünür.
(…........) Yalnızca 1’e ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar denir.
2) Aşağıdaki boşlukları uygun ifade ve sayılarla doldurunuz. ( 5 p)
a)Ölçüleri toplamı 180° olan açılara ………….........………… açılar denir.
b) 70°’lik açının tümleri olan açının ölçüsü………… derecedir.
c) Payları eşit rasyonel sayılardan paydası …….........………… olan daha büyütür.
2
d) 3 5 kesri sayı doğrusunda 3 ile .........…… arasındadır.
e)
𝟐
𝟑
,
𝟓
𝟔
,
𝟏
𝟐
ve
𝟖
𝟗
kesirlerinden en büyük olanı ........…… kesridir.
3)Aşağıdaki açıları adlarıyla eşleştiriniz.(5 p)
(
) 35°
( A ) Doğru açı
(
) 90°
( B ) Dar açı
(
) 125°
( C ) Tam açı
(
) 180°
( D ) Dik açı
(
) 360°
( E ) Geniş açı
𝟐
𝟑
𝟏
𝟐−
𝟑
4) 36 ve 42 sayılarının EBOB ve EKOK’unu bulunuz. (5 p)
36 42
.......
......
.......
......
.......
......
.......
......
......
.......
5)
= ?(5 p)
7) (15 – 6) + 32 + 5 =? İşlemini yapınız. (5 p)
𝟏
𝟔)
𝟏+
7
8)
𝟒
𝟐
,
𝟑
+
𝟑
𝟖
𝟗
.......
.......
.......
.......
.......
EKOK=
EBOB=
𝟓
- 𝟏𝟔 = ?(5 p)
ve 𝟏𝟎 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınız.(5 p)
𝟓 𝟒
𝟑
𝟓
9) 24 TL paranın inin ünü harcadım.
𝟓
𝟒
Geriye kaç TL param kalmıştır? (5 p)
10) Merve 12 yaşında,annesi ise Merve’nin yaşının 3 katından
4 fazladır. Merve’nin yaşının annesinin yaşına oranı kaçtır?
(5 p)
11) Şekilde CB bir doğru ise CAD açısı kaç
derecedir? (5 p)
E
?
A
65
D
D
150
2 kat
C
13)
𝟏
𝟐
A
𝐱
𝟑
C
1 kat
12)Şekilde verilenlere göre C0E açısı kaç derecedir? (5 p)
B
𝟖
14) 5+2x4+9:3=?(5 p)
𝐱 =? (5 p)
𝟓
B
𝟔
15)Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ile tam
bölünür ? (5 p)
A)2875 B)1999
C)3809
16) Hangi şekilde bir doğruya , üzerindeki bir noktadan bir
dikme çizilmiştir? (5 p)
D)3225
A)
17) Aydan,Cumartesi gününün
Matematik,
𝟐
𝟏𝟔
‘sinde İngilizce ,
𝟏
‘ inde
𝟖
𝟏
‘inde
𝟒
𝟐
𝟖
Türkçe ve
‘sinde Fen Bilimleri derslerine
çalıştı.Aydan, en az hangi derse çalışmıştır? (5 p)
A)Matematik
C)Türkçe
B)6
C)
D)
18) 30 sayısının çarpanları hangi seçenekte tam olarak
verilmiştir? (5 p)
A)1,2,3,5,10
B) 1,2,3,5,10,15
C) 1,2,3,5,10,15
D) 1,2,3,5,6,10,15,30
B)İngilizce
D)Fen Bilimleri
19)Aşağıdakilerden hangisi bir asal sayıdır? (5 p)
A)24
B)
C) 14
www.ogretmenevrak.net
D)11
20) Üç basamaklı 42N sayısı 3 kalansız bölünebildiğine göre
N aşağıdaki değerlerden hangisi olamaz?(5 p)
A)0
B)3
C) 5
D)6
BAŞARILAR DİLERİM....
Download