3. Sınıf Bölme İşlemi Testleri

advertisement
BÖLME İŞLEMİ TESTLERİ
1. Birbirine eşit 4 sayının toplamı 84’tür. Bu sayıların
biri kaçtır?
A) 22
B) 24
C) 21
2. Rana, bir sayıyı 8’e böldüğünde 10 oluyor. Rana, aynı
sayıyı 4’e bölünce hangi sayıyı elde eder?
A) 20
B) 10
C) 5
3. Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya
dolduruluyor. Bir kova süt kaç litredir?
A) 8
B) 7
C) 6
4. 750 gram çekirdek 25 gramlık paketlere konuyor.
Kaç paket gerekir?
A) 24
B) 30
C) 40
5. Sınıfımızdaki 28 öğrencinin yarısının 4 fazlası erkek
öğrencidir. Sınıfımızdaki kız öğrenci sayısı kaçtır?
A) 18
B) 10
C) 14
6. Hasan, 32 sayısını 2 ile çarptı. Bulduğu sonucu 4’e
böldü. Hasan, hangi sayıyı bulmuştur?
A) 8
B) 12
C) 16
7. Selçuk ile kardeşinin paraları toplamı 120 liradır.
Selçuk’un parası, kardeşinin parasının 5 katıdır. Buna
göre Selçuk’un parası kaç liradır?
A) 20
B) 50
C) 100
8. Yeni aldığım hikâye kitabım 72 sayfadır. Kitabımın
17 sayfasını okudum. Kalanını da 5 günde bitirmek
istiyorum. Gönde kaç sayfa okumam gerekir?
A) 10
B) 11
C) 12
9. Bir miktar fındığı 8 arkadaş aralarında eşit olarak
paylaşıyorlar. Her birine 6 fındık düşüyor. Bu fındıkları
4 arkadaş paylaşsaydı her birine kaçar fındık düşerdi?
A) 12
B) 10
C) 8
10. Dört arkadaş balık tutmaya gitti. Akşama doğru
tuttukları 48 balığı eşit olarak paylaştılar. Her birine
kaç balık düşmüştür?
A) 18
B) 14
C) 12
11. Adnan amca, 27 litre benzine 81 lira ödedi. Benzinin
1 litresi kaç liradır?
A) 30
B) 3
C) 300
12. Arkadaşımla ben, Ramazan Bayramı’nda şeker
toplamaya çıktık. Arkadaşımın torbasında 32, benim
torbamda 46 şeker vardı. Şekerlerimizi karıştırdık
sonra eşit olarak paylaştık. Her birimizin kaçar şekeri
oldu?
A) 39
B) 36
C) 28
13. Evimizi çevreleyen bahçenin uzunluğu 90 metredir.
Bahçemize beşer metre aralıklarla elma fidanı dikmek
istiyoruz. Kaç fidana ihtiyacımız vardır?
A) 22
B) 18
C) 15
14. Hülya 96 sayfalık kitabın 24 sayfasını okudu. Kalan
sayfaları 4 günde bitirebilmesi için günde yaklaşık kaç
sayfa okumalıdır?
A) 20
B) 18
C) 15
15. Bir yayınevi çıkardığı 32 okuma kitabını eşit gruplar
hâlinde satmak istiyor. Bu kitaplar eşit olarak kaçarlı
gruplar hâlinde satılabilir?
A) 4
B) 6
C) 9
16. Annemin 80 lirası vardı. 20 lirasıyla bakkal
alışverişi yaptı. 10 lirasını ağabeyime verdi. 15 liraya
kontör aldı. Kalan parasını ise bir haftada eşit miktarda
harcamak için ayırdı. Annem her gün kaç lira
harcayabilir?
A) 5
B) 7
C) 10
17. Bir çiçekçi, her vazoya 4 tane gül koymaktadır.
Çiçekçi, 74 gülü vazolara koyduğunda elinde kaç gülü
artar?
A) 0
B) 2
C) 6
–
2
6
1 6
18. Yukarıdaki bölme işleminde bölünen kaçtır?
A) 88
B) 96
C) 98
19. Çevre uzunluğunun 3 katı 63 metre olan bir
bahçenin çevre uzunluğu kaç metredir?
A) 3
B) 7
C) 21
20. 80 litrelik kolonya, her biri 3 litre olan şişelere
boşaltılıyor. Kaç şişe gerekir ve kaç litre artar?
A) 26 şişe kullanılır, 2 litre artar.
B) 27 şişe kullanılır, 3 litre artar.
C) 30 şişe kullanılır, 2 litre artar.
21. Aslı’nın annesi arkadaşları için poğaça yaptı.
Poğaçaların 7 tanesi yandığı için onları bir kenara
ayırdı. Geriye kalan 21 poğaçayı 7 kişiye eşit olarak
paylaştırdı. Eğer poğaçalar yanmasaydı her kişi kaç
tane poğaça alırdı?
A) 3
B) 4
C) 7
22. Hakan Şükür, toplamının yarısı 12 olan gollerini 8
takıma atmıştır. Bir takıma ortalama kaç gol atmıştır?
A) 3
B) 4
C) 7
23. Bir bölme işleminde bölüm 9, bölünen 74 ve kalan
2’dir. Bu bölme işleminde bölen sayı kaçtır?
A) 8
B) 7
C) 6
34. Bir bölme işleminde bölen sayı 9, bölüm 7’dir. Kalan
sayı en çok kaç olabilir?
A) 6
B) 7
C) 8
24. Sınıfımıza aldığımız 4 düzine tebeşir 8 günde bitti.
Bir günde kaç tebeşir kullandık?
A) 48
B) 32
C) 6
35. Çevre uzunluğunun toplamı 84 metre olan kare
şeklinde bir parkur vardır. Bir sporcu bu parkurun
sadece bir kenarını yürürse kaç metre yol almış olur?
A) 21
B) 22
C) 23
25. 280 kilogram bulgurun önce 190 kilogramı, sonra
kalanın yarısı satıldı. Geriye kaç kilogram bulgur kaldı?
A) 90
B) 45
C) 80
“Ali'nin yaşının 2 katı 16’dır. Ali’nin yaşı kaçtır?”
26. Yukarıdaki problemin doğru çözümü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 x 16 = 32
B) 16  2 = 8 C) 16 – 2 = 14
27. Elimdeki 68 şekeri, 7 arkadaşıma eşit olarak
paylaştırdım. Elimde kaç şekerim kaldı?
A) 5
B) 7
C) 9
28. Kumbaramda 12 lira birikmiş. Babam da 6 lira
verdi. Bu paramla 6 tane hikâye kitabı aldım. Bir hikâye
kitabı kaç liradır?
A) 7
B) 5
C) 3
29. 2 silgi 98 kuruştur. 5 silgi alan Halil, kırtasiyeciye
kaç para vermelidir?
A) 245 Kr
B) 260 Kr
C) 275 Kr
30. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 4, çarpım
92’dir. Bu işlemdeki diğer çarpan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 25
B) 23
C) 18
31. 9 arkadaş bir minibüsle pikniğe gidecektik. Minibüs
ücreti olarak her birimiz yedişer lira verecektik. Ancak
iki arkadaşımız gelmedi. Buna göre minibüsçüye her
birimiz kaç lira ödemeliyiz?
A) 12
B) 9
C) 7
32. Bir miktar para 4 kardeşe eşit olarak dağıtıldıktan
sonra 3 lira artmıştır. Dağıtılan para miktarı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 23
B) 19
C) 14
33. Bir markette 140 ekmek satılıyor. Bu 140 ekmeğin
yarısından 30 fazlası sabahleyin satılıyor. Geri kalan
zamanda satılacak ekmek sayısı kaçtır?
A) 100
B) 40
C) 50
36. 90 litre su alan bir akvaryumu 5 litrelik kova ile
dolduracağız. Akvaryumu suyla doldurmak için kovayı
kaç kez, akvaryuma boşaltmamız gerekir?
A) 40
B) 18
C) 25
37. 4 teneke peynir 96 kilogram gelmektedir. 1 teneke
peynir kaç kilogramdır?
A) 15
B) 20
C) 24
38. Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 5’tir. Bölünen
kaçtır?
A) 80
B) 70
C) 60
39. Bir haftada 350 simit satan bir simitçinin günlük
sattığı simit sayısı kaçtır?
A) 50
B) 60
C) 70
40. Giray, 116 sayfalık kitabın önce 50 sayfasını, sonra
da kalanın yarısını okudu. Kitabı bitirmesi için kaç
sayfası kalmıştır?
A) 66
B) 33
C) 56
41. Bir sınıf mevcudu 38’dir. Öğrenciler sınıftaki 4
sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar.
Bu sınıfta kaç tane sıra vardır?
A) 18
B) 16
C) 14
42. Sınıfımızda 14 kız, kızların sayısının yarısının 2 katı
erkek vardır. Sınıf mevcudumuz kaçtır?
A) 24
B) 14
C) 28
43. Tahir, babasının aldığı şekerleri arkadaşlarıyla
paylaşacaktı. Tahir’in 7 şekeri daha olsaydı 5
arkadaşına yedişer şeker verebilecekti. Tahir’in kaç
şekeri vardır?
A) 45
B) 35
C) 28
44. “Mesut’un parasının 5 katı 80 liradır. Mesut’un
parası kaç liradır?” Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
problemin çözüm yolu olamaz?
A) 80  5 =  lira
B) 80 - 5 =  lira
C)  x 5 = 80 lira
45. Nesrin’in annesinin yaşı 42’dir. Annesinin yaşı,
Nesrin'in yaşının 6 katıdır. Buna göre Nesrin’in yaşı
kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 12
46. Her birinde 12 kitap, bulunan 2 kutu satın aldık.
Aldığımız kitapları 5 arkadaş eşit olarak paylaştık.
Paylaşım sonunda kaç kitap artmıştır?
A) 3
B) 4
C) 6
47. Serdar’ın annesi pazardan bir miktar portakal aldı.
Aldığı bu portakalların 3 tanesinden 1 bardak portakal
suyu çıkmaktadır. Serdarın annesi 18 portakaldan kaç
bardak portakal suyu çıkarabilir?
A) 6
B) 8
C) 36
55. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 12 ve kalan
4’tür. Bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır?
A) 76
B) 82
C) 88
56. 75 liralık bir elbiseyi 3 eşit taksitle aldık. Her bir
taksit kaç liradır?
A) 15
B) 25
C) 30
57. 66 sayfalık kitabın 10 sayfasını okudum. Kalan
sayfaları 4 günde bitirebilmek için her gün yaklaşık kaç
sayfa okumalıyım?
A) 14
B) 18
C) 20
58. 16 litrelik yağ, yarım litrelik şişelere konulacaktır.
Kaç şişe yağ olur?
A) 8
B) 26
C) 32
48. 4 tane gömlek 64 TL ise bir gömlek kaç liradır?
A) 16
B) 18
C) 24
49. 28 tane balığı 4 kişi eşit olarak paylaşırsa her
birinin kaç balığı olur?
A) 7
B) 8
C) 12
50. 24 kg pirinç ve üçer kilogramlık paketlerle ihtiyaç
sahiplerine dağıtılacaktır. Kaç paket pirinç
dağıtılacaktır?
A) 6
B) 8
C) 12
51. 40 ile 50 arasındaki aşağıdaki sayılardan hangisi 7
ile tam bölünüp 2 ile tam bölünemez?
A) 42
B) 47
C) 49
52. Kırtasiyeden 5 kitap aldım. Aldığım kitaplar toplam
45 liradır. Buna göre bir kitabın fiyatı ortalama kaç
liradır?
A) 7
B) 9
C) 12
53. Bir kümesteki tavukların ayak sayıları toplamı
80’dir. Buna göre kümesteki tavuk sayısı kaçtır?
A) 30
B) 36
C) 40
54. 600 kişilik bir köyde her evde ortalama 6 kişi varsa,
bu köyde kaç ev vardır?
A) 75
B) 90
C) 100
27 kilogram şeker bulunan çuvalımız var. Bu çuvaldaki
şekerleri 3 kilogramlık torbalara koymak istiyoruz. Kaç
torba gereklidir?
A) 7
B) 9
C) 11
59. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6’ya kalansız
bölünemez?
A) 38
B) 42
C) 54
60. Aşağıdaki hangi sayının 6 katı, 72 eder?
A) 9
B) 12
C) 15
?
3
7
A
61. Yukarıdaki işleme göre A rakamı aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) 1
B) 2
C) 4
62. 13 bilyem var. Bilyelerimin 4 katının 17 fazlası kaç
eder?
A) 59
B) 62
C) 69
63. 4 arkadaş taksiyle gezmeye gidiyorlar. İndikleri
yerde taksimetrede 24 TL yazmaktaydı. Bu 4 arkadaşın
her biri taksiciye kaç TL vermelidir?
A) 6
B) 8
C) 10
64. Öğrenciye 2 TL, büyüklere 3 TL olan bir tiyatro
oyununa 50 öğrenci, 10 yetişkin katılmıştır. Bu oyun
sonunda kaç lira toplanmıştır?
A) 150
B) 130
C) 110
65. Okuduğum kitapta 7 hikâye vardır ve her hikâye 15
sayfadır. Okuduğum kitap toplam kaç sayfadır?
A) 115
B) 105
C) 95
66. “Bir sınıftaki 35 öğrenci, sıralara üçerli oturunca 2
öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre, sınıfta bulunan sıra
sayısı kaçtır?”
Yukarıdaki problemin çözümü hangi seçenekte doğru
yapılmıştır?
A) 35  3 = 11
11+2 = 13 sıra
B) 35 – 2 = 33
33 + 3 = 36 sıra
C) 35 – 2 = 33
33  3 = 11 sıra
75. Bir bölme işleminde bölünen 72 bölen 9 ise bölüm
kaçtır?
A) 72
B) 9
C) 8
67. Aşağıdaki sayılardan hangisi, 2’ye tam olarak
bölünemez?
A) 43
B) 32
C) 26
77. Binnur’un 6 tane tavşanı var. Binnur manavdan 18
tane havuç aldı Her tavşana eşit sayıda havuç yedirirse,
1 tavşana kaç havuç düşer?
A) 3
B) 4
C) 5
68. 30 litrelik kap süt ile doludur. Bu kaptan önce 10
tane yarım litrelik şişeyi doldurduk. Sonra 2 litrelik 5
şişe daha doldurduk. Kalan sütü yoğurt yaptığımıza
göre, kaç litre süt ile yoğurt yaptık?
A) 15
B) 18
C) 20
7=9
78. Yukarıdaki bölme işlemine göre, verilmeyen sayı
kaçtır?
A) 63
B) 56
C) 16
69. Aklımda tutuğum sayıya kendisinin 3 katını
eklediğimde 28 buluyorum. Kerem’in aklında tuttuğu
sayı kaçtır?
A) 7
B) 9
C) 84
70. 72 sayfalık kitabın 12 sayfasını okudum. Kitabın
kalanını 5 günde bitirebilmem için günde yaklaşık kaç
sayfa okumalıyım?
A) 22
B) 17
C) 12
71. Bir sınıfta 12 sıra vardır. Sınıftaki öğrenciler
sıralara ikişerli oturunca 8 öğrenci ayakta kalıyor. Buna
göre, sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır?
A) 28
B) 32
C) 34
72. Öğretmen, pikniğe giden 32 öğrenciye yarımşar litre
meyve suyu verdi. Öğretmen kaç litre meyve suyu
almıştır?
A) 14
B) 16
C) 20
73. Ben 12 yaşındayım. Dedemin yaşı, benim yaşımın 5
katıdır. Çocuğun dedesi kaç yaşındadır?
A) 45
B) 50
C) 60
32
8
-
74. “Yukarıdaki bölme işleminde 32 sayısı ……….”
cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) bölünendir
B) bölümdür C) bölendir
76. Yılmaz’ın 44 tane kalemi var. Yılmaz, kalemlerini 4
çocuğuna eşit olarak paylaştırmak istiyor. 1 çocuğa kaç
kalem vermesi gerekir?
A) 9
B) 11
C) 13
79. Meltem, 49 tane balon aldı. Balonları 7 arkadaşına
eşit olarak paylaştırdı. 1 arkadaşına kaç balon verdi?
A) 9
B) 8
C) 7
80. Aysu’nun 56 tane civcivi var. Aysu civcivleri için 8
tane karton kutu aldı. Her kutuya eşit sayıda civciv
koyarsa,1 kutuya kaç civciv düşer?
A) 6
B) 7
C) 8
72 kg
81. Karpuzların ağırlıkları birbirine eşit olduğuna göre,
1 karpuz kaç kg’ dır?
A) 8
B) 10
C) 12
Sevgi, Berna, Ayçan ve Murat, 48 portakalı aralarında
eşit olarak paylaştılar. Aycan’a kaç portakal düşmüştür?
A) 12
B) 10
C) 8
82. Engin, bakkaldan 48 tane şeker aldı. Şekerleri
arkadaşlarına eşit olarak paylaştırdı. 1 arkadaşına 3
şeker düştüğüne göre Engin, kaç arkadaşına şeker
verdi?
A) 17
B) 16
C) 12
83. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur?
A) 72  9 = 0
B) 64  8 = 7 C) 72  4 = 18
84. Aşağıdakilerden hangisi sonucu yanlıştır?
A) 56  2 = 27
B) 60  3 = 20
C) 42  2 = 21
93. Didem teyze, börek yapmak için 40 yumurta alıyor.
Yumurtaların 16’sı yolda gelirken kırılıyor. Didem
teyze, kalan yumurtaları 2 tepsiye eşit olarak kırıyor.
Her tepsiye kaç yumurta kırmıştır?
A) 12
B) 14
C) 16
94. 86’yı kaça bölersem bölüm 21, kalan 2 olur?
A) 2
B) 4
C) 6
85. Aysun Hanım aldığı 50 kg pirinci 3 kilogramlık
kavanozlara koyuyor. Geriye kaç kg pirinç artar?
A) 1
B) 2
C) 3
47
6
-42
5
86. “Yukarıdaki bölme işleminde 5 sayısı…..” cümlesinde
noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) kalandır.
B) bölümdür. C) bölendir.
38
9
-
87. Yukarıdaki bölme işleminde kalan kaçtır?
A) 4
B) 3
C) 2
88. Haşim amca, 3 kedisi için bir miktar ciğer aldı.
Kedilerin her birine 2 kg ciğer düştü ve 1 kg ciğer arttı.
Haşim amcanın aldığı ciğer kaç kg dir?
A) 5
B) 6
C) 7
89. Aysu, 4 kardeşi için 16 tane şeker aldı. Şekerleri,
kardeşlerine eşit olarak dağıtırsa, kardeşlerinin her
birine kaç şeker düşer?
A) 4
B) 3
C) 2
90. Bir yardım kuruluşu fakirlere dağıtmak için koli
hazırlıyor. Her koliye 3 paket makarna koyuyor. 56
paket makarnanın kaç paketi artar?
A) 0
B) 2
C) 3
91. Bir esnaf, satacağı pirinci 2 kg’ lık poşetlere
koyduğunda 36 poşet doluyor. Esnaf, pirinci 3 kg’ lık
poşetlere koyarsa kaç poşet dolar?
A) 28
B) 24
C) 21
92. Bir kasada 55 civciv vardı. 7 tanesi hastalıklı çıktı.
Kalanını 4’erli olmak üzere delikli karton kutulara
konulacak. Kaç tane karton kutu gerekir?
A) 8
B) 12
C) 14
95. 6 kg portakaldan 3 L portakal suyu elde ediliyor. 96
kg portakaldan kaç L portakal suyu elde edilir?
A) 96
B) 72
C) 48
96. Işık’ın 40 tane bilyesi vardı. 8 tane de babası verdi.
Işık bilyelerini üç arkadaşına eşit olarak paylaştırdı. Bir
arkadaşına kaç bilye vermesi gerekir?
A) 12
B) 14
C) 16
97. Bir kolide 70 tane çikolata vardı. Çikolataların 6
tanesi bozuk çıktı. Geriye kalan çikolatalar 8 kutuya eşit
olarak paylaştırıldı. Bir kutuya kaç çikolata koyulması
gerekir?
A) 8
B) 7
C) 6
Çağrı: Benim 13 liram var.
Kaan: Benim 14 liram var.
98. Çağrı ile Kaan paralarını birleştirirse, 3 TL’lik
kitaplardan kaç tane alırlar?
A) 6
B) 7
C) 9
99. Elif, aylık harçlığının her 4 TL’sinden 1 TL’sini
biriktiriyor. Elif ayda 72 TL harçlık aldığına göre, 3 ayda
kaç TL biriktirir?
A) 54
B) 36
C) 18
100. Bir mağazada futbol topu 4 TL, basketbol topu 6
TL’dir. 24 tane futbol topu alan bir kişi, aynı parayla
basketbol topu alsaydı kaç top alırdı?
A) 20
B) 18
C) 16
101. 3 komşu 12 kasa çilek alıyor. Çileğin 3 kg’ı çürük
çıktığı için atılıyor. Geri kalanı eşit olarak paylaşılıyor.
Bir komşuya 15 kg çilek düştüğüne göre, 1 kasa çilek
kaç kg’dır?
A) 3
B) 4
C) 6
Download
Study collections