3 sınıf matematik soruları

advertisement
3 SINIF MATEMATİK SORULARI
1. “Dokuz bin on dokuz” sayısının rakamla yazılışı hangisidir?
A) 909 B) 9019
C) 9190
D) 9091
2. 5 binlik+ 1 yüzlük+ 2 birlik şeklinde çözümlenen doğal sayı kaçtır?
A) 512 B) 5120
C) 5102
D) 520
3. Aşağıdaki gruplardan hangisi tek sayıdır?
A) 250-351 B) 100-124
C) 356-159
D) 715-313
4. Ben 34 yaşındayım. Kardeşim Ali benden 19 taş küçük olduğuna göre , ikimizin yaşları toplamı kaçtır?
A) 57 B) 59
C) 53
D) 60
5. Aysu topladığı 129 cevizi, Ayça’ da topladığı 39 cevizi aynı poşete koydular.Poşette toplam ne kadar
ceviz oldu?
A) 168 B) 170
C) 158
D) 175
6. Çiftlikte bulunan 32 koyun ile 14 kuzunun ayaklarının toplamı kaçtır ?
A) 180 B) 189
C) 184
D) 190
7. 368 tane elmayı 4 kasaya eşit olacak şekilde koyduğumuzda her bir kasaya kaç elma düşer ?
A) 92 B) 82
C) 90
D) 95
8. 4 sayısının Romen rakamı ile yazılışı hangisidir?
A) III B) IIII
C) VI
D) IV
9. Yarım saat kaç dakikadır?
A) 60 B) 30
C) 45
D) 15
10. 1 m kaç cm’dir?
A) 10 B) 1000
C) 100
D) 1
1-)40 sayısının 3/4 ünün 3 fazlası hangi sayıdır?
a)34 b)33 c)32 d)30
2-)’7007’ sayısındaki rakamlar kümesinin elaman sayısı kaçtır?
a)4 b)3 c)2 d)7
kaçtır?
3-) 7534 sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı
a)7512
b)7515
c)7519
d)7516
4-) 5 yüzlük,3 onluk,6 binlik,1 birlikten oluşan sayı kaçtır?
a)6531
b)3651
c)6513
d)3156
5-)Dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır?
a)899
b)900
c)1 d)99
6-)Aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a)Bir bütünün yarısı 1/2 kesri ile gösterilir.
b)Bir bütünün çeyreği 1/4 kesri ile gösterilir.
c)4/4 kesri bir bütünü gösterir.
d)3/4 kesri ‘üçte dört’ diye okunur.
7-)Bir çiftçi ürettiği 300 çuval pirincin 1/10’ini dün pazara götürüp sattı.Şimdi çiftçinin elinde kaç
çuval pirinç kalmıştır?
a)230 b)270 c)170 d)130
8-) *2
- 4?
35
Yukarıdaki işlemde, * ve ? yerine gelecek rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
a)12 b)13 c)14 d)15
9-)Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 436m dir.Bu bahçenin 3 kenarına tel çektik.Kaç metre tel
harcanmıştır?
a)109 b)218 c)327 d)227
10-)14 tavuk,13 kedi ve 9 köpeğin ayakları toplamı kaçtır?
a)106 b)116 c)96 d)126
CEVAP ANAHTARI:
1.B 2.C 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.D 9.C 10.B
1) Bir bisikletli 24 km. yolun 4/6 ünü gitmiştir. 3 km daha giderse kaç km yol gitmiş olur?
a) 20
b) 19
c) 22
2) Haftanın günleri kümesine denk bir küme oluşturmak istersek, kaç elemanlı bir küme oluşturmalıyız?
a) 7
b) 8
c)9
3) 100 tane kalemi sınıfımıza eşit olarak paylaştırdık. Her öğrenci dörder kalem aldığına göre, sınıfımız
kaç kişidir?
a) 35
b)40
c)25
4) Üç kardeşin yaşları toplamı 50 dir. Çocuklardan biri 18 yaşında, diğer ikisi ikiz olduğuna göre
ikizlerden biri kaç yaşındadır?
a) 16
b) 17
c) 15
5) Ben 5 yaşındayım. Ağabeyim benim yaşımın iki katı kadardır. Ağabeyim 50 yaşında olduğunda ben
kaç yaşında olurum?
a) 10
b)20
c)25
6) Oya’nın ağırlığının 6 katı ile 4 katı arasındaki fark 68 dir. Oya’nın ağırlığı kaç gramdır?
a) 30
b) 32
c) 34
7) Bir günde 6 ders yapıyoruz. Bir ders saati 40 dakika olduğuna göre bir günde kaç. Sat ders
yapıyoruz.?
a) 6
b) 5
c) 4
8) 3 kardeşin ağırlıkları toplamı 94 kg dir. Küçük 16 kg, ortanca 34 kg, olduğuna göre büyük kaç kg dır?
a)44
b)43
c)42
9) Ayşe 1 günde 30 dk kitap okuyor. Ayşe 1 haftada kaç dakika kitap okur?
a)21
b)210
c)280
10) 1 günün ¾ ü kaç saattir?
a) 6
b)8
c)18
3. SINIF MATEMATİK TEST SORULARI
1-) 4 ile 9 arasındaki doğal sayıların kümesi kaç elemanlıdır?
a) 3
b) 4
c)5
d) 6
2-) 35 öğrencisi olan 3 / A sınıfında 6 öğrenci gözlük takıyor.Gözlük takmayan öğrencilerin kümesi A ise
,A kümesi kaç elemanlıdır?
a) 19
b)29
c)28
d)26
3-) 3584 sayısındaki rakamlardan sayı değeri en küçük olan hangisidir?
a) 3
b) 5
c) 8
d) 4
4-)Rakamları 4,6,7,8 olan dört basamaklı bir doğal sayı veriliyor.Bu sayının en küçük olması için 8
rakamı hangi basamağa yazılmalıdır.
a)binler
b)yüzler
c) onlar
d) birler
5-)24 doğal sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) XIV
B) XXVI
C) XXIV
D) XXII
6-) Bir sepetteki simitlerin 1 ‘ i 15 ‘tir.Sepette kaç tane simit vardır?
6
a) 60
b) 85
c) 75
d) 90
7-) İki basamaklı iki doğal sayının toplamları 78 ‘dir.Toplananlardan birinin onlar basamağındaki
rakamın sayı değerine 2 ekleniyor.Toplam kaç olur?
a) 58
b) 98
c) 78
d) 38
8-) Bahçemizde 45 tane kayısı ağacı, 54 tane erik ağacı vardır.Kayısı ağaçlarından 25 tane fazla da
kavak ağacı vardır.Bahçemizde kaç tane ağaç vardır?
a) 169
b)164
c) 134
d) 158
9-) Ablam; benden 5 yaş büyük,ağabeyimden 7 yaş küçüktür.Ağabeyim 22 yaşındadır.Yaşlarımızın
toplamı kaçtır?
a) 48
b) 54
c) 47
d) 34
10-) Bir ürün için televizyonda gündüz 8, gece 4 reklam yapılıyor.Bir haftada kaç kez reklam yapılmıştır?
a) 84
b) 132
c) 32
d) 184
11-) Babamın yaşı,kardeşimin yaşının 3 katından 2 fazladır.Babam 38 yaşında olduğuna göre,
kardeşim kaç yaşındadır?
a) 12
b) 13
c)15
d)16
12-)Bir kırtasiyeci,tanesi 2 milyon liradan defter satın alıyor.Defterlerin tanesini 3 milyon liradan
satıyor.Bu satıştan 72 milyon lira kar ediyor.Kırtasiyeci kaç defter satmıştır?
a) 36
b) 72
c)38
d) 70
CEVAP ANAHTARI
1
C
2
B
3
A
4
D
5
C
6
D
7
B
8
A
9
C
10
A
11
A
1. 3-9-15-?27-33 Sayma dizininde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
a) 19
b) 21
c) 22
d) 24
2. 5065 sayısında, yüzler basamağına 7 yazarsak, sayı değeri ne kadar değişir?
a) 600
b) 60
c) 70
d) 700
3. Hangi sayının 4 katının 8 eksiği 480’dir?
a) 82
b) 95
c) 108
d) 122
4. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 6’dır. Bölünen sayı kaçtır?
a) 21
b) 42
c) 48
d) 13
5. 10 çeyrek saat, kaç yarım saat eder?
a) 4
b)5
c) 6
d) 7
6. Günde 4 ekmek yiyen bir aile 2 ay, 2 haftada kaç ekmek yer? ( Gün 30’dur.)
a) 196
b) 252
c) 74
d) 296
12
B
7.
4
’ sı 160 olan sayının tamamı kaçtır ?
6
a) 40
b) 120
c) 240
8. 6504 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır ?
a) 654
b) 15
c) 19
d) 320
d) 456
9. Sınıfımızı süslemek için 4 düzine bayrak, 5 deste sü kağıdı aldık. Sınıfımızı süslemek için ne
kadar süs eşyesı aldık.
a) 48
b) 50
c) 76
d) 98
MATEMATİK
S.01. D ve E kümesi için aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
.
.
.
.
.
.
a)
b)
c)
d)
D ve E kümeleri denk kümelerdir.
D ve E kümeleri eşit küme değildir.
D ve E kümeleri eşit kümelerdir.
D ve E kümeleri 3’er elemanlıdır.
S.02. 780 – 770 – 760 - ……. – 740 - ? - …… - 710 - …… - 690 - ……
Yukarıdaki ritmik saymada (?) işaretinin yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
a) 750
b) 720
c) 700
S.03. IV , IX , VII , II
a) VII > IV > IX > II
b) II < IV < VII < IX
c) IX < VII < IX < II
d) IX > VII > IV > II
romen rakamlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
S.04. 72 ile 28 sayılarının farkını toplamlarından çıkarırsak hangi sayıyı buluruz?
a) 53
b) 54
c) 55
d) 56
S.05. 2 m. Kumaşın
a) 150
b) 50
1
’i kaç cm.’dir?
4
c) 100
S.06. Cengiz, 130 cevizin
a) 78
b) 84
1
3
’ini Ali’ye, ’unu Veli’ye verdi. Cengiz’e kaç ceviz kaldı?
10
10
c) 64
S.07. Bilge 14 yaşındadır. Ablasının yaşı kendisinden 5 fazla,annesinin yaşı da ablasının 2 katıdır.
Annesi kaç yaşındadır?
a) 19
b) 38
c) 45
S.08. İki şehir arasındaki uzaklık 625 km.’dir. Aynı anda karşılıklı olarak hareket eden araçlardan
birinin hızı 70 km.’dir. Araçlar 5 saat sonra karşılaştıklarına göre, diğer aracın hızı kaç km.’dir?
a) 55
b) 60
c) 72
S.09. Boş bir havuza üsteki musluktan dakikada 8 lt. su damlamamaktır. Alttaki musluktan ise
dakikada 5 lt. su boşalmaktadır. İki musluk birlikte açıldığında 720 lt. su alan bu havuz kaç saatte
dolar?
a) 6
b) 5
c) 4
S.10. A ve B şehirlerinden aynı anda karşılıklı olarak hareket eden 2 otobüsten biri 90 km. diğeri ise
80 km. hızla gitmektedir. 4 saat sonra karşılaştıklarına göre A ve B şehirleri arası kaç km.’dir?
a) 720 b) 680
c) 550
S.11. Çevresinin uzunluğu 32 m. olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarının uzunluğu kaç
dm.’dir?
a) 70
b) 75
c) 80
S.12. Uzun kenarlardan birinin uzunluğu 13 cm. olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 44 cm.’dir.
Kısa kenarlardan birinin uzunluğu kaç cm.’dir?
a) 9
b) 11
c) 12
1. c
2. b
3. d
4. d
5. b
6. a
7. b
8. a
9. c
10. b
11. c
12. a
MATEMATİK
S.01) 87-92-97- ? - 107-112 sayı dizisinde soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?
a) 12
b) 120
c)102
S.02) 327 sayısının birler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamlarının basamak değerleri farkı
kaçtır?
a) 293
b) 307
c) 4
S.03) A={2,4,6,8} B= {elma, feviz, fındık} c={Zeynep, Ali, Çetin, Orhan}
Yukarıdaki kümelerden hangileri denk kümelerdir?
a) A≡B
b) A≡C
c) B≡C
S.04) Bir bölme işleminde bölen 5, bölüm 696, kalan 3 ise bölünen kaçtır?
a) 3480
b) 3483
c) 3384
S.05) Ayhan bahçedeki taşların 1/4 ‘ini temizledikten sonra 6 saat daha çalışıyor ve bahçe taşlardan
tamamen temizleniyor. Acaba Ayhan, bahçenin tamamını kaç saatte temizledi?
a) 8 saat
b) 6 saat
c) 1 saat
S.06) Kare şeklindeki oyun sahasının çevresine boya ile çizgi çizilecek. Sahanın çevresi 60 metredir. İki
kutu boya harcanmıştır. Acaba bir kenarı için harcanan boya ne kadardır?
a) 15 kutu boya
b) 8 kutu boya
c) yarım kutu boya
S07) Saat şimdi 3’tür. Hızı 80 km. olan bir araç 200 km. gittikten sonra acaba saat kaç olur?
a) 400
b) 430
c) 530
S.08) Baba ile olgunun yaşları farkı 20‘dir. Baba 3 yıl önce 26 yaşında olduğuna göre oğlu şimdi kaç
yaşındadır?
a) 9
b) 17
c) 14
S.09) Kasaptan ikibuçuk kg. kıyma aldım. 30 milyon TL. verdim. Acaba kıymanın kg.’ı kaç liradır?
a) 10 milyon b) 12 milyon c) 15 milyon
S.10) 4806 sayısındaki binler basamağı ile onlar basamağındaki rakamların yerlerini değiştirirsek ne
olur?
a) Sayı 1800 büyür. b) Sayı 3960 küçülür.
c) Sayı 198 büyür.
1) C
2) C
3) B
4) B 5) A 6) C
7) C 8) A
9) B
10) B
. 3-13-22-30-37-...sayı dizisini hangi sayı izler?
a.41
b.44
c.42
d.43
2. 800’den başlayarak geriye doğru onar ritmik sayarken 11.sırada hangi sayı olur?
a.690
b.700
c.680
d.710
3. A={a,b,c,d} ve B={1,2,3,4} kümeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.AB
b.A  B
c.A=B
d.s(A)=4
4. 2,0,4,1 rakamları ile yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
a.4012
b.4102
c.4021
d.4201
5. Bir yaya gideceği yolun 3/5 ’ini gidince 15 km gidiyor.Yayanın gideceği yol kaç km’dir?
a.20
b.25
c.30
d.22
6. Furkan ile Şeyma’nın yaşları toplamı 19’dur.Furkan 7 yaşında olduğuna göre,2 yıl önce Şeyma kaç
yaşındaydı?
a.9
b.11
c.10
d.12
7. Bir çıkarma işleminde eksilen 212,fark 139 olduğuna göre,çıkan sayı kaçtır?
a.75
b.77
c.79
d.73
8. Bir çiftlikte koyunların ayak sayısı 28,tavukların ayak sayısı 32’dir.Bu çiftlikte kaç hayvan vardır?
a.30
b.23
c.22
d.25
9. iki şehir arası 1074 km’dir.Bu yolu 6 saatte alan bir otomobilin saatteki hızı kaç km’dir?
a.179
b.180
c.135
d.220
10. Aşağıdaki uzunlukların hangisi en küçüktür?
a.50 dm
b.5000 dm c.300 cm
d.2 m
11. Akşam saat 22’de yatıp,sabah saat 7’de uyanan Gamze kaç saat uyumuştur?
a.10
b.9
c.11
d.15
12. 6 katı 144 olan sayının çeyreği kaçtır?
a.24
b.12
c.48
d.6
13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.318>402>510
b.125<128>123
c.1252<1421<1431
d.3589<3591>3593
14. 2 yüzlük,9 birlik,4 onluk,6 binlikten oluşan sayı hangisidir?
a.2946
b.9246
c.6249
d.4962
15. “289-(157-29)” işleminin sonucu kaçtır?
a.161
b.261
c.203
d.103
CEVAPLAR : 1) d, 2) b, 3) c, 4) d, 5) b, 6) c, 7) d, 8) b, 9) a, 10) d,11) b, 12) d, 13) d, 14) c, 15) a
3.Sınıf Matematik Soruları
1. 75 tane kalemin
A)15
B) 30
3
ini kardeşime verdim. Bana kaç kalem kaldı?
5
C)45
D) 60
2.Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır?
A) 418 + 433 = 851
B) 397 + 269 = 666
C) 248 + 327 = 565
D) 112 + 69 + 5 = 186
3.2 m =......... kaç cm eder?
A)20cm
B)10 cm C)200cm
D)2000cm
4.Kemal 9 yaşında. Dedesinin yaşı Kemal’in yaşının 8 katıdır. Dedesi kaç yaşında?
A) 17
B) 70
C)68
D)72
6
5.Ali bir günde 19 problem çözüyor. 8 günde kaç problem çözer?
A) 27 B) 152 C)155 D)11
6.Bir çıkarma işleminde çıkan 78, fark 47, eksilen kaçtır?
A) 125 B)126 C)31 D) 33
7.Çözümlenişi :100+100+100+10+10+10+1+1+1 olan sayı hangisidir?
A)333
B)300
C)303
D)330
8.Aşağıdakilerden hangisi çembersel bir bölgedir?
a-)
b-)
c-)
9.Bir fıçıda 294 litre zeytinyağı vardır.Bu fıçıya 24 çeyrek litre daha zeytinyağı konulunca fıçı doluyor.Bu fıçı
kaç litreliktir?
a-) 302
b-) 300
c-) 306
10.“on dokuz” sayısının Romen rakamıyla doğru yazılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a-) XIX
b-) XVIIII
c-) XIIIIV
3.SINIF MATEMATİK SORULARI
1-133-a-119-112-b-98-91 sayı dizisinde a yerine yazılacak sayı b yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır?
B105
C)21 C)21
2-A{elma,kitap,kalem,dolap}A kümesi aşağıdakilerden hangisine denktir?
a)Yıllın ayları kümesine
b)Yıllın mevsimleri kümesine
c)Haftanın günleri kümesine
3-İki sayının toplamı 47’dir. Büyük sayı küçük sayıdan 13 fazladır.büyük sayı kaçtır?
a)42
b)30
c)32
4)2,3,4 ve 7 rakamlarıyla her rakamı bir kez kullanarak üç basamaklı kaç farklı sayı yazabiliriz?
a) 18
b)24
c)30
5)Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 55’dir. Bölüm 5 kalan 7 ise bölen kaçtır?
a)5
b)10
c)8
6)Yaşları toplamı 30 olan iki kardeşten büyüğü 18 yaşındadır. 5 yıl önce küçük kardeş kaç yaşındaydı?
a)10
b)7
c)8
7)Oya 2 defter alırsa 250.000 lirası artıyor. 3 defter alırsa 40.000 lira borçlanıyor.Oya’nın kaç lirası
var?
a)540.000
b)830.000 c)620.000
8)Saatteki hızları 60 ve 80 km olan iki araba aynı yerden aynı anda zıt yönde hareket ediyorlar.
2 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç km olur?
a)280
b)400
c)580
9) Bir işçi günde 8 saat çalışarak bir işi 3 günde bitiriyor.4 işçi günde 3 saat çalışarak aynı işi kaç günde bitirir?
a)3
b)5
c)2
10Çevresinin uzunluğu 2 katı 104 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?
b)20
c)15
CEVAP ANAHTARI
1)C
2)B
3)B
4)B 5)C 6)B 7)B
8)A
9)C
10)A
CUMAYANI İLKÖĞRETİM OKULU 3. SINIF MATEMATİK SORULARI
1. 3458
+ 5873
________
a. 9251
Yandaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
b. 8241
c. 9331
d. 9221
2. 8632
_ 3456
________
Yandaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a.11251
3. 86
* 7
________
a.602
b.5176
c.5246
d.3546
Yandaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
b.608
c.702
d.502
4. 960 / 6 = ? Yandaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a.120
b.16 c.180 d.160
5. Zehra
Gönül
Aybüke
a.Eşit
Esra
Recep
Kasım
b.Bileşik
Yandaki kümeler nasıl kümedir?
c.Boş
d.Denk
6. Çiftliğimizde 4 inek ve 6 horozumuz vardır.Çiftliğimizdeki hayvanlarımızın bacakları toplam kaç
tanedir?
a.20
b.28 c.10 d.24
7. Sınıfımızda 23 erkek ve 16 kız öğrenci vardır. Her sırada 3 kişi oturduğuna göre sınıfımızda kaç
tane sıra vardır?
a.12
b.39 c.13 d.15
12 18 24
36 42 48
60 66
8.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerden hangileridir?
a.30-50
b.30-52 c.28-54 d.30-54
9. Kutudaki şekerlerin 2/6 ‘sı 12 tane ise kutudaki şekerlerin tamamı kaç tanedir?
a.36
b.48 c.24 d.46
10. Ayşe ve Elif 46 tane cevizi aralarında eşit paylaştılar. Ayşe cevizlerinden 8 tanesini kardeşine
verince Ayşe’nin kaç tane cevizi kalmıştır?
a.23
b.15 c.31 d.24
CEVAPLAR:
1-C 2-B 3-A 4-D 5-D 6-B 7- C 8-D 9-A 10- B
3. SINIF MATEMATİK
1.)A.
Şeması verilen küme nasıl kümedir?
A.)Elemansız küme B.)Boş küme C.)Bilinmeyen küme
2.) Eleman sayıları aynı olan ve aynı elemanlardan oluşan kümelere ne denir?
A.)Eşit kümeler B.)Aynı kümeler C.)Denk Kümeleri
3.) 16,19 - 25,28 – 34,37
Yukarıda verilen sayı dizisinde boş bırakılan yerlerde hangi sayılar gelmelidir?
A.)22,31 B.)23,29 C.)21,30
4.) 70 kalemi %10’u kaç kalemdir?
A.)8
B.)9 C.)7
5.) 900liranın %1’i kaç liradır?
A.)9 lira B.)8 lira C.)10 lira
6.) Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm ise 8’dir. Bölünen kaçtır?
A.) 69
B.)72 C.) 81
7.) Bir çapma işleminde çarpanlardan biri 123, çarpım 369’dur.İkinci çarpan kaçtır?
A.) 3
B.)5
C.)9
8.) Bir toplama işleminde toplananlardan biri 3925, toplam ise 8181’dir.Diğer toplanan kaçtır?
A.)4256
B.)3257 C.)3256
9.)Tabanları kare şeklinde, yan yüzeyleri dikdörtgen şeklinde olan kapalı geometrik şekle ne denir?
A.)kare prizma B.)piramit C.)dikdörtgenler prizması
10.)Dört kenarı birbirine dik olan kenarı birbirine eşit olan geometrik şekle ne denir?
A.)Kare
B.)Dikdörtgen C.)Paralel kenar
HAZIRLAYAN
CEVAP ANAHTARI
1.) B 2.)A 3.)A 4.)C 5.)A 6.)B 7.)A 8.)A 9.)C 10.)B
3. SINIF MATEMATİK SORULARI
1-Çevresi 76 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm. dir?
a-19
b-18
c-20
d- 22
2-Bir günde 6 saat çalışan öğrenci 84 saati kaç günde çalışır?
a-14
b-15
c-13
d-12
3-Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 86 ise bölünen sayı en çok kaç olur?
a-602 b-608 c-596
d-600
4- ax8= 72 ise ‘a’ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
a-7
b-8
c-9
d-10
5-Toplama işleminde etkisiz eleman aşağıdakilerden hangisidir?
a-1
b-0
c-2
d-Hiçbiri
6-85+23+9=.......... toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a-117
b-118
c-116
d-119
7-Ceren’in aklından tuttuğu sayının ¼ ‘i 136 ise aklından tuttuğu sayı kaçtır?
a-555 b-515 c-544 d-560
8-Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?
a-6549 b-4540 c-6532 d-6788
9-Matematikte sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanıyoruz?
a-10
b-9
c-8
d-7
10-Üç basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır?
a-899
b-1099
c-999
d- 888
CEVAP ANAHTARI
1-A 2- A 3- A 4- C 5- B 6- A 7 - C 8 – A
9-A 10- B
MATEMATİK SORULARI
1) Esra parasının önce 1/6 sını sonra 2/6 sını harcadı. Esra 300.000 lira harcadığına göre kaç lirası
vardı?
a) 450.000
c) 600.000
b) 500.000
d) 650.000
2) Gülhan Gülçin’den 3 yaş büyük, annesinden 22 yaş küçüktür. Üçünün yaşlarının toplamı 61
olduğuna göre Gülhan kaç yaşındadır?
a) 11
b) 9
c) 14
d)17
3) Bir tavuk çiftliğinde bulunan 29 tavuktan her biri 3 günde 2 tane yumurta veriyor. Çiftliğin bir aylık
yumurta üretimi kaç tanedir?
a) 29
c) 35
b) 33
d) 40
4) Emre’nin yaşının 5 katının 7 fazlasının üçte biri 24 tür. Emre kaç yaşındadır?
a) 11
b) 12
c) 13
d) 14
5) Bir bölme işleminde bölen ile bölünenin toplamı 36, Bölüm 8 ise Bölünen kaçtır?
a) 24
c) 30
b) 28
d) 32
6) Bir mendille bir çift çorabı 4.200.000 liraya aldım. Bir çift çorabın fiyatı mendilin 6 katı olduğuna
göre bir çift çorap kaç liradır?
a) 3.800.000
c) 3.600.000
b) 3.799.000
d) 3.500.000
7) Nida ile Seda’nın paraları toplamı 800.000 liradır. Nida, Seda’ya 150.000 lira verirse paraları eşit
oluyor. Seda’nın kaç lirası vardır?
a) 150.000
c) 400.000
b) 250.000
d) 550.000
8) İki musluktan biri dakikada 8 litre, diğeri 10 litre su akıtmaktadır. İki musluk açıkken havuz 50
dakikada dolduğuna göre kaç litre su birikir?
a) 600
c) 850
b) 800
d) 900
9) Bir kenarı 20 metre olan kare şeklindeki tarlanın çevresine, metresi 250.000 lira olan dikenli
telden 3 sıra çekilecektir. Kaç liralık tel gider?
a) 58.000.000
c) 76.000.000
b) 60.000.000
d) 88.000.000
10)Bir karenin çevresi ile dikdörtgenin çevre uzunluğu eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarı 80 cm, kısa
kenarı 60 cm olduğuna göre, karenin bir kenar uzunluğu kaç cm dir?
a) 70
c) 80
b) 75
d) 90
MATAMATİK CEVAP ANAHTARI :
1-C,2C,3C,4C,5D,6C,7B,8D,9B,10A
MATEMATİK SORULARI
1- Yarısının 25 eksiği 175 olan sayının tamamı kaçtır?
a)200
b)250
c)300
d) 400
2- Hangi sayının 2/10 u 200 sayısının 2/4 üne eşit olur?
a)100
b) 350
c)500
d)550
3- (9*8) : (4*1) = işleminin sonucu kaçtır?
a)13
b)16
c)18
d)21
4- Ardışık üç sayının toplamı 42’dir. En büyük sayı kaçtır?
a)12
b)13
c)14
d)15
5- İki şehir arası 450 km’ dir. Saatte ortalama 90 km hızla giden bir otomobil bu yolu kaç saatte
tamamlar?
a)4
b)5
c)6
d)7
6- Annem, 5 metre kumaşın 2m 75 cm ‘ sinden elbise dikti. Ne kadar kumaş kaldı?
a)3m 25cm
b)3m
c)275cm
d)2m 25cm
7- 5 düzine kalem, kaç deste kalemdir?
a)3
b)4
c)5
d)6
8- Hangi kesir sayısı en büyüktür?
a)3/7
b)1/7
c)4/7
d)5/7
9- 40 kişilik bir sınıfın 2/5 i top oynuyor. Top oynamayanlar kaç kişidir?
a)10
b)15
c)18
d)24
10- Uzun kenarı, kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgenin çevresi 160m ‘dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı
kaç metredir?
a)20
b)40
c)60
d)80
CEVAP ANAHTARI : 1-d 2-c 3-c 4-c 5-b 6-d 7-d 8-d 9-d 10-c
MATEMATİK DERSİ SORULARI
1. Aşağıdaki kümelerden hangisi İZMİR kelimesinin harflerinden oluşan kümeye denktir?
A){1, 2, 3}
B){f ,t, u, p }
C){a, b, c, d, e}
D){1, 2, 3, 4, 5, 6}
2. A={ 5 , 4 , 3 } B={ 4 , k , 5 } A ve B kümelerinin eşit olması için "k" yerine hangi eleman
yazılmalıdır?
A)5
B)4
C)3
D)2
3. 3 ile 8 arasında kaç tane tek doğal sayı vardır?
A)1
B)2
C)3
D)4
4. Aşağıdakilerden hangisi 27 ile 35 arasında değildir?
A)29
B)33
C)34
5. 403 sayısının çözümlenmiş biçimde yazılışı hangisidir?
A) 100+100+100+100+1+1+1+1
B) 10+10+10+10+1+1+1
C) 100+100+100+100+1+1+1
D) 100+100+100+1+1+1+1
6. 12 + # = 27 eşitliğinde # yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A) 15
B)17
C) 13
7. 12
15
yazılmalıdır?
A) 16
18
21
#
B) 19
27
D)38
D) 21
sıralamasında
C) 23
# yerine hangi sayı
D) 24
8. Sınıfımızın mevcudu 42'dir. Bunların 23'ü erkek olduğuna göre kız öğrencilerin sayısı kaçtır?
A)21
B)20
C) 23
D) 19
9. 17 fazlası 45 olan sayının yarısı kaçtır?
A) 24
B) 20
10.
5
‘i 85 olan doğal sayı hangisidir?
8
A) 17
B)136
C) 14
C)425
D) 21
D)680
3. SINIF MATEMATİK SINAV SORULARI
B
A
S –1)
.6
4
A-) 3A
üçtür.
.3
.4
.5
.8
Yandaki şemaya göre hangi seçenek yanlıştır ?
B-) B kümesinin eleman sayısı ikidir.
C-) A kümesinin eleman sayısı
S-2) 3126 sayısındaki 1 rakamının sayı değeri 6 arttırılırsa bu rakamın basamak değeri kaçtır ?
A-) 600
B-) 70
C-)700
S-3) 3/4'ü 12 olan sayının , 2 katı kaçtır?
A-) 32
S-4) 58
+ AB
B-) 31
C-) 30
İşleminde bilinmeyen A ve B terimlerinin toplamı kaçtır ?
104
A-) 4
B-) 10
C-) 6
S-5) Çantamdaki kalemlerin önce 1/5 ‘ini sonra da 3/5 ‘ini kullandım,
Kullandığım kalemler , bütün kalemlerin kaçta kaçıdır ?
A-) 3/5
B-) 4/5
C-) 5/5
S-6) İki sayının farkı 70 ‘tir . Eksilene 40 , çıkana da 15 eklenirse yeni fark kaç olur ?
A-) 95
B-) 90
C-) 85
S-7) Tarık 9 yaşında , babası 35 yaşındadır . Babanın yaşı kaç yıl sonra Tarık’ın yaşının
üç katı olur ?
A-) 4
B-) 3
C-) 1
S-8) Hangi sayının 6 katına 10 eklenirse 100 eder ?
A-) 10
B-) 3
C-)15
S-9) Bir bölme işleminde bölenle bölünenin toplamı 48’dir.Bölüm 5 ise bölünen kaçtır ?
A-) 20
B-) 40
C-) 60
S-10) Bir kümeste tavşan ve tavukların sayısı 8’dir.Ayak sayıları 28 olduğuna göre ,
bu kümeste kaç tavuk vardır ?
A-) 2
B-) 6
C-) 8
CEVAP ANAHTARI
1- B 2-C 3-A 4-B 5-B 6- A 7-A 8-C 9-B 10-A
MATEMATİK SORU BANKASI
1. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinin 3 katıdır.
Çarpanların toplamı 132 ise,çarpım kaçtır?
A.3367
B.3267
C.4267
2. Bir elmanın yarısını 1 dakikada yiyen bir çocuk,5 elmayı kaç
dakikada yiyebilir?
A.5
B.10
C.7
3. “Çiçek” sözcüğünün harflerinden bir küme yapılırsa kümenin
kaç elemanı olur?
A.4
B.5
C.3
4. “55” ten başlayarak 7’şer 7’şer sayarken 17. sayı kaç olur?
(55 sayısı dahil)
A.167
B.160
C.153
5. Bir çıkarma işleminde “eksilen,çıkan,farkın” toplamı 74’tür.
Fark 17 ise,çıkan sayı kaçtır?
A.54
B.57
C.20
6. (9+24) – (18+7)=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A.8
B.58
C.15
7. 64 kg pirincin 3/4’ünün 5 kg fazlası kaç kg pirinç eder?
A.53
B.48
C.16
8. 4/6’sı 36 olan sayının tamamı kaçtır?
A.144
B.54
C.24
9. Üç basamaklı en büyük doğal sayının 1/3’ünün 5 katı kaçtır?
A.333
B.1666
C.1665
MATEMATİK SORU BANKASI
1. Bir çıkarma işleminde fark 37’dir.Eksilenden 4 çıkartıp çıkan
sayıya 7 eklersem yeni fark
kaç olur?
A.41
B.26
C.44
2. Bir bölme işleminde ,bölen sayı 6 ise,bu işlemde kalan sayı en fazla kaç olabilir?
A.3
B.4
C.5
3. Üç basamaklı en büyük çift doğal sayıdan,iki basamaklı en büyük doğal sayının 2/3’ü
çıkarıldığında kaç kalır?
A.932
B.872
C.990
4. 2473 sayısında,4 rakamının bulunduğu basamağın değerinden,
sayıda bulunan tüm rakamların sayı değerleri toplamı çıkarıldığında geriye kaç kalır?
A.3983
B.3984
C.3982
5. Dört ile çarpıldığı zaman 324 olan sayıya,25 ekleyip yarıya böldüğümüzde kaç buluruz?
A.53
B.81
C.106
6. Bir annenin 5 yıl önceki yaşı ile kızının bugünkü yaşları toplamı
32’dir.3 yıl sonra anne ile kızının yaşları toplamı kaçtır?
A.37
B.35
C.43
7. 14 fındığım daha olsaydı,5 arkadaş eşit olarak 27’şer fındık
alacaktık.Benim kaç fındığım vardır?
A.135
B.121
C.149
8. Dört çeyrek saat ile dört yarım saat kaç saattir?
A.3 saat
B.2 saat
C.2 saat 50 dakika
MATEMATİK “ 3. SINIF ”
1.
K
. kiraz
. elma
. çilek
Yandaki K kümesine göre, aşağıda verilen anlatımlardan
. limon
. ayvakaç tanesi doğrudur?
. marul
1. Elma, K kümesinin elemanı değildir.
2. K kümesi 6 elemanlıdır.
A. 1
2.
3. Ayva, K kümesinin elemanıdır.
4. Çilek, K kümesinin elemanıdır.
C. 3
D. 4
B. 2
A
B
.
.
.c
C .1
.2
.3
.4
.a
.e
.ı
.i
D
Yandaki kümelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. A  D
B. B = C
C. B  C
D. A  C
.
.
.y
3. ( 22-5 ) < a eşitsizliğinde a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı hangisidir?
A. 14
B. 15
C. 17
D. 18
4. 12 – 20 – 28 – 36 – 44 sayı dizisini hangi sayı izler?
A. 48
B. 50
C. 52
tek sayının toplamı 75’dir. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?
D. 54
A. 23
C. 27
D. 29
C. 42
D. 54
B. 25
sayının 3 katının 9 fazlası 135 eder?
A. 48
B. 50
arasında kaç doğal sayı vardır?
A. 25
B. 24
C. 23
D. 22
104 ) – (12 x 6 ) <  olduğuna göre,  yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
5. Ardışık 3
6.
Hangi
7. 17 ile 43
8. ( 375 +
9.
4372
doğal
sayısının birler basamağındaki sayıya 5 ekleyip, yüzler basamağındaki sayıdan 2 eksiltilirse sayının
değeri nasıl değişir?
A. 407
B. 408
C. 384
D. 72
A. 175 azalır
B. 180 azalır
C. 190 azalır
sayının toplamı 43, farkı 11’ dir. Büyük sayı kaçtır?
D. 195 azalır
A. 16
D. 27
B. 19
C. 25
10.
İki
11.
Bir
bölme işleminde kalan 8 ise bölen hangisi olamaz?
A. 8
B. 7
C. 9
D. 10
“Yedisinde ne isem yetmişimde de öyle olurum ” derken, kaç yıl sonrasından söz ediyor?
A. 61
B. 60
C. 63
aralıkla 19 ağacın dikildiği bir caddenin uzunluğu kaç metredir?
D. 62
A. 108
B. 114
C. 117
D. 104
oğlundan 23 yaş büyüktür. Oğlu 11 yaşına gelince, babası kaç yaşında olur?
12.
Umut,
13.
6
m.
14. Bir baba,
A. 30
B. 32
C. 34
D. 36
15.
sayfalık hikayenin 1/5’ ini dün, 36 sayfasını bugün okudum. Okuyacağım kaç sayfa kaldı?
155
A. 90
B. 88
C. 86
D. 84
16.
Uzunluğu 2 m. 3 dm. 4 cm. olan çıtanın 1 m. 5 cm.’lik kısmı ile uçurtma yapılıyor. Geriye kaç cm. çıta
kalmıştır?
A. 102
B. 132
C. 129
½ ekmek yiyen Yeşim, iki haftada kaç ekmek yer?
D. 141
17.
A. 7
B. 5
C. 4
Kilogramı 3500 TL olan leblebinin 250 gramına kaç TL öderim?
D. 3
18.
A. 650
B. 700
C. 875
D. 400
72 kilometre yol alan kamyon 3 saat 15 dakikada kaç kilometre yol alır?
A. 210
B. 216
20.
A
B
C. 234
19.
Günde
Saatte
D. 220
C
1
0
Sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 6 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre; A, B ve C noktalarına karşılık gelen
kesirler sırası ile hangileridir?
1 3 5
6 6 6
A. , ,
1 2 6
6 6 6
B. , ,
ÇANDAR
3-A
1
2
3
C
A
D
1 4 5
6 6 6
TÜRAY ARSLAN
Cevap Anahtarı
11 A
12 C
13 A
1 2 5
6 6 6
C. , ,
D. , ,
3-B
GÜLÜMSER
4
5
6
7
8
9
10
C
C
C
A
B
D
D
14
15
16
17
18
19
20
C
B
C
A
C
C
D
MATEMATİK SORULARI
S.1. Üç kanatlı eylemler kümesi nasıl bir kümedir?
A- denk küme
B- eşit küme C- boş küme
S.2. “kelebek” sözcüğündeki harflerin liste biçiminde gösterilişi hangisidir?
A- (k.e.l.e.b.e.k)
B- (k.e.l.b) C-(k.e.l.b.k)
S.3. 84 ten geriye doğru 4’ er ritmik sayarken dördüncü sırada hangi sayıyı söyleriz?
A-64
B- 72
C- 68
S.4. 23-31-39-46-55 sayı dizisi belli bir kurala göre dizilmiştir. Sayılardan hangisi kurala uymaz?
A-46
B- 39
C- 55
S.5. 6575 doğal sayısında 5 rakamlarının basamak değeri kaçtır?
A- 105
B- 505
C- 657
S.6. (24+34)+48=(48+34)+ x eşitliğinde x yerine hangi sayı gelmelidir?
A- 48
B- 34
C- 24
S.7. Aşağıdaki kesirlerden hangisi yarımı ifade eder?
A- 1 /2
B- 1 /4
C- 1 /5
S.8. 51 sayısının 2 katının 25 fazlasının 7 eksiğinin yarısı kaçtır?
A- 102
B- 120
C- 60
S.9. Kütüp hanemizde 3 düzine kitabın 2/9’u öykü kitabıdır. Kütüphanemizde kaç öykü kitabı
vardır?
A- 36
B- 9
C- 8
S.10. Dikdörtgen şeklinde oyun parkının uzun kenarları 60 m dir.Kısa kenarı uzun kenarının yarısı
kadardır.Parkın çevresi kaç m dir?
A- 140
B- 180
C- 160
MATEMATİK SORULARI
1. A x B = 56 işleminde A nın sayı değeri 8 olduğuna göre A – B nın farkı kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 1
2. 1995 yılında doğan bir çocuk 2004 yılında kaç yaşında olur?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
3. Birler ve binler basamağında 6, diğer basamaklarında 4 olan sayı kaçtır?
A) 4646
B) 6446
C) 6464
D) 4466
4. Bir çiftlikteki koyunların ayak sayısı 28, tavukların ayak sayısı ise 24 dır. Bu çiftlikte kaç hayvan
vardır?
A) 24
B) 52
C) 19
D) 12
5. Bir çıkarma işleminde eksilen 135, fark 108 dir. Çıkan kaçtır?
A) 27
B) 37
6. Sınıfımızdaki
C) 253
D)243
105 öğrenciden erkekler kızlardan 5 fazladır. Sınıfımızdaki
kaç erkek öğrenci
vardır?
A) 40
B) 50
C) 55
D) 105
7. Sınıfımızdaki 18 sıraya öğrenciler üçer üçer oturunca 2 sıra boş kalıyor. Sınıf mevcudumuz kaçtır?
A) 6
B) 21
C) 48
D) 54
C) 3878
D) 3976
8. Yarısı 1938 olan sayı kaçtır?
A) 3876
B) 969
9. İki ardışık sayının toplamı 123 tir. Büyük sayı kaçtır?
A) 60
B) 61
C) 62
D) 63
10. Bir sayı 5’e bölününce aşağıdakilerden hangisi kalan olabilir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
KARTALTEPE İLKÖĞRETİM OKULU OSMAN SARIKURT
Cevap Anahtarı
1) D
2) A
3) B
4) C
5) A
6) C
7) C
8) A
9) C
10) A
3. SINIF MATEMATİK SORULARI :
.
sütun
S.1- yandaki şekilde küçük kareler içerisindeki sayıların satır, sütun toplamları birbirine Eşit olduğuna
göre
+0 = ? toplamı kaçtır toplamı kaçtır
a) 21
b) 30
c) 24
d) 29
S.2- Üç ardaşık tek sayının toplamı 39’dur. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?
a) 13
b) 11
c) 15
d) 17
S.3- Yandaki şekilde bir birine eşit olan karelerden her birinin
Çevresi 16 cm’dir. Büyük karelerin çevresi kaç cm’dir.?
a) 48
b) 24
c) 32
d) 36
S.4- Telden yapılmış bir küp için 72 cm tel kullanılmıştır. Küpün bir kenarı uzunluğu kaç cm’dir?
a) 6
b) 9
c) 8
d) 6
S.5- Bir kırtasiyecide 6 silgi fiyatına 1 defter satılmaktadır. Tanesi 500 Lira olan 15.000 Liralık silgi yerine
kaç defter alınabilir?
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
S.6- 2’şer yaş ara ile doğan 3 kardeşin yaşlarının toplamı 21’dir. Ortanca kaç yaşındadır?
a) 7
b) 5
c) 9
d) 6
S.7- Yandaki şemada D kümesinin 7, E kümesinin 5 elemanı
Olduğuna göre, şemadaki toplam elaman sayısı kaçtır?
a) 7
b) 9
c) 8
d) 10
A
5
S.8- Bir yolcu otobünün koltuklarının 2/5’ si boş kalmıştır. Otobüsün 24 koltuğu dolu olduğuna göre
otobüs kaç koltuklu olur?
a) 40
b) 36
c) 32
d) 30
S.9- Yandaki karenin çevresi 56 cm’dir. Karenin yarısını
Oluşturan taralı dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
a) 42
b) 40
c) 38
d) 44
S.10- Bir elmanın yarısını 1 dak. Yiyen çocuk, 4 elmayı kaç dakikada yer ?
a) 5
b) 7
c) 6
d) 8
1)Boş kümenin eleman sayısı kaçtır?
A)0
B)1
C)2
2)Tek doğal sayılar nelerdir?
A)0-1-2-3-4 B)0-2-4-6-8 C)1-3-5-7-9
3)Çift doğal sayılar nelerdir?
A)7-9-4-8 B)1-3-5-7-9 C)0-2-4-6-8
4)XV Romen rakamı kaçtır?
A)9
B)15
C)5
5)19 Rakamının Romen rakamıyla yazılışı hangisidir?
A)IX B)VIII C)XIX
6)3 Deste kaç adettir?
A)30 B)36
C)25
7)5 Metre kaç milimetredir?
A)50
B)5000 C)500
8)Çeyrek saat kaç dakikadır?
A)30
B)60
C)15
9)3 Kilogram +400 Gram kaç gramdır?
A)3000 B)3400 C)4300
10)Bir kenarı 4cm olan karenin çevresi kaç cm’dir?
A)40
B)16
C)4
CEVAP ANAHTARI
1) A
2) C
6) A
7) B
3) C
8) C
4) B
9) B
5) C
10) B
MATEMATİK SORULARI
1- 13 ‘ ten başlayıp ileriye doğru dörder ritmik sayarken; beşinci olarak söylenen sayı kaç
olur?
a) 23
b) 25
c) 29
d) 33
2- Türk alfabesindeki harfler kümesi kaç elemanlıdır ?
a) 29
b) 30
c) 28
d) 21
3- 86 sayısından bir önce ve bir sonra gelen çift sayıların toplamı vardır ?
a) 174
b) 173
c) 170
d) 172
4- 596 sayısında, basamak değeri en büyük rakam ile sayı değeri en küçük rakamın toplamı
kaçtır ?
a) 15
b) 10
c) 11
d) 14
5- 1 ‘ ü 18 olan sayının 4 katı kaçtır ?
4
a- 288
b) 144
c) 188
d) 72
6- 16 + 35 + 8 = A + 21 + 18 işleminde eşitliğin sağlanabilmesi için A yerine
gelebilecek olan sayı aşağıdakilerden hangisidir.?
a) 30
b) 28
c) 20
d)10
7- Bir çıkarma işleminde çıkan 63, fark ise çıkandan 28 fazladır.
a) 71
b) 154
c) 35
d) 164
8- Üç kişilik bir ailenin yaşları toplamı 58 dir.Bu ailenin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur.
?
a) 74
b) 66
c) 662
d) 70
9- Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 4 ve kalan 3 ise bölünen sayı kaçtır.
a) 35
b) 42
c) 32
d) 28
10- Çevresi 64 metre olan bir dikdörtgenin boyu, eninin 3 katıdır. Bu dikdörtgenin
alanı
kaç metrekaredir ?
a) 182 m2
b) 192 m2
c) 190 m2
d) 196 m2
CEVAP ANAHTARI
1- C 2- A 3- D 4- B 5- A 6- C 7- B 8- D 9- A 10- C
1)Boş kümenin eleman sayısı kaçtır?
A)0
B)1
C)2
2)Tek doğal sayılar nelerdir?
A)0-1-2-3-4 B)0-2-4-6-8 C)1-3-5-7-9
3)Çift doğal sayılar nelerdir?
A)7-9-4-8 B)1-3-5-7-9 C)0-2-4-6-8
4)XV Romen rakamı kaçtır?
A)9
B)15
C)5
5)19 Rakamının Romen rakamıyla yazılışı hangisidir?
A)IX B)VIII C)XIX
6)3 Deste kaç adettir?
A)30 B)36
C)25
7)5 Metre kaç milimetredir?
A)50
B)5000 C)500
8)Çeyrek saat kaç dakikadır?
A)30
B)60
C)15
9)3 Kilogram +400 Gram kaç gramdır?
A)3000 B)3400 C)4300
10)Bir kenarı 4cm olan karenin çevresi kaç cm’dir?
A)40
B)16
C)4
CEVAP ANAHTARI
1)A
2)C
3)C
4)B
5)C
6)A
7)B
8)C
9)B
10)B
MATEMATİK
basamaklıdır?
A) 507 B) 3373 C) 66222
1- Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi dört
2- ( 3 binlik + 3 onluk)'tan oluşan doğal sayı hangisidir?
3003 C) 3300
3- Aşağıdakilerden hangisi yarımı göstermez?
2/4 C) 3/5
sayılardan hangisi bütünü gösterir?
A) 3030 B)
A) 1/2 B)
4- Aşağıdaki kesir
A) 2/5 B) 7/7 C) 5/6
5- (3735) doğal sayısında 7
rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70 B) 7000 C) 700
6- Bir çıkartma işleminde çıkan 135, fark 15
ise eksilen kaçtır?
A) 150 B) 120 C) 130
7- 105*30= ? çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 315 B) 3150 C) 31500
8- (3*4)+9= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 36 B) 16 C) 21
9- 336 boncuk 3 kutuya eşit olarak konuyor. Her bir
kutuya kaç boncuk düşer?
A) 112 B) 11 C) 12
10- Yarısının dörtte biri 18 olan doğal sayı kaçtır?
A) 72 B) 144 C) 36
CEVAPLAR :
1-) B 2-) A 3-) C
4-)B 5-) C
6-) A 7-) B 8-) C 9-) A 10-) B
3.SINIF MATEMATİK SORULARI
1. A={2,b,l,m}
B={l,m,k}
verilen kümeler için aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
A- A ve B kümeleri denk kümelerdir.
B- A ve B kümeleri eşit kümelerdir.
C- A ve B kümelerinin iki ortak elemanı vardır.
2. _4_
6
kesrinin içinde kaç tane __1__
6
A- 6
B- 5
C- 4
kesri vardır?
D- 1
3. Benden 12 yaş büyük olan ağabeyim,5 yıl sonra 27 yaşında olacak.Benim şimdiki yaşım kaçtır?
A- 10
B- 15
C- 17
D- 22
4. 200 gramı 50 000 lira olan cevizin 1 kilogramı kaç liradır?
A- 250 000 TL B-500 000 TL C-1 000 000 TL
D- 100 000 TL
5. Saatte 80 km. hızla giden bir otomobil,45 dakikada kaç kilometre gider?
A- 20 km.
B- 40 km.
C- 60 km.
D- 80 km.
6. Dört basamaklı en büyük doğal sayının __2_ ‘ü kaçtır?
3
A- 3333
B- 6666
C- 9999
D- 1000
7. 9 işçinin 2 günde yaptığı bir işi, 3 işçi kaç günde yapar?
A- 18
B- 9
C- 6
D- 3
8. 2807 sayısındaki binler basamağı ile onlar basamağındaki rakamların yerlerini değiştirirsek ne olur?
A- 1980 artar
B- 827 azalır C- 1980 azalır
D- 827 artar
9. 2 simit ile 3 meyve suyu 650 000 liradır. Simit in tanesi 100 000 lira olduğuna göre bir meyve
suyunun fiyatı kaç liradır?
A- 200 000 lira
B- 450 000 lira
C- 550 000 lira
D- 150 000 lira
10.
6 cm
6 cm
6 cm
Yukarıdaki dikdörtgenin içinde 4 tane kare vardır. Bu karelerden birinin, bir kenarının
uzunluğu 6 cm’ dir Buna göre dıştaki dikdörtgenin çevresi kaç cm’ dir?
A- 24 cm.
B- 30 cm.
C- 60 cm.
D- 10 cm.
3. SINIF MATEMATİK SORULARI
1. Dörder ritmik saymada 52 ile 80 sayıları arasında kaç sayı vardır?
A-) 4
B-) 5
C-) 6
2. Bir yolcu otobüsüne birinci duraktan 28, ikinci duraktan 22 yolcu biniyor. Otobüsteki koltukların 5/6’sı
doluyor. Bu otobüs kaç kişiliktir ?
A-) 60
B-) 40
C-) 28
3. Dörtte birinin 23 fazlası 37 olan sayı kaçtır ?
A-) 46
B-) 56
C-) 48
4. ( 1324 – 461 ) – ( 81+ 205 ) işleminin sonucu kaçtır?
A-) 781
B-565
C-) 577
5. Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 11 ve kalan 1’ dir. Bölünen sayı kaçtır?
A-) 89
B-) 80
C-) 99
6. Bir okulun mevcudunun 1/3’nin 400 fazlası 1200 öğrencidir. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır?
A-) 2400
B-) 2000
C-) 1600
7. 8m kumaşın 1/5’i kaç cm’dir ?
A-)70
8. 47.
3563
+ 3. 6
-------------4A67
B-) 160
C-) 180
Yandaki toplama işlemi tamamlandığında A yerine hangi rakam gelir ?
A-) 4
B-) 6
C-) 3
9. B Kümesinin eleman sayısı kaçtır ?
A-) 2
B-) 4
C-) 3
10. 5002 Doğal sayısının abaküste gösterimi aşağıdakilerden hangisidir ?
A-)
B
O
B-)
B
Y
O
B
B
C-)
Y
O
B
B
Y
O
B
B
Y
11.“9-18-27-......-45-54” şeklindeki bir saymada noktalı yere hangi sayı gelir?
A.36
12.
B.35
C.34
1287,1872,1782,1728 sayılarının büyükden küçüğe doğru sıralanışı,aşağıdakilerden hangisidir?
A.1872>1782>1728>1287
B.1872>1728>1782>1287
C.1872>1287>1782>1728
13.
4 yarım ,kaç bütün eder?
A.2
B.3
C.4
14. Bir torbada bulunan 160 cevizi 4 kardeş ,aralarında eşit olarak paylaşıyorlar.Ahmet ,payına düşen
cevizlerden 19 tanesini arkadaşına veriyor.Ahmet’in geriye kaç cevizi kalır?
A.40
B.21
C.19
15. K={1,3,5,7,9} kümesi için aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
A.tek rakamlar
B.ondan küçük rakamlar
C.bazı rakamlar
16. En büyük üç basamaklı doğal sayı,(6x100)+(9x10)+(1x1) şeklinde çözümlenmiş doğal sayıdan kaç
fazladır?
A.408
B.308
C.307
17. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A.118+14+5=137
B.120:2=60
C.90x6=546
18. Bir çiflikte bulunan 36 koyun, 18 inek ve 82 tavuğun toplam kaç ayağı vardır?
A.368
B.380
C.296
19. 6 yüzlük+5 birlik+2binlik hangi sayıyı oluşturur?
A.2560
B.2650
C.2605
20. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi,64 metredir .Bahçenin bir kenarının uzunluğu kaç metredir?
A.12
B.20
C.16
21. 9000’den geriye 5 kez 1000’er sayıp 46 eklersek kaç buluruz?
A. 3406
B. 4046
C. 3046
22. Bir kenarı 46 cm olan kare biçiminde çerçeveler yapmak istiyoruz.552 cm uzunluğundaki çıtadan kaç
tane yapabiliriz?
A. 2
B. 3
C. 4
23. Kenarlarının uzunlukları eşit olan bir üçgenin çevresi 78 cm dir. Bu üçgenin bir kenarı kaç cm olur?
A. 26
B. 36
C.41
24. Dikdörtgenler prizmasında kaç tane köşe vardır?
A. 12
B. 8
C. 6
25. Yarım kg’ı 750 000 TL olan leblebinin 100 gramı kaç liradır?
A. 75 000
B.125 000
C. 150 000
CEVAP ANAHTARI :1.C 2.A 3.B 4.C 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.C 11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.B 17.C
18.B 19.C 20.C 21.B 22.B 23.A 24.B 25.A
MATEMATİK SORULARI:
1. 75 Sayısında Onlar basamağındaki sayının sayı değeri ile birler basamağındaki rakamın
basamak değeri toplamı kaçtır?
a- 10
b- 12
c- 11
2. Bir toplama işleminde birinci toplanan 28, toplam 99 ise ikinci toplanan kaçtır?
a- 81
b- 71
c- 61
3. Günde 8 sayfa kitap okuyan Tuncay 32 sayfalık bir kitabı kaç günde okur?
a- 6
b- 4
c- 5
4. 160 Sayısının ½ si hangi sayının yarısına eşittir?
a- 160
b- 80
c- 40
5. Bir çıkarma işleminde çıkan ile farkın toplamı 112’dir. Eksilen sayı kaçtır?
a- 112
b- 102
c- 56
6. 2 Dm içinde kaç cm vardır?
a- 2
b- 20
c- 200
7. Ahmet sınıfa getirdiği elmanın 4/6’sını arkadaşlarına verdi. Geriye kaçta kaçı kaldı?
a- 5/6
b- 4/6
c- 2/6
8. 48’den başlayarak ileriye doğru dörder ritmik sayarken 8. Saymada hangi sayıyı söyleriz?
a- 68
b- 72
c- 76
9. (2x10)+(6x1) şeklinde çözümlenmiş olan sayının 39 fazlası kaçtır?
a- 26
b- 49
c- 65
10. Kalansız bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 5 ise bölünen sayı kaçtır?
a- 30
b- 35
c- 40
11- Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçük doğal sayıdır.
a-9 b-0 c-1 d-10
12- 3/7 Kesrinde hangi sayı payı gösterir?
a-7 b-3 c-73 d-0
13- 2 metre 8cm kaç santimetre eder?
a-28 b-208 c-280 d-2.8
14- “Üç bölü beş” şeklinde okunan kesir hangisidir?
a-5/3 b-3/6 c-3/5 d-2/6
15- Üçhörgüçlü develer nasıl bir kümedir?
a- boş küme
b- eşit küme
c- denk küme
d- ortak elaman
16- Bir yolcu otobüsü günde 87 yolcu taşırsa 24 günde kaç yolcu taşımış olur?
a-2000 b-2088 c-2166 d-111
17 -(18*12):(25-22) işleminin sonucu kaçtır?
a-216 b-72 c-84 d-92
18 -3 saatin içinde kaç tane yarım saat vardır?
a-6 b-8 c-12 d-64
19- 4/8 ‘İ 16 olan sayının 7 fazlası kaç eder?
a-4 b-32 c-39 d-62
20- İki basamaklı en büyük çift sayının 8/6 sı kaç eder.?
a-49 b-50 c-51 d-60
Download
Study collections