TEK VE ÇİFT SAYILAR 1, 3, 5, 7, 9 tek sayılardır. 0, 2, 4, 6, 8 çift

advertisement
TEK VE ÇİFT SAYILAR
Aşağıdaki sayılardan çift sayıları bulalım.
1, 3, 5, 7, 9 tek sayılardır.
0, 2, 4, 6, 8 çift sayılardır .
İki ve ya üç basamaklı sayıların birler
basamağına bakacağız. Eğer birler
24 , 36 , 99 , 182 , 398 , 666 , 251 , 950 ,
235 , 6
……………………………………………………………………..
basamağındaki rakam tekse o sayı da tek,
birler basamağındaki rakam çiftse o sayı
çift sayıdır..
Örnek: 43
Birler basamağındaki
rakam tek olduğu için 43 tek sayıdır.
54
Aşağıdaki sayıları kullanarak bir, iki , üç
basamaklı TEK sayılar yazalım.
3
7
Birler basamağındaki rakam
çift olduğu için 54 çift sayıdır.
………………………………………………………………………
Aşağıdaki sayıların tek sayı mı, çift sayı
mı olduğunu bulalım.
65
Birler Basamağı 5 ise Tek sayıdır.
78
………………………………………………….
10
4
………………………………………………….
100
…………………………………………………..
159
…………………………………………………….
Aşağıdaki sayıları kullanarak bir, iki , üç
basamaklı ÇİFT sayılar yazalım.
2
9
6
………………………………………………………………………
Aşağıdaki işlemleri yapınız. Sonuçlarının
tek mi yoksa çift mi olduklarını
karşılarına yazınız.
Örnek : 10 + 10 = 20 çift
654
…………………………………………………….
11 + 12 = 23
883
…………………………………………………….
342
………………………………………………….
tek
41 + 12 =………………………………………………………….
22 + 10 =………………………………………………………….
Aşağıdaki sayılardan tek sayıları bulalım.
5 + 5 =………………………………………………………….
9 + 9 =………………………………………………………….
37 , 72 , 896 , 345 , 269 , 123 , 450 , 241 ,
24 + 14 =………………………………………………………….
9,22
54 + 11=………………………………………………………….
,………………………………………………………………………
54 – 11 =………………………………………………………….
24 – 14 =…………………………………………………………
Aşağıdaki gizli sayıları bulunuz ve noktalı
* İki tek sayının farkı çift sayıdır.
yere yazınız.
İşlem
A) 52 ‘ den büyüktür. 55 ‘ ten büyüktür.
Çift sayıdır. ……………………………..
………. - ……….. = ………
B ) 63 ‘ten büyüktür. 66’ dan küçüktür. Tek
sayıdır…………………………………………………….
* İki çift sayının toplamı çift sayıdır.
C ) 137’den büyüktür. 140’tan küçüktür. Tek
sayıdır……………………………………………………..
İşlem
………. + ……….. = ………
D ) 155’ten büyüktür. 158’den küçüktür.
Çift sayıdır…………………………………………………..
* İki çift sayının farkı çift sayıdır.
işlem
E ) 500’den büyüktür. 504’ten küçüktür.
Çift sayıdır………………………………………………….
………. - ……….. = ………
Aşağıdaki sayılardan önce ve sonra gelenleri
Aşağıda verilen ifadelerin her birine
işaret kullanarak yaz.
örnekteki gibi uygun bir işlem yapınız.
……….. < 567 < …………
……….. < 581 < …………
……….. < 500 < …………
……….. < 580 < ………
……….. < 570 < …………
……….. < 533 < ………
……….. < 520 < …………
……….. < 600 < ………
Örnek : Bir tek sayı ile bir çift sayının
toplamı tek sayıdır.
İşlem
11 + 12 = 23
Aşağıdaki rakamları kullanarak istenilen
* Bir tek sayı ile bir çift sayının farkı
sayıları oluşturunuz.
tek sayıdır.
işlem
………. - ……….. = ………
5–9–3
a) 700 den küçük en büyük sayı …………………
b) 845 ten büyük en küçük sayı ………………..
* İki tek sayının toplamı çift sayıdır.
İşlem
………. + ……….. = ………
3–1–6
a) 900 den küçük en büyük sayı ………………
b) 120 den büyük en küçük sayı ………………
Download