ONLUK-BİRLİK 1- 2- 4- 6- 7- 8- 9

advertisement
ONLUK-BİRLİK
1Yandaki tavukları onluk ve birliklerine
ayırdığımızda kaç omluk olduğunu hangi rakamla gösteririz?
A) 1
B) 2
2-
78
48
58
78
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 8 oluşmaktadır?
A) 1
B) 2
3-
87
C) 3
Aşağıdaki grupta kaç tane birlik vardır?
A) 1
4-
C) 3
35
B) 2
47
C) 3
26
89
74
Yukarıdaki sayılardan kaç tanesinin onlukları 5’ten azdır?
A) 2
B) 3
C) 4
5-
Aşağıdaki topluluklardan hangisi 1 onluk, 3 birlikten oluşmuştur?
A)
B)
C)
6-
Yukarıdaki kalemlerden 1 onluk, 7 birlik çıkarırsak kaç kalem kalır?
A) 40
7-
53
B) 47
69
C) 50
78
Seçenekteki sayılardan hangisini ……6 sayısının onluklar bölümüne yazarsak sayı yukarıdaki sayılardan
büyük olur?
A) 5
B) 2
C) 8
8-
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) 68 = 6 onluk, 8 birlik
B) 97 = 7 onluk, 9 birlik
C) 86 = 8 onluk, 6 birlik
91 onluk
1 onluk
1 onluk
A) 1 onluk, 2 birlik
1 onluk
balonların 60 tane olabilmesi için kaç tane daha balon eklememiz gerekir?
B) 8 birlik
C) 1 onluk, 8 birlik
53= 5 onluk, 3 birlik
60= 6 onluk
76= 6onluk, 7 birlik
89= 8 onluk, 9 birlik
10 - Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır?
A) 1
11Yeşil
B) 2
3 onluk , 5 birlik
C) 3
8 onluk, 3 birlik
Mavi
6 onluk, 6 birlik
Sarı
Hangi renkteki kutuda yazılı olan sayı seçeneklerde yanlış olarak gösterilmiştir?
A)Sarı
12-
13-
B) Yeşil
66
88
Yandaki kalemlik 45 kalem almaktadır. Buna göre bu kalemliğe kaç onluk kalem grubu
koyabilirim?
A) 3
B) 4
C) 5
23 sayısındaki 2 rakamını temsil eden nesneler hangi seçenekte verilmiştir?
A)
14-
C) Mavi
35
B)
84
C)
80
60
40
84 sayısındaki 8 rakamının basamak değerini gösteren hayvan hangisidir?
A)
B)
C)
15Torbadaki fındıkların birlik
sayısı 5’tir
Torbadaki fındıkların birlik
sayısı 7’dir.
Yukarıdaki torbada kaç fındık vardır?
A)72
B) 74
C) 7
16-
57
A)1
81
93
B) 2
Hangi ördeğin altında yazan sayının onlar
basamağının sayı değeri diğerlerinden
fazladır?
C) 3
DOĞAL SAYILAR
1-Sayıları yazmak için kullandığımız
9-Aynı türden 10 tane varlığın oluşturduğu
işaretlere ne denir?
topluluğa ne ad verilir?
………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
2-Kaç tane rakam vardır? Yazınız.
10-Aynı türden 12 tane nesnelerin
………………………………………………………….
oluşturduğu topluluğa ne denir?
…………………………………………………………………….
3-Bir rakam kullanarak yazılan doğal
11-Rakamların bulunduğu basamağa göre
sayılara ne denir?
aldığı değere ne denir?
.............................................................................
………………………………………………………………………….
4-Bir basamaklı doğal sayıların en küçüğünü
12-Bir destede kaç tane nesne bulunur?
ve en büyüğünü yazınız.
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
13-Bir düzinede kaç tane nesne bulunur?
5-İki rakam kullanarak yazılan doğal
……………………………………………………………………….
sayılara ne denir?
………………………………………………………………………………
14-Bir düzine mi daha çok, yoksa deste de
bulunan nesne sayısı mı daha çoktur?
6- İki basamaklı doğal sayıların en küçüğünü
……………………………………………………………………………
ve en büyüğünü yazınız.
……………………………………………………………………………
15-Bir düzine desteden kaç fazladır?
……………………………………………………………………
7-Rakamları aynı olan iki basamaklı en küçük
doğal sayı kaçtır?
………………………………………………………………………….
16-Bir deste ve bir düzine kalem toplam kaç
kalem eder?
8- Rakamları farklı olan iki basamaklı en
…………………………………………………………………………
büyük doğal sayı kaçtır?
17- İki deste kalem kaç kalem eder?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
18- İki düzine kalem kaç kalem eder?
7-Öğretmeni Ceren’e iki basamaklı bir sayı
…………………………………………………………………..
söylemesini istedi. Ceren’in söylediği sayının
19-Üç deste nesne kaç tane nesneden
oluşur?....
……………………………………………………………………..
20-Üç düzine nesne kaç tane nesneden
oluşur?
…………………………………………………………………….
21-On tane birliğin oluşturduğu sayılara ne
denir?
…………………………………………………………………………
onlar basamağında 7, birler basamağında 5
rakamı vardı. Ceren’in söylediği sayı kaçtır?
………………………………………………………………………….
8-Didem görsel sanatlar dersi için sınıfa
bir düzineden 3 fazla boya kalemi getirdi.
Didem
sınıfa
kaç
tane
boya
kalemi
getirmiştir?
……………………………………………………………………………
9-Annesi Hasan’a bakkaldan 2 desteden 5
eksik yumurta getirmesini istedi. Hasan
bakkaldan kaç tane yumurta istemiştir?
1-Bir onluk ,8 birlikten oluşan sayı kaçtır?
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2- 7 birlik,3 onluktan oluşan sayı kaçtır?
10-Sınıf süslemek için Ali Ensar 2 düzine
……………………………………………………………………………..
balon, Oğuzhan 3 deste balon getirdi.Ali
3-Onlar basamağı 6 olan en büyük doğal
sayı kaçtır?
………………………………………………………………………………
4-Bir düzine kalemde kaç onluk ve kaç birlik
Ensar
ve
Oğuzhan
toplam
kaç
balon
getirmiştir?
…………………………………………………………………………….
vardır?
11-İlkim sınıf arkadaşlarına dağıtmak üzere
………………………………………………………………………………
babasına 4 düzine sakız almasını rica etti.
5-Burak kırtasiyeden
iki deste ve bir
düzine kalem aldı. Burak kırtasiyeden kaç
İlkim’ in babası kaç sakız almalıdır?
…………………………………………………………………………..
tane kalem almıştır?
…………………………………………………………………………..
12-Aslı annesinden kendisine 2 deste toka
6-Yusuf’un babası eve gelirken Yusuf’a 2
almasını söyledi. Annesi yanlışlıkla 2 düzine
düzine silgi getirdi. Yusuf’un kaç tane silgisi
toka aldı. Aslı’nın annesi kaç tane fazla toka
olmuştur?
almış oldu?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Download
Study collections