erkut güleç-matematik öğretmeni

advertisement
1) 90 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
6) Asal çarpanları 2 ve 3 olan iki basamaklı en
büyük doğal sayı kaçtır?
A) 99
2) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin asal
çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?
A) 70
B) 96
C) 120
D) 144
7)
210
𝑎
B) 98
A) 180
B) 200
C) 220
D)240
için a’nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 2.5.7
B) 22.5.7
C) 2.52.7
D) 22.52.7
5) 300=2a.b.c2 eşitliğinde b ve c birer asal sayıdır.
Buna göre a+b+c=?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
B) 3
C) 4
D) 5
8) İki asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen, iki
basamaklı en büyük tam sayı kaçtır?
A) 99
4) 140 sayısının asal çarpanlarının çarpımı
biçiminde ifade edilişi hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
D) 96
işleminin sonucunun bir asal sayı olması
A) 2
3) Asal çarpanlarının çarpımı olarak 22.32.5
şeklinde yazılan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
C) 97
B) 98
C) 97
D) 96
9) Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangileri
aralarında asal değildir?
A) 14;23
B) 33;40
C) 11;36
D) 35;14
10)
Yukarıda verilen sayı çiftlerinden kaç tanesi
aralarında asaldır?
A) 1
B) 2
ERKUT GÜLEÇ-MATEMATİK ÖĞRETMENİ
C) 3
D) 4
11) üç basamaklı 57a sayısı ile 3 aralarında asal
olduğuna göre, a’nın alabileceği kaç farklı değer
vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
12) Aralarında asal ve 1’den büyük iki doğal
sayının çarpımı 105’dir.Buna göre bu iki sayının
toplamı en az kaçtır?
A) 15
B) 22
16) Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin en
küçük ortak katları daha büyüktür?
C) 26
D) 38
17) Kenar uzunlukları 14 cm ve 21 cm olan
dikdörtgen biçimindeki fayanslarla elde
edilebilecek en küçük kare için kaç fayans gerekir?
A) 5
13) Aralarında asal iki sayının en küçük ortak
katları biliniyorsa, aşağıdakilerden hangisi ya da
hangileri bulunabilir?
I) Bu iki sayının en büyük ortak böleni.
II) Sayıların toplamı
B) 6
C) 7
D) 8
18) Eni 14m,boyu 49m olan dikdörtgen
biçimindeki bahçenin etrafına, köşelere dikilmek
şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç
ağaç gerekir?
A) 9
B) 14
C) 16
D) 28
III) Sayıların çarpımı
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III
14)a ve b aralarında asaldır.
A) 6
B) 8
𝑎
𝑏
=
28
20
C) 9
ise a+b=?
D) 11
15) A=32.5.73 ve B=2.52.7 olduğuna göre;
E.B.O.B(A,B)=?
A) 2.32.5
B) 5.7
C) 32.52.73
D) 2.32.4.7
19) Üç ayrı çuvalda bulunan 36kg,48kg ve 54kg’lık
buğday, birbirine karıştırılmadan ve hiç
artmayacak şekilde eşit miktarda poşetlenecektir.
Bu iş için en az kaç poşet gerekir?
A) 6
B) 12
C) 23
D) 25
20) Bir sınıftaki öğrenciler 3’er,4’er ve 5’er
gruplandırıldığında her seferinde 2 öğrenci
artıyor. Buna göre bu sınıfta en az kaç öğrenci
vardır?
A) 42
B) 52
ERKUT GÜLEÇ-MATEMATİK ÖĞRETMENİ
C) 58
D) 62
Download