PROBLEMLER Sayı Problemleri

advertisement
PROBLEMLER
Sayı Problemleri
6. Bir sayının 7 katından, aynı sayının 2 eksiğinin 3
katı çıkarılırsa sonuç 26 oluyor.
SAYI PROBLEMLERİ / TEST-1
SORULAR
1. Hangi sayının 2 katının 1 eksiği 15 tir?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
Buna göre, bu sayı kaçtır?
E) 12
A) 4
B) 9
C) 8
D) 7
C) 6
D) 7
E) 8
7. Hangi doğal sayının 5 katının 6 fazlası, bu sayının karesine eşittir?
2. Hangi sayının 3 katının 8 fazlası 29 dur?
A) 10
B) 5
E) 6
A) 1
B) 5
C) 6
D) 8
E) 12
L
İ
D
3. Hangi sayısın 4 katının 12 eksiği, aynı sayının 2 E 8. Toplamları 20 olan iki sayıdan biri diğerinin 3 katınR
katının 6 fazlasına eşittir?
dan 8 eksiktir.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
Y
A
Y
Buna göre, büyük olan sayı kaçtır?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 13
E) 16
I
N
L
A
R
4. Hangi sayının 5 katının 2 eksiği, aynı sayının 4
fazlasının 3 katına eşittir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
I
E) 10
9. Farkları 8 olan iki doğal sayıdan büyük olanı, küçüğün 3 katından 6 eksiktir.
Buna göre, bu iki sayının toplamı kaçtır?
A) 19
www.lideryayin.com
C) 22
D) 22
E) 23
Buna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır?
Buna göre, bu sayı kaçtır?
B) 21
C) 21
10. Toplamları 53 olan üç doğal sayıdan birincisi, ikinciden 3 fazla ve üçüncüden 2 eksiktir.
5. Bir sayının 12 katı, aynı sayının 7 katından 120
fazladır.
A) 20
B) 20
D) 23
A) 15
E) 24
1
B) 18
C) 20
D) 21
E) 22
PROBLEMLER
Sayı Problemleri
11. Toplamları 60 olan iki sayıdan birinin 7 katı, diğerinin 5 katına eşittir.
16. Toplamları 21, çarpımları ise 108 olan iki tam
sayının farkının pozitif değeri kaçtır?
A) 3
Buna göre, bu sayıların farkının pozitif değeri
kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
E) 20
17. Toplamları 8 ve çarpımları 15 olan iki doğal sayının kareleri toplamı kaçtır?
A) 25
12. a sayısı, sıfırdan farklı b sayısının –4 katına eşittir.
B) 29
C) 30
D) 32
E) 34
Buna göre, 5(a – b) sayısı b’nin kaç katıdır?
A) –25
B) –20
C) –15
D) 5
E) 15
L
İ
D
E
18. Her biri iki basamaklı beş doğal sayının toplamı
123 tür.
Buna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?
R
13. Bir çıkarma işleminde fark 450 dir. Bu işlemde eksilen 60 azaltılır ve çıkan a arttırılırsa yeni fark 378
Y
olmaktadır.
A) 72
A
B) 9
C) 10
C) 80
D) 83
E) 85
Y
Buna göre, a kaçtır?
A) 8
B) 75
D) 11
E) 12
I
N
L
A
R
I
19. Her biri iki basamaklı dört farklı doğal sayının toplamı 96 dır.
Buna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?
14. Bir çıkarma işleminde çıkan, farkın 4 katıdır.
Buna göre, eksilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 24
B) 27
C) 35
D) 38
A) 59
B) 386
D) 464
C) 63
D) 64
E) 66
E) 42
20. Her biri üç basamaklı dört farklı doğal sayının toplamı 3275 tir.
15. Toplamları 45, farkları ise 13 olan iki sayının
çarpımı kaçtır?
A) 374
B) 60
Buna göre, bu sayıların en küçüğü en az kaçtır?
A) 280
C) 432
E) 482
2
B) 281
D) 283
C) 282
E) 284
www.lideryayin.com
PROBLEMLER
Sayı Problemleri
21. İkisi 40’dan büyük olan altı farklı doğal sayının toplamı 125 tir.
26. Beş farklı doğal sayının toplamı 267 dir.
Buna göre, bu sayıların en büyüğü en az kaçtır?
Buna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?
A) 69
B) 74
C) 78
D) 79
A) 54
D) 179
D) 57
E) 58
27. x.y çarpımında her çarpana 2 eklenirse çarpım
ne kadar artar?
A) x + y + 2
Bu sayıların en büyüğü 234 olduğuna göre, en
küçüğü en az kaçtır?
B) 173
C) 56
E) 80
22. Her biri üç basamaklı ve rakamları birbirinden farklı
olan üç farklı doğal sayının toplamı 638 dir.
A) 171
B) 55
C) 175
B) 2x + 2y
D) x – y – 2
C) 2x – 2y
E) 2x + 2y + 4
L
İ
E) 180
D
E
R
Y
23. Her biri iki basamaklı olan dört doğal sayının topA
lamı 188 dir.
28.
3a
ifadesindeki a, b ve c sayılarının her biri
b.c
3 kat arttırılırsa aşağıdakilerden hangisi elde
edilir?
Y
Buna göre, bu sayıların en büyüğü en az kaçtır?
A) 46
B) 47
C) 48
D) 49
E) 50
I
N
L
A
A)
3a
3a
a
B)
C)
bc
4bc
bc
D)
9a
ab
E)
bc
3c
R
I
29. a katının b fazlası, b katının a fazlasına eşit olan
sayı p dir.
24. Beş farklı doğal sayının toplamı 235 tir.
Buna göre, bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır?
A) 48
B) 47
C) 46
D) 45
a ≠ b olduğuna göre, p kaçtır?
A) –2
E) 44
B) –1
C) 1
D) 2
30. Sıfırdan farklı iki rakamın çarpımı, farklarının 8 katıdır.
25. Altı farklı doğal sayının toplamı 243 tür.
Buna göre, bu sayıların en büyüğü en az kaçtır?
Buna göre, bu rakamların toplamı kaçtır?
A) 45
A) 9
B) 44
www.lideryayin.com
C) 43
D) 42
E) 3
E) 41
3
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
PROBLEMLER
Sayı Problemleri
5. Sayı x olsun.
SAYI PROBLEMLERİ / TEST-1
ÇÖZÜMLER
12x = 7x + 120 & 12x – 7x = 120
1. Sayı x olsun.
2x – 1 = 15 & 2x = 15 + 1
& 2x = 16
2x 16
=
&
2
2
&x=8
& 5x = 120
5x 120
=
&
5
5
& x = 24 tür.
Cevap: E
Cevap: A
6. Sayı x olsun.
7x – 3(x – 2) = 26 & 7x – 3x + 6 = 26
2. Sayı x olsun.
& 4x + 6 = 26
& 4x = 26 – 6
& 4x = 20
4x 20
=
&
4
4
& x = 5 tir.
3x + 8 = 29 & 3x = 29 – 8
L
İ
D
& 3x = 21
3x 21
=
&
3
3
& x = 7 dir.
E
Cevap: B
R
Cevap: D
Y
A
Y
I
N
3. Sayı x olsun.
L
7. Sayı x olsun.
5x + 6 = x2 & 0 = x2 – 5x – 6
& 0 = (x – 6)(x + 1)
4x – 12 = 2x + 6 & 4x – 2x = 6 + 12
A
& x – 6 = 0 ya da x + 1 = 0
R
& x = 6 ya da x = –1 dir.
& 2x = 18
2x 18
=
&
2
2
& x = 9 dur.
I
x bir doğal sayı olduğuna göre, x = – 1 alınamaz.
Bu durumda x = 6 dır.
Cevap: C
Cevap: C
8. Sayılardan biri x alınırsa diğeri 3x – 8 dir. Bu durumda
4. Sayı x olsun.
x + (3x – 8) = 20 & 4x – 8 = 20
5x – 2 = 3(x + 4) & 5x – 2 = 3x + 12
& 4x = 20 + 8
& 5x – 3x = 12 + 2
& 2x = 14
2x 14
=
&
2
2
& x = 7 dir.
& 4x = 28
4x 28
&
=
4
4
& x = 7 dir.
Buna göre, büyük olan sayı 20 – 7 = 13 tür.
Cevap: B
Cevap: D
4
www.lideryayin.com
Download
Study collections