Uploaded by yonburcu

4 anaflaksi

advertisement
İLAÇ ALERJİLERİ
&
ANAFLAKTİK ŞOK
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KAYA
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
İLAÇ ALLERJİLERİ
• İlacın kendisine ait olmayıp, organizmanın ilaca
karşı verdiği immün reaksiyonlardır.
• İlaçlar genelde kendileri antijen özelliğine sahip
değildir, başka büyük proteinlerle birleşerek
antijen oluştururlar. Bu maddelere “yarım-antijen
(hapten) denir.
• Bazen ilaçtaki katkı maddelerine de allerji
olabilir.
Allerjik Reaksiyon Özellikleri
•
•
•
•
Genelde ilk kullanımda oluşmaz.
Doza bağımlı değildir
Allerjik özellikler katkı sağlar (atopi)
Cilt kızarması, kaşıntı, döküntü, cilt vezikülleri
görülür. Kanda allerji tablosu oluşur.
• Çapraz alerji görülebilir
Alerjik Reaksiyon Tipleri
•
•
•
•
Tip I: Anaflaktik reaksiyonlar
Tip II: Sitotoksik reaksiyonlar
Tip III: İmmün kompleks toksisitesi
Tip IV: Gecikmiş tip hücre aracılı reaksiyonlar
İlaç Allerjisinin Klinik Tipleri
•
•
•
•
•
•
•
•
1- Sistemik anaflaksi ve Anaflaktik şok
2- Lokal anaflaksi
3- Temas dermatiti
4- İlaca bağlı Serum hastalığı
5- Ürtiker
6- Fotoalerji
7…
Sistemik Anaflaksi ve Anaflaktik Şok
•
•
•
•
•
•
Çok nadir görülür
İlk 5-10 dak içinde olur
iv verilişte ilk birkaç dakikada olur
Genelde ilk ilaç kullanımında görülmez
Hafif bulantı ile ölüm arasında ağırlığı değişir
Başlangıçta hasta hisseder, hafif fenalaşma,
halsizlik olur (“bana bir şey oluyor”).
Sistemik Anaflaksi Gelişimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hafif bulantı
İç çekilmesi, hafif halsizlik
Enjeksiyon çevresinde yanma
Tansiyon düşmesi
Baygınlık
Larinks ödemi, solunum yetmezliği
Kalpte ritim bozukluğu
Dolaşım ve solunum yetersizliği
Koma
Ölüm
Anaflaktik Şok
• Bebek ve çocuklarda hasta belirtileri ifade edemeyebilir,
dikkat edilmelidir.
• Riskli ilaçlarda dikkat edilmelidir
• Atopik kişilerde dikkat edilmelidir
• Hasta 10 dak bekletilmelidir (enjeksiyonlarda)
• Acil müdahale ekipman ve ilaçları erişilebilir ve hazır
olmalıdır
• Acil müdahale personeli yeterli olmalıdır
• Riskli ilaçlar mümkünse hastane acil servisinde
yapılmalıdır
Riskli İlaçlar
•
•
•
•
Penisilinler (ve bazı beta laktam ilaçlar)
Radyoopak radyoloji ilaçları
Morfin
Anestezi ilaçları
• Kişiye göre değişen bazı ilaçlar
Yasal Durum
• Anaflaktik şok durumunda sorumlunun kim olduğu
yönünde yasal düzenleme yoktur.
• İlaçların uygulanması konusunda yasal mevzuat yetersizdir.
• Dava aşamasında sorumluluk hemşireye kalabilmektedir.
• Parenteral ilaçlar mümkünse acil müdahale şartlarında
yapılmalıdır. Enjeksiyondan sonra 5-10 dakika hasta
bekletilmelidir.
• Riskli ilaçlar mümkünse hem acil
müdahale şartlarında hem de hekim
kontrolünde yapılmalıdır.
• Hekim sorumluluğu kabul etmiyorsa
yapılmamalıdır.
Anaflaktik Şokta Müdahale
• İlkyardım adımları izlenir (A-B-C-)
• A- Airway: Havayolu açıklığı sağlanmalı
• B- Breath: Hastanın nefes alması sağlanmalı
• C- Circulation: Kan dolaşımı sağlanmalı
• Zaman kaybetmeden ilaçlar uygulanmalıdır:
• İlaçlar:
• Adrenalin
• Steroid (prednisolon veya Prednol®)
• Antihistaminik (Avil®, Sistral® vb)
Anaflaktik Şokta İlaçlar
• Adrenalin: Aynı isimle bulunur. ½ veya ¼ ampul
olarak bulunur. Damaryolu mümkünse iv 1-2
ampul yapılır. damaryolu yoksa sc 2-4 ampul
yapılır. Sık olarak tekrarlanabilir.
• Steroid: Hızlı etkili olanlar kullanılmalıdır:
Prednisolon (2-4 ampul) veya Prednol (250 mg)
ampul olarak bulunur. iv verilir.
• Antihistaminik: Feniramin içerir, Avil veya
Systral ampul olarak bulunur. 2-3 ampul iv
verilir.
Download