8.1.1 ÇARPANLAR VE KATLAR

advertisement
TEST
8.1.1 ÇARPANLAR VE KATLAR
3
8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
1
12 ve 18’in en büyük ortak böleni kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 6
6
D) 12
= Ebob(24,36) ve
= Ekok(40,30)
Yukarıda verilenlere göre
: işleminin sonucu kaçtır?
A) 9
2
C) 5 ile 9
3
D) 10 ile 15
8
Ebob(6,8) + Ekok(5,7) işleminin sonucu kaçtır?
A) 30
4
7
Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin en küçük
ortak katı 45’tir?
A) 12 ile 15
B) 15 ile 18
B) 33
C) 35
D) 37
A= 22.33.52.7
B= 23.5
Yukarıdaki A ve B doğal sayılarının asal çarpanları şeklinde yazımı gösterilmiştir. Buna göre
Ebob(A, B) kaçtır?
A) 20
B) 140
C) 60
B) 10
9
A) 13 ile 14
1
182
B) 5 ile 15
5
15
C) 10 ile 12
2
120
D) 8 ile 20
4
40
35
42
2
35
21
5
A
B
3
7
7
7
1
1
B) 360
C) 600
C) 28
B) 38
C) 42
D) 35
D) 46
En küçük ortak katı 120 olan iki doğal sayı, aşağı-
10 daki seçeneklerden hangisi olabilir?
100 ve 120’nin en küçük ortak katını bulunuz?
A) 300
B) 21
Yandaki asal bölen listesine göre A ve B yerine
gelmesi gereken doğal
sayıların toplamı kaçtır?
8 ve 12’nin en büyük ortak böleni ile 10 ve 15’in
en küçük ortak katının çarpımı kaçtır?
A) 34
5
D) 12
Aşağıda sayı çiftlerinin Ebob ve Ekokları verilmiştir. Hangi seçenekte hata yapılmıştır.
EBOB
EKOK
A) 14
D) 40
C) 11
D) 900
1
A) 10 ile 15
B) 7 ile 18
C) 11 ile 14
D) 10 ile 24
Bir okuldaki iki gezi kafilesinden biri 48 kişilik di-
Ayşe’nin elinde belirli miktarda gül vardır. Bu gül-
11 ğeri ise 80 kişilik olmak üzere bu kafileler birbirine
15 leri 9’ar 9’ar, 12’şer 12’şer saydığında hep 7 gülü
karıştırılmadan hiç boşta kişi kalmayacak şekilde
eşit sayıda olmak üzere gruplara ayrılacaktır.
Buna göre en az kaç grup oluşturulabilir?
A) 2
B) 4
C) 6
artmaktadır. Güllerin sayısı 90’dan fazla olduğu
bilindiğine göre Ayşe’nin en az kaç gülü vardır?
A) 95
D) 8
16
Bir mahalledeki iki farklı okuldaki zillerden birin12 cinin 45 dakika bir ikincinin ise 30 dakikada bir zili
çalmaktadır. Bu okullardaki ziller aynı anda sabah
başladıktan sonra tekrar aynı anda çalmaları için
en az kaç dakika geçmelidir?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 120
60
80
2
C
D
2
E
F
2
E
G
2
E
H
3
H
H
5
32 kg ve 36 kg ağırlıklarındaki iki farklı cins buğ-
D) 4
D) 5
B) 5
C) 6
D) 8
18 şeklindeki bir sitenin etrafına ve köşelerine en az
sayıda hiç boş kalmayacak şekilde eşit aralıklarla
ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç tane ağaç
dikilmelidir.
nöbet tuttuğuna göre bu polisler aynı gün başlarlarsa tekrar aynı anda nöbet tutmaları için en az
kaç gün geçmelidir?
C) 60
C) 4
Kenar uzunlukları 300m ve 450m olan dikdörtgen
Bir karakolda iki farklı polis nöbet tutmaktadır. Bi-
14 rinci polis 6 günde bir ikinci polis ise 10 günde bir
B) 30
B) 3
birbirine karıştırılmadan küçük gruplara ayrılacaktır. Gencay’ın grubu 37 kişi, Olcay’ın grubu ise
41 kişidir. Gencay ve Olcay bu gruplara girmek
istemediğine göre en az sayıda oluşturabilecek
bir grubun sayısı kaç kişilik olmalıdır?
A) 4
A) 24
Yandaki asal bölen
listesinde verilmeyen
harflerin herbiri farklı bir
doğal sayıyı belirttiğine
göre
C+D+F
E+G+H
işleminin sonucu kaçtır?
17 üzere bu gruplar hiç artmadan eşit olacak şekilde
şekilde hiç artmadan torbalara konulmak isteniyor. Buna göre en az sayıda torba olabilmesi için
bir torbanın ağırlığı kaç kg olmalıdır?
C) 3
D) 115
Gencay ve Olcay iki farklı grupta yer almak
13 day birbirine karıştırılmadan eşit ağırlıkta olacak
B) 2
C) 111
1
A) 2
A) 1
B) 100
A) 9
D) 90
2
B) 10
C) 11
D) 12
Mesut YAŞA (Matematik Öğretmeni)
Download